Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Агрохолдинги в Україні: процес їх становлення і розвитку

Реферат Агрохолдинги в Україні: процес їх становлення і розвитку

Зміст

Введення

1.Актуальністьдослідження діяльності агрохолдингів

2.Основніпричини виникнення та розвитку агрохолдингів

3.Основнішляхи створення та види агрохолдингів

4.Концентраціясільськогосподарських земель агрохолдингами та проблеми сільської місцевості

5.Інтеграційніпроцеси в агрохолдингах

Висновки

Використаніджерела


Введення

У роботі відображені проблемні питання створення та функціонуванняагрохолдингівв АПКУкраїни.

Зокрема, проаналізовано основні напрямки їх створення іорганізації роботи, місце цих структур в системі використання сільськогосподарських земель, їхвзаємовідносини з державою або іншими формами агропромисловихформувань, а також вплив на розвиток сільських територій, запропоновановнести певні корективи в аграрній політиці держави у зв'язку здіяльністю агрохолдингів.


1. Актуальність дослідження діяльності агрохолдингів

Метою роботи є дослідження існуючої ситуації зі створеннямі діяльністю агрохолдингів в Україні, а також їх ролі у розвитку сільськихтериторій. Зокрема, спробуємо дати відповіді на наступні питання:

- Чому сьогодні питання діяльності агрохолдингів актуальний в Україні?

- Чому виникли агрохолдинги?

- Які основні напрямки діяльності агрохолдингів?

- Як агрохолдинги впливають на використання сільськогосподарських земель?

- Як діяльність агрохолдингів впливає на стан і розвитоксільських територій?

Нинішня ситуація в агробізнесі України може бути охарактеризованаяк період розвитку аграрної реформи. Він характеризується формальним завершеннямреструктуризації КСП і виходом на завершальний етап приватизаціїсільськогосподарських земель. Однак головна особливість цього періодуполягає в тому, що ініціатива в розвитку реформи перейшла від держави доагробізнесу. Так, якщо на початковому етапі реформи держава ініціювалореструктуризацію КСП і пропонувало їх організаційно-правові форми, то вНадалі ця ініціатива перейшла до агробізнесу, проявом чого сталовиникнення агрохолдингів. Сьогодні аналіз та оцінка діяльності агрохолдингівзнаходяться в Україні на початковому етапі, але в силу впливу цих структур нарозвиток сільського господарства такі дослідження досить актуальні.

Існуюча ситуація на селі у великій мірі визначається діяльністюмісцевих аграрних підприємств (реформованих КСП різнихорганізаційно-правових форм та фермерських господарств): якщо нові суб'єктигосподарювання функціонують ефективно, то і ситуація на селі краще, ніж вмісцевості, де аграрне виробництво в занепаді або взагалі земля не обробляється.Успішні аграрні підприємства забезпечують роботою певну частину місцевихжителів, сплачують податки до місцевих бюджетів, підтримують (а іноді - і розвивають)сільську інфраструктуру. Значною мірою така соціальна діяльністьцих підприємств пов'язана з тим, що їх засновниками є жителі села, тоє і вони, і члени їх сімей користуються цією інфраструктурою - засобамикомунікації, медичними, культурними та освітніми установами (дітиходять в дитячий садок і школу, будинок культури, бібліотеку і т. п.). Особливовідчутною різниця між "успішними" і "неуспішними"аграрними територіями стала під час аграрної реформи. Якщо в радянськічаси майже всі витрати, пов'язані з розвитком сільської місцевості, бралина себе держава і місцеві КСП, то в процесі реформи було введено принцип"Кожен має займатися своєю справою": інакше кажучи, аграрні підприємстваповинні займатися аграрним бізнесом, а місцеві громади - розвитком села. Дожаль, втілити цей справедливий принцип в практику виявилося доситьскладно, основна причина чого криється в недостатньому фінансовому забезпеченнібюджетів сільських рад.

Виникнення агрохолдингів внесло певні корективи уситуацію, що склалася на селі. Як правило, агрохолдинги - це сутобізнесові проекти, основна мета яких полягає у примноженні капіталуїх засновників. За визначенням, підтримка та розвиток сільської інфраструктури неє функцією агрохолдингів. Засновники агрохолдингів не проживають всільській місцевості, тобто ні вони, ні члени їхніх сімей не користуються сільськійінфраструктурою. Взагалі, за великим рахунком, при бажанні агрохолдинги можутьдосить легко, без помітних втрат, вийти з аграрного бізнесу. Особливо цестосується тих із них, які займаються виключно рослинництвом, тобтоорендують землю. У такому випадку село взагалі залишається ні з чим. Все це турбуєі сільських жителів, і місцева влада, і, нарешті, уряд, якийвідповідає за ситуацію на селі загалом і в сільському господарстві зокрема.Тому і в пресі, і на місцях, і на рівні уряду піднімається питаннядіяльності агрохолдингів та їх впливу на ситуацію в сільській економіці.

2. Основні причини виникнення та розвитку агрохолдингів

Агрохолдинги виникли під впливом ряду економічних стимулів іне виступають виключно українським явищем. Агрохолдинги існують убагатьох постсоціалістичних країнах Східної Європи і колишніх республікахРадянського Союзу. Особливо слід відзначити такі країни з великим ресурсом сільськогосподарськихземель, як Росія і Казахстан. Взагалі виникнення агрохолдингів впостсоціалістичних країнах пов'язано з недосконалістю і провалами вфункціонуванні економіки, відсутністю необхідних інституційних іправових умов для ведення ефективного бізнесу, неадекватною аграрноїполітикою держави (зокрема - відсутністю повноцінного ринкусільськогосподарських земель). Однак основним стимулом до виникненняагрохолдингів є прагнення власників капіталу примножити його вдовгостроковій перспективі. Це основний стимул до діяльності суб'єктівгосподарювання в ринковій економіці. Отримання прибутку і її капіталізація - цетільки спосіб збільшення капіталу. Тим часом вартість капіталу, інвестованогов агробізнес, росте сьогодні і може рости в довгостроковій перспективі за рахунок:

а) сприятливої вЂ‹вЂ‹ринкової кон'юнктури світових та внутрішніх ринківпродукції сільського господарства і харчових продуктів;

б)можливості збільшувати прибутки від діяльності за рахунок отримання дешевої сировиниза допомогою інтеграції сільського господарства і переробки продукції галузі;

в) низької вартості робочої сили;

г) низької орендної плати за землю;

д) мінімізації податкових платежів;

е) отримання дотацій та субсидій з державного бюджету на розвитокаграрної галузі;

ж) можливості акумулювати значні земельні масивидопомогою їх оренди, а в умовах функціонування ринку сільськогосподарськихземель - придбати їх у власність з можливістю подальшого перепродажу;

з) можливості перепродати бізнес, вартість якого з урахуваннямвсіх зазначених чинників може суттєво зрости через декілька років.

Всі перераховані фактори стали тим сприятливим тлом, на якомуз'явилися і розвиваються агрохолдинги в Україні. Коротко розглянемо ці чинники.

а) В останні кілька років сільське господарство та виробництво продуктівхарчування опинилися в ситуації, коли під дією сприятливої вЂ‹вЂ‹ринковоїкон'юнктури ціни на сільськогосподарську продукцію та продукти харчування почалирізко зростати, - на відміну від тенденцій останніх 50 років, якіхарактеризувалися постійним зниженням їхніх реальних цін (особливо з 1972 р.,після так званої "зеленої революції"). Така сприятливаринкова кон'юнктура пов'язана з підвищенням цін на нафту та розгортанням виробництвабіопалива (біоетанолу і біодизеля) - як альтернативи бензину і дизелю знафти, - основною сировиною для якого є зерно, цукрову сировину, рапсовамасло. Природно, що різке зростання попиту на світових ринках на такі видисільськогосподарської продукції (зокрема, платоспроможного попиту населенняв країнах, що розвиваються - наприклад, Китаї та Індії), а також скороченняпропозиції цієї продукції для харчових цілей викликали зростання цін на неї. Крімтого, зростанню цін на продукцію ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок