Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облiк основних засобiв

Реферат Бухгалтерський облiк основних засобiв

БУХГАЛТЕРСЬКИЙОБЛІК основних ЗАСОБІВ

ОсновнимиЗавдання бухгалтерського ОБЛІКУ основних засобів є своєчасне відображення наРахунка інформації про надходження й вібуття основних засобів, обліккапітальніх інвестіцій, Оцінка основних засобів, облік зношування (Нарахуванняамортізації).

Основнізасоби - ціїматеріальні активи, очікуваній рядків корисностей Використання (експлуатації) якіхБільше одного року (або Операційного циклу, ЯКЩО ВІН Більше одного року), якіпідприємство утрімує Із метою Використання їх у процесі виробництва абопоставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншім особам або дляздійснення адміністратівніх и соціально-культурних функцій.

Класифікація основних ЗАСОБІВ

Дляцілей бухгалтерського ОБЛІКУ Основні засоби класіфікуються по таких групах (відповідно враховуються наРахунка и субрахунками):

ГѕОсновні засоби - рахунок 10 Земельні ділянкі 101 Капітальні витрати наполіпшення земель 102 Будинки, спорудження ипередатні устрої 103 Машини й устаткування 104 Транспортні засоби 105 Інструменти, прилади,інвентар 106 Робоча и продуктивнахудорба 107 Багаторічні насаджень 108 Інші Основні засоби 109 ГѕІнші Необоротні матеріальніактиви - рахунок 11 Бібліотечні фонди 111 Малоцінні Необоротні матеріальніактиви 112 Тімчасові (нетітульні)спорудження 113 Природні ресурси 114 Інвентарна тара 115 Предмети прокату 116 Інші Необоротні матеріальніактиви 117 ГѕНезавершені капітальні інвестиції - рахунок 15 Капітальне будівництво 151 Придбання (виготовлення) основнихзасобів 152 Придбання (виготовлення)інших необоротних матеріальних актівів 153 Придбання (Створення) нематеріальніхактівів 154 Формування основногостада 155

Об'єктосновних засобів - Це:закінченій устрій з усіма прістосуваннямі ї приналежностями до нього;конструктивно відособленій предмет, Призначений для виконан Певноїсамостійніх функцій; або відособленій комплекс конструктивно з'єднанихпредметів однаково або різного призначення, Що мают для їхньогообслуговування Загальні прістосування, пріналежності, Керування и єдинийфундамент, у результаті Чого Коженна предмет Може віконуваті Свої функції, акомплекс - Певної роботові Тільки в складі комплексу, а не самостійно; Іншийактив, Що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу,контрольована підпріємством. Національні стандарти бухгалтерського ОБЛІКУ доосновних засобів відносять кож и незавершені капітальні інвестиції, тобтовитрати капітального характеру на придбання (Створення) об'єктів основнихзасобів, введення в експлуатацію якіх на дату Складання звітності НЕ відбулося.

ЯКЩО одиноб'єкт основних засобів Складається Із частин, які мают різній рядків корисностейВикористання (експлуатації), то шкірний Із ціх частин Може візнаватіся вбухгалтерському ОБЛІКУ Як окрема об'єкт основних засобів.

Класифікація ПО Додатковий ознайо

Напідпріємствах об'єкти основних засобів в аналітічному ОБЛІКУ можуткласіфікуватіся по Додатковий ознайо, які підпріємства встановлюютьсясамостійно:

1) перелоговихвід права власності на Такі об'єкти:

Гѕ власні Основні засоби: Придбані (створені) Основнізасоби;

- Основнізасоби, внесені в статутний капітал;

- ОтриманіБезкоштовно Основні засоби;

- Основнізасоби, Придбані за рахунок коштів цільового фінансування;

Гѕ Орендовані Основні засоби: на умів фінансової оренди;на умів операційної оренди;

2) перелоговихвід методу Нарахування амортізації;

3) перелоговихвід застосування:

Гѕ Основні засоби, вікорістовувані увіробнічій діяльності (у тому чіслі надані в операційну оренду);

Гѕ Основні засоби, які утрімуютьсяпідпріємством для здійснення соціально-культурних функцій;

Гѕ Основні засоби, які тимчасово НЕвікорістовуються - консервація, реконструкція.

4)залежних від переоцінкі:

Гѕ Основні засоби, які дооцінені;

Гѕ зніжені в ціні Основні засоби.

типові ФОРМИ Первин ОБЛІКУ ОЗ

до введенняв експлуатацію об'єктів основних засобів витрати підпріємства на їхнє придбання(Створення) відображаються в складі незавершених капітальніх інвестицій -рахунок 15. Введення в експлуатацію об'єктів основних засобів в обов'язковомупорядку повинності супроводжуватіся оформлення облікової документації,передбаченої наказом Мінстату України от 29 грудня 1995 року N 352 В«ПроЗАТВЕРДЖЕНЕ типових форм первинного обліку В». До таких типових формвідносяться:

03-1 В«Актприйому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів В»;

03-6В«Інвентарна картка ОБЛІКУ основних засобів (заповнюється в одному екземплярі напідставі В«Акту (накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основнихзасобів В»(форма N 03-1), технічної й іншої документації);

03-7В«Реєстр інвентарніх карток по ОБЛІКУ основних засобівВ» (застосовується дляреєстрації інвентарніх карток ОБЛІКУ основних засобів (форма N 03-6);

03-8В«Картка ОБЛІКУ руху основних засобівВ»;

03-9В«Інвентарний список основних засобівВ» (застосовується для пооб'єктного ОБЛІКУосновних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальніхособах).

ОБЛІК Власний основних ЗАСОБІВ

Придбані(Створені) об'єкти основних засобів.

Придбані(Створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первіснійвартості, Що Складається з Наступний витрат:

Гѕсуми, яківіплачують постачальником актівів и підряднікам за виконанбудівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

ГѕРеєстраційнізбори, державний Збір ї аналогічні Платежі, які здійснюються у зв'язку Ізпридбанням (одержания) прав на об'єкт основних засобів;

Гѕсумиввізного мита;

Гѕсуминепрямих податків у зв'язку Із придбанням (створенням) основних засобів, ЯКЩОсмороду НЕ відшкодовуються підпріємству; зокрема, у первісну вартість об'єктавключаються Сплачені суми ПДВ у випадка:

- колипідприємство НЕ є платником ПДВ;

- ЯКЩО передбачаєтьсявікорістаті придбання об'єк...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок