Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Адаптація корів до машинного доїння

Реферат Адаптація корів до машинного доїння

Ульяновська ДержавнаСільськогосподарська Академія

Кафедра фізіології, зоології та водних біоресурсів

Реферат

на тему:

В« Адаптивні реакції корів примашинному доїнні В»

Виконав: студент 2 курсу 4а групи факультетуветеринарної медицини Мазанов Віктор Володимирович

Ульяновськ, 2007


План

1. Вступ 3

2. Фізіологічні основи машинногодоїння 4

3. Адаптивні реакції корів до доїннядоїльними апаратами 7

4. Адаптивні реакції корів при доїнні вдоїльних установках 9

5. Безумовні і умовні рефлексимолоковіддачі, як
пристосувальні реакції корів при машинному доїнні 10

6. Стереотип машинного доїння 12

7. Висновок 15

8. Список використаної літератури 16


Введення

Необхідність вивченняпроблеми пристосування організму - адаптації - в промисловому тваринництвісвязна головним чином з новими і багато в чому незвичайними умовами утримання ігодування тварин. Відбувається зміни і перетворення історичносформованих прийомів і методів ведення тваринництва. Тваринний світ нерозривнопов'язаний з природою, і треба науково вдосконалювати і прогнозувати розвитоктваринництва з урахуванням перформативними, екстремальних (субекстрімальних) ібагатьох інших факторів. Під впливом останніх можуть змінюватифізіологічний статус, гомеостаз тварин, виникати хвороби адаптації, такяк організм не завжди може пристосуватися до тих чи інших факторів середовища,іноді довільно змінним без урахування особливостей організму тварини. Наприклад,до машинного доїння різними системами. При цьому слід виходити із загальногопоняття адаптації, що фізіологічна адаптація - це процес досягненнястійкого рівня активності функціональних систем, органів і тканин, а такожмеханізмів управління, який забезпечує можливість тривалоїжиттєдіяльності організму і здатність до відтворення здоровогопотомства.


Фізіологічніоснови машинного доїння

Сільське господарство - тобто використання людиноюсонячної енергії, падаючої на землю (Чаянов А.В.). З цієї точки зорувиробництво молока являє собою поетапне перетворення енергії в системіВ«Сонячна енергія - корм - тварина - молокоВ». Доїння завершує цей весьбагатоетапний процес.

Істинна доярка завждимріє про великий молоці. Високі надої залежать від таких факторів, як рясногогодівлі тварин, повноцінних раціонів; дбайливого поводження з тваринами,змісту їх в чистоті, добротних сухих приміщеннях, щоденних прогулянок. Алецентральне місце займає доїння. Операторам машинного доїння дорученазаключна операція у виробництві молочної продукції. Доїти корів требавміти. Спосіб витягу молока з молочної залози впливає на рівень їїсекреторної активності: при ссанні продуктивність вище, ніж при доїнні, приручному доїнні вище, ніж при машинному.

Причина кращогорезультату при ссанні - більш високий ступінь адекватності комплексуумовно-безумовних подразнень молочної залози. Нижче ступінь адекватностіподразнень при машинному доїнні обумовлена ​​мінливістю параметрівмолоковіддачі у хорді лактації, з одного боку, і жорсткістю конструктивнозакладених параметрів доїльних апаратів, - з іншого.

За величиною сила тискуна поверхню соска при доїнні на першому місці знаходиться рука доярки під часручного доїння. Стиснення соска при цьому відбувається поступово від основи до йоговершині. З найбільшою силою стискається підставу соска і прилегла до нього зона(55-80 кПа), а верхівка соска стискається з силою 25 - 30 кПа.

На другому місцізнаходиться смоктальний апарат теляти. У витяганні молока їм беруть участь яквакуум в ротовій порожнині, так і сила тиску мови. Вакуум тут рідкоперевищує 20 кПа, що значно нижче рівня вакууму в сучасних доїльнихапаратах. Тиск розподіляється по ділянках соска так само, як при ручномудоїнні, проте величина сил тиску в 1,5 - 2 рази нижче.

При машинному доїнніособливе місце відводиться доїльних верстатах, який контактує з вим'ямтварини. Жорсткість і характер впливу сосковой гуми на сосок вименівизначає адекватність доїльного апарату і повноту молоковиведенія. Сосковаягума відсмоктувальних доїльних апаратів при такті стиснення має слабкумеханічний вплив на соски вимені, якого недостатньо для забезпеченнянормальної молоковіддачі без застосування ручної праці. З найбільшою силоюстискається тут вершина соска (20 - 25 кПа), підстава соска, де розташовананайбільш важлива рефлексогенна зона його, масажується незначно (4 - 6 кПа).

Мистецтво доїнняполягає в тому, щоб найбільш доцільно використовувати фізіологічніреакції організму, які лежать в основі утворення молока і молоковіддачі. Правильнаорганізація машинного доїння дозволяє значно підвищити продуктивністьпраці та одержувати молоко високої якості.

У зв'язку з масовим введенняммашинного доїння виникла необхідність в стандартизації вимені корів по рядуознак. Основними технологічними ознаками, що характеризуютьприналежність придатність корів до машинного доїння, є форма вимені ісосків, а також тривалість, інтенсивність доїння і одночасністьвидоювання чвертей вимені, резистентність до маститу.

Для машинного доїннянайбільш придатні корови з ванно-і чашоподібним формами вимені, з рівномірнорозвиненими чвертями і сосками довжиною 6 - 8 см, діаметром в межах 2-3 см,відстань між сосками 10-14 см.

Функціональні властивостівимені визначають за допомогою доїльного апарату для роздільного видоюванняокремих часток вимені. Чим нерівномірніше розвинене вим'я, тим триваліша неодруженедоїння інших Видоювати чвертей.

Від рівномірності розвиткучвертей вимені корів залежить одночасність видоювання окремих чвертейвимені, ефективність затрат ручної праці, тривалість холостого доїння,захворюваність їх маститами, реалізація генетичного потенціалу, отриманняконкурентно здатної продукції.

Для характеристикипроцесу молоковиведенія визначають наступні показники:

1. Латентний період виведення перших 100грам молока;

2. Машинний удій;

3. Тривалість машинного доїння;

4. Середня інтенсивністьмолоковиведенія;

5. Удій за послідовні однохвилинногоінтервали часу;

6. Машинний удій;

7. Тривалість машинного удою;

8. Сумарний удій;

9. Сумарний час доїння.

До переваг машинногодоїння відноситься наступне. При ручному доїнні одночасно видоюють дві частки(Чверті), а доїльний апарат - всі чотири. Машинне доїння більшдоцільно, так як роздратування одного або двох сосків викликає рефлекторнумолокоотдачу у всіх чвертях вимені. І якщо при доїнні вручну почергововидоюють одну чверть за одною, то з чвертей Видоювати останньоїнадоюють менше молока.

Виробництво молока натваринницьких фермах залежить від ефективності функціонуваннятехнологічної системи машинного доїння, що включають в себе тварин, доїльнуустановку, обслуговуючий персонал. У сучасних умовах відзначається відхиленнявід заданих режимів технологічної системи машинного доїння, що приводити довтрати молока, захворюванню на мастит дійного стада і скороченню лактаційного періоду.

Основною ланкоютехнологічної системи машинного доїння є тварина, на якудіє певним чином підсистема В«людина-машинаВ» з метою одержання молока.При цьому дана підсистема повинна викликати у тварини позитивний рефлекс молоковіддачі,видавати припущенное молоко, підтримувати рефлекс у процесі доїння, нетравмувати вим'я корови.

Основними причинами,знижують ефективність функціонування технологічної системи машинногодоїння, є: 1) невідповідність між енергетичними потребамитварини на стимуляцію рефлексу молоковіддачі та енергетичними можливостямиоператора; 2) невідповідність фун...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок