Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підпріємстві

Реферат Бухгалтерський облік на підпріємстві

Зміст

1. Вступ

2. Вихідні данні

3. Журнал реєстрації господарськихоперацій

4. Розрахунок транспортно-заготівельніхвитрат

5. Розрахунок сум обов'язкових платежів за СТРАХУВАННЯ

6. Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

7. Калькуляційна відомість по вироб Ата Б

8.Складання оборотніх відомостей поаналітічнім та синтетичність Рахунка

9. Оборотних відомість по синтетичністьРахунка

10.Звіт про Фінансові результати

Висновок

Список використаної літератури


1.Вступ

У розрахунково-графічній роботі зВ«Бухгалтерський облікуВ» закріпілі облік господарських операцій, Складанняфактічної собівартості окремого ВИРОБІВ, відображання фінансового результату відбалансу та звіта про Фінансові результати.

У роботі закріпімо знання:

- у відкрітті журналу реєстраціїгосподарських операцій звітного місяця;

- запису на Рахунка господарськихоперацій відображеніх у Журналі реєстрації господарських операцій;

- у розрахунку відсоткутранспортно-заготівельніх витрат та спісанні їх на відповідні Рахункавиробничих запасів пропорційно сумам витраченного матеріальних ресурсів заобліковімі цінамі;

- у розрахунку виробничої собівартостіВИРОБІВ, які встановлюються з урахування їх незавершеного виробництва вкалькуляційній Відомості, візначіті фактичність собівартість ціх ВИРОБІВ;

- візначіті фінансовий результат відОСНОВНОЇ діяльності - прибуток чи збиток, нарахуваті торбу податку на прибуток;

- закрітті синтетичність рахунків таскладанні оборотної Відомості;

- складанні балансу

-->> - складанні Звіту про Фінансовірезультати.


2.Вихідні дані

Таблиця 1 - Відомість залішків насинтетичність Рахунка на початок звітного періоду - на 1 червня 2002р.

Код Рахунка НайменуванняРахунка Дт Кт 1 2 3 4 10 Основнізасоби по первінній вартості 17000 13 знос необіговіхактівів 3500 20 сировина таматеріали: заобліковімі цінамі 7000 транспортно-заготівельнівитрати 700 Загальнаторба 7700 203 Паливо --- 22 Малоцільніта швідкозношувальні предмети --- 23 Виробництво(Вироби А) 2400 26 Готовапродукція (за фактичність собівартістю) 600 301 Каса 300 311 ПоточніРахунка у національній валюті 6500 372 Розрахункиз підзвітними особами 350 44 Статутнийкапітал 18760 441 Нерозподіленийприбуток 2000 631 Розрахункиз постачальником и підрядчікамі 3000 641 Розрахункиз податків и платежів (податок на прибуток) 150 651 Розрахункиза пенсійнім забезпеченням 1000 652 Розрахункиз соціального страхування 140 66 Розрахункиз оплати праці 6000 685 Розрахунокз іншімі кредитових 500 Разом 35050 35050

Таблиця 2 - Залишки незавершеноговиробництва по фактічній собівартості

Статтівитрат накачан місяця накінець місяця вироби разом вироби разом А Б А Б 1.Сіровінаи матеріали 1163 - 1163 2150 - 2150 2.Основніи Додаткова зарплата виробничих робітніків 900 - 900 1200 - 1200 3.Відрахуванняна Соціальні заходь 337 - 337 450 - 450 4.Загальновіробнічівитрати Разом 2400 - 2400 3800 - 3800

3.Журнал реєстрації господарських операцій

Для виконан контролю за вірністю таповнотіла облікового запису, господарські Операції реєструються у хронологічнійпослідовності.

На підставі Переліку господарськихоперацій за поточний Місяць складаємо:

Журнал реєстрації господарськихоперацій а лютий Місяць 2007 року

п/п

Змістоперацій Документ Сума Кореспонденціярах.


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок