Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » АГРОПРОМИСЛОВИЙ інтеграція и АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Реферат АГРОПРОМИСЛОВИЙ інтеграція и АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

МІНІСТЕРСТВО аграрної політики України

Реферат

Тема: " АГРОПРОМИСЛОВИЙ інтеграція иАГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "

Виконала: студент 1-ї групи, ІІІ-ого курсу

екологічного факультету


Зміст

НародногосподарськеЗначення агропромислового комплексу України

аналіз станусільського господарства України та Його відповідність стандартам САП ЄС

АГРОПРОМИСЛОВИЙінтеграція

Регіональніагропроміслові Формування

Агропроміслові підпріємствата агрофірмі

Списоквикористаної літератури


Народногосподарське Значення агропромислового комплексуУкраїни

Агропромисловий комплекс (АПК) - ції сукупність ланок народногогосподарства (Галузо, підгалузей, виробничих підпріємств, організацій),діяльність якіх тісно пов'язана з виробництвом, зберіганням, Транспортування,Переробка та збут продукції. АПК формують на Основі агропромісловоїінтеграції в умів високого рівня роз В¬ витку продуктивних сил та усуспільненнявиробництва. Поділяються на агропроміслові підпріємства та агропромісловітеріторіальні комплекси. За теріторіальнімі масштабами та особливая смородурізноманітні. У галузевій структурі АПК віділяють Такі Основні сфери: сільськегосподарство; промисловість по переробці сільськогосподарської сировини(Харчова, деякі Галузі легкої промісловості); виробництво засобів виробництвадля сільськогосподарськіх та несільськогосподарськіх Галузо (машинобудуваннядля сільського господарства, легкої та харчової промісловості, виробництвомінеральних добрив ТОЩО); заготівля, Транспортування та збут продукції;виробниче обслуговування комплексу (ремонт тракторів та сільськогосподарськіхмашин, будівництво ТОЩО); наука, Управління, підготовка кадрів.

складового Частина АПК є кож продовольчий комплекс, Який включає Такі підкомплексі:зернопродуктовий, картоплепродуктовій, цукробуряковій, плодоовочевоконсервній,виноградно-віноробній, м'ясний, молочний, олійно-жировий.

Функціональна структура АПК відображає Його Внутрішні комплексоутворюючізв'язки, які найінтенсівніше розвиваються у сфері виробництва и переробкиконкретних відів сільськогосподарської продукції. Основними Ланкафункціональної структури агропромислового інтегрального комплексу єагропроміслові спеціалізовані комплекси, Що розвиваються на базі ПевноїАГРОПРОМИСЛОВИЙ ціклів. Їхня теріторіальна структура Складається з регіональніхи зональних елементів.

АПК Як складаний система має три Головні аспекти: компонентний,територіальний и організаційній. Компонентний аспект структури АПК полягає унаявності и зв'язаності Окрема Галузо, функціональніх сфер (блоків) Галуза иАГРОПРОМИСЛОВИЙ ціклів (ланцюгів).

Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм компонентної структури АПК -Це Поєднання взаємопов'язаніх стадій одного виробничого процесу, Що охоплюєвиробництво, переробку и реалізацію сільськогосподарської продукції.Агропроміслові циклі є основою Формування спеціалізованіх АПК(М'ясопроміслового, молокопроміслового, плодоовочевоконсервного ТОЩО).

Основною формою теріторіального зосереджені сільськогосподарськоговиробництва и Засоба розв'язання харчування Його планової теріторіальноїорганізації є аграрнотеріторіальні комплекси (АТК). Під АТК слід розуміті Певноїсистему територіальних формуваня сільськогосподарськіх підпріємств, для якіххарактерно порівняно стійке Поєднання Галуза и віроблюваніх продуктів увіробнічотеріторіальніх типах господарств, Що склалося на Основі найновішіхтехнологічних процесів и раціональних виробничих зв'язків. АТК є результатомрозвітку теріторіального поділу сільськогосподарської праці, для Якогохарактерні переважно горізонтальні виробничі зв'язки.

В Україні сформувався АПК РЕСПУБЛІКИ - важлива функціональна ланка Всьогонародногосподарського комплексу України. Це другий після індустріальноговиробництва структурний підрозділ господарства України. На Галузі, Що входятьдо АПК РЕСПУБЛІКИ (включаючі забезпечення Його Засоба виробництва), пріпадаєблизьким 40% валового суспільного продукту, Майже чверть основних виробничих фондіви чісельності зайнятості працівніків.


Аналіз стану сільського господарстваУкраїни та Його відповідність стандартам САП ЄС

Для України Було б Помилка недооцінюваті Значення Спільної аграрноїполітики ЄС. Сфера и механізмі її діяння зачіпають Такі важліві внесок, Якстимулювання и модернізація виробництва, формування и Розширення нових рінків,інтеграція у систему світового сільського господарства. Альо ї переоцінюваті САПтеж НЕ Варта - з оглянувши на Такі причини:

1. Політика, подібна до єдиної аграрної політики ЄС, стала б для України недопустимодорогою з оглянувши на проблеми Формування бюджету. Підтримання ЦІН, квоти та Інші протекціоністськізаходь, Що характеризують спільну аграрну політіку ЄС, можут буті вігіднімідля фермерів, альо є Дуже витратності для бюджету.

2. В Україні фермерські господарства, а кож Інші форми середней ималого бизнеса в аграрному секторі НЕ перетворилися на рушійну силу, Якою можнаБуло б нехтуваті в перехідній Період. Як правило, низько Рівень спеціалізаціїіснуючіх господарств є перешкод для ефективного виробництва. Сільськогосподарськіпідпріємства України займаються рослинництва и тваринництва, віробляючі прицьому 10-20 найменувань продукції. Навіть вузькоспеціалізовані господарства, дев структурі товарної продукції на один з її відів пріпадає 75% и Більше,віробляють їх галі 10 або й Більше. Фермери країн ЄС обмежуються Ліше 2-3 видамисільськогосподарської продукції.

Значні посівні площі сільськогосподарськіх підпріємств и велика кількістьзайнятості у них працівніків ускладнюють Управління у Галузі та не спріяютьзростанню продуктівності аграрного виробництва.

3. Відкриття аграрного ринку України прізведе до Втрати вітчізняніміВиробник своїх позіцій на Користь поставок з ЄС. У продовольчо секторіУкраїни вінікне гостра конкуренція, якої НЕ вітрімають більшість економічнослабких господарств. Виробник сільськогосподарської продукції змушені Будутьшукати джерел доходів, не пов'язаних з основною діяльністю. Крім того, ціні напродовольство можут зроста и перевіщіті ціні світового ринка.

4. Зростання ЦІН спричинилися підвіщення доходів сільськогосподарськіхвиробництв, альо ї одночасно - Втрати споживачів и Посилення інфляції. Загальпідвіщення ЦІН на продукти харчування навіть на 10 - 20% істотно позначеніна рівні життя населення и Може мати негатівні Соціальні Наслідки.

5. Перешкод для інтеграції аграрної політики України взагальноєвропейську є кож ті, Що у нас роль сільського господарства устворенні ВВП є однозначно більшою, Ніж у країнах ЄС. Частка зайнятості тут теж єнабагато віщою. Так, у сільському господарстві України у Середньому зайнятості22,4% Загальної чісельності працюючих у державі. Тім годиною у Греціївідповідній Показники становіть 20,1%, у Португалії 12,2, в Іспанії - 9,2 вІталії - 9,1, у Нідерландах - 3,7.

6. З Проникнення західніх фірм на продовольчі Рійк України підвіщуєтьсяЗначення агробізнесу. Створюються СП та Інші організаційні форми коопераційніхзв'язків. Однак в Україні необхідно Створити ефектівнішу та простішу системузбуту, вікорістовуючі при цьому Досвід таких країн ЄС, Як Франція, Нідерланді(В«Голландські аукціоніВ»), Німеччіна та ін. Для гарантування ефективного збутуслід враховуваті проблеми транспортного забезпечення и Його відповідностієвропейськім стандартам, надійності Зберігання продуктів, Що Швидко псуються, змінімальнімі Втрата, поліпшення сортування продукції, роз В¬ витку Мережікомунікації для швидкої ціркуляції інформації про стан ринків.

7. Перетворення структури аграрного сектора - адміністративно складанийпроцес, Який потребує серйозної економічної підтрімкі (у Франції, Наприклад,Яка мала подібні проблеми у 60-и роки, реструктурізація сільського господарстватріває ї досі). Досвід інших країн ЄС показує, Що проце...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок