Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Амінокислотного живлення свиней

Реферат Амінокислотного живлення свиней

РЕФЕРАТ

на тему: В«Амінокислотнийхарчування свиней В»


Зміст

Введення

1 Значення протеїнового харчування

2 Концепція В«ідеального протеїнуВ»

3 Використання синтетичних амінокислот

4 Залежність використання амінокислот від рівня енергії враціоні

Висновки

Література


Введення

Наука про годуваннятварин містить у собі вивчення потреб тваринного організму в енергії йпоживних речовинах і методи задоволення цих потреб, технікупідготовки і згодовування кормів. У зв'язку з різким подорожчанням усіх джереленергії, в тому числі теплової та харчової, великого значення набуває питанняекономного витрачання та виробництва кормів. [9]

Підвищення ефективностівикористання наявних кормів є постійною задачею в годівлітварин. Особливого значення набуває ефективність використання протеїнукорму. Якість білка, определяющееся вмістом амінокислот, має вирішальнезначення в годівлі свиней. [1]

Повноцінність білковогохарчування обумовлена ​​не тільки кількістю окремих амінокислот, але і їхспіввідношенням між собою. Тому оптимізація амінокислотного складупредставляє найбільший інтерес з точки зору протеіносбереженія і збільшенняпродуктивності тварин.

Якість протеїну будь-якогокорми зумовлено потребою в амінокислотах, що містяться в ньому. Значить, длявизначення якості протеїну насамперед необхідно встановити потребутварини в незамінних амінокислотах, виходячи з конкретної продуктивності. [7]

Знання потребитварин в незамінних амінокислотах та співвідношення між ними для різнихстатевовікових груп свиней, дозволить більш ефективно та економічновикористовувати кормові засоби, при виробництві свинини.


-->> 1 Значення протеїнового харчування

Протеїни служать основнимструктурним матеріалом для утворення м'язів швидко зростаючих тварин, вонивідіграють чільну роль в обміні речовин і енергії та виконанніфізіологічних функцій організму. Протеїни не можуть бути замінені іншимипоживними речовинами (жири, вуглеводи) і обов'язково повинні поступати ворганізм тварини з кормами. У зв'язку з інтенсивною селекцією на м'ясностіпотреба свиней в протеїні зростає, так як на освіту м'яса потрібнобільше протеїну, ніж для одержання високих приростів. [4]

Потреба тварин упротеїні характеризується кількістю біологічно повноцінного, доступного длязасвоєння протеїну, що забезпечує необхідне відкладення білка в організмі,підтримка на високому рівні відтворювальних функцій, синтезу білківмолока, яєць і вовни, а також гарне здоров'я і високу резистентність.Винятково важлива роль повноцінного протеїнового харчування в організаціїгодівлі молодняку ​​всіх видів тварин і відтворюючого поголів'я. [2]

Протеїн складається замінокислот. Коли ми говоримо про сирому протеїні, то маємо на увазі загальна кількістьпротеїну, яке визначається кількістю азоту помножене на коефіцієнт6,25. Це загальна кількість протеїну або сирий протеїн. Довгий час корму балансувалина основі загальної кількості протеїну.

Повноцінністьпротеїнового харчування залежить в основному від наявності в ньому комплексу амінокислот,відповідають фізіологічним потребам організму. [8]

Амінокислоти граютьголовну роль в обміні речовин, вони є регуляторами нормального стануорганізму. Крім того, вони несуть структурні функції, входячи до складу антитіл іантитоксинів, ферментів, гормонів і служать транспортом для переносу Ліпін-мінеральнихсполук, вітамінів та ін За винятком десяти незамінних амінокислот,інші можуть синтезуватися в організмі свиней в процесі переамінування.[9]

У складі протеїну кормусвиней обов'язково має надходити 10 незамінних амінокислот: аргінін,гістидин, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, триптофан,валін. Недолік хоча б однієї з амінокислот, навіть при надлишку доступногокормового білка, в раціонах призводить до порушення азотистого обміну, уповільненняросту і розвитку, зниження відтворювальної здатності у свиней. [5]

Якщо в кормах не вистачаєхоча б однієї жізненоважние амінокислоти, то протеїн в організмі тварини неутворюється. З цієї причини якість кормів має велике значення, ніж їхкількість. Якщо вміст протеїну в кормах буде нижче середнього, то цесильно не відіб'ється на споживанні корму і темпах росту тварини. Однак якщов кормі не дістає хоча б однієї амінокислоти або існує їх дисбаланс, товсе це надасть негативний вплив на ріст тварини.

2 Концепція В«ідеального протеїнуВ»

Із збільшенням цін набілкові корми стало більш важливим регулювати вміст незаміннихамінокислот або сирого протеїну в раціонах свиней відповідно дофізіологічними потребами. Наприклад, і надлишок і недолік протеїну враціоні буде збільшувати вартість кормів або відповідно знижуватипродуктивність.

Оцінку по сирому протеїнукормів для моногастричних тварин замінюють все більше іншими критеріями зарізних причин. Це стосується насамперед амінокислот, оскільки потреба впротеїні тварин даного виду відповідає досить точно потреби вамінокислотах. [1]

Склад амінокислот втканинах свиней, мабуть, відносно постійний і тому можерозглядатися як еталон потреб в амінокислотах.

Поняття В«ідеальнийпротеїн В»базується на припущенні, що повинен бути такий протеїн, якийзабезпечує тварина амінокислотами в таких пропорціях, які точновідповідають його потребам у них. [7]

Ідеальний протеїн можебути визначений як ідеальне співвідношення незамінних амінокислот. КонцепціяВ«Ідеального протеїнуВ» стає все більш важливою позицією при балансуванніраціонів для свиней. Частково це відбувається завдяки використаннюальтернативних джерел протеїну в раціонах і кращої обізнаності в тому,що надмірне споживання протеїну може призвести до негативних наслідків.Також, у багатьох країнах законодавством обмежується кількістьвиділюваного тваринницькими підприємствами азоту.

Потреба вамінокислотах залежить від складу раціону, фізіологічного стану тварин табагатьох інших факторів. Тому будь кормової протеїн не може бути зідеальним співвідношенням амінокислот. [3]

Найбільш багатілімітуючими амінокислотами рибне борошно (60-65% протеїну), м'ясо-кісткове борошно(55-60% протеїну), дріжджі кормові, макухи та шроти соєві, бавовникової,соняшниковий та лляні. До кормів, багатим лізином, також відносяться висівкипшеничні, соєві боби, горох, високолізіновиє кукурудза. Сухий обрат міститьдостатньо метіоніну. [4]

Навіть при великомурізноманітності кормових засобів не завжди можливе досягнення оптимальногобалансу амінокислот, який відповідає ідеальному протеїну. Наприклад, впрагненні скласти збалансований раціон з конкурентних кормів можна водних випадках недодозіровать, а в інших передозувати яку-небудьамінокислоту. [7]

Балансувати раціони поамінокислотам можна не тільки підбором кормів, з урахуванням їх амінокислотногоскладу, але і використанням синтетичних амінокислот. [3]

Для синтезу білка іінтенсивного зростання свиням необхідно одержувати одночасно всі амінокислотипри кожному годуванні. Не буде доброго засвоєння, якщо, припустимо, вранці даватитільки зернову дерть, вдень - соковиті корми, увечері - білкові добавки.Вводяться в корму в профілактичних дозах антибіотики, янтарна, лимонна,аскорбінова, молочна органічні кислоти, пробіотики (кемзайм-W, целловиридин,пробіцелл і т.п.), солі міді та заліза покращують всмоктування амінокислот у тонкомукишечнику. Особливо треба сказати про сою, багатою лізином, оскільки протеїн зерензлакових культур надзвичайно бідний цієї незамінною амінокислотою (дефіцит56-64% в порівнянні з В«ідеальнимВ» протеїном). Різні сорти сої містять від 30 до50% протеїну, не збалансованого за амінокислотним складом (табл. 1).

Таблиця 1 - Балансамінокислот сої і модель В«ідеального протеїнуВ»,%

Амі...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок