Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік, аналіз і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

Реферат Бухгалтерський облік, аналіз і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

ЗМІСТ

Введення

Глава 1. Організаціябухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості

1.1 Поняттята види дебіторської і кредиторської заборгованості

1.2Організація синтетичного і аналітичного обліку дебіторської та кредиторськоїзаборгованості

1.3 Облікстворення та використання резервів по сумнівнихборгам

1.4Техніко-економічна характеристика підприємства

Глава 2. Аудит обліку дебіторської та кредиторськоїзаборгованості

2.1 Оцінкаефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві

2.2Планування аудиторської перевірки

2.3Аудиторські процедури

Глава 3. Аналіз дебіторської і кредиторськоїзаборгованості

3.1Інформаційне забезпечення аналізу

3.2 Аналіз динаміки та структури дебіторської та кредиторськоїзаборгованості

3.3 Аналіз оборотності засобів у розрахунках

3.4 Управління дебіторською ікредиторською заборгованістю

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Всупереч оптимістичним запевненням про початок в країні економічноїстабілізації статистичні дані та аналітичні матеріали свідчать прозворотному. Як і раніше гострою зберігається проблема неплатежів, не знижуютьсярозміри дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств.

Актуальність даної теми полягає в тому, що виходячи зстатистичних даних, станом на 1 грудня 2008 року по місту Москвісумарна заборгованість по зобов'язаннях (кредиторська та заборгованість покредитами банків і позиками) склала 2110,8 млрд. рублів, що на 14,2% більше,ніж на 1 грудня минулого року.

Кредиторська заборгованість на 1 грудня 2003 р. склала 1114,4 млрд. рублів, з яких 7,5% або 83 млрд. рублів - прострочені борги. Вминулого року кредиторська заборгованість становила 1008,8 млрд. рублів, апрострочені борги - 130 млрд. рублів (12,9%). (Додаток А).

Дебіторська заборгованість на 1 грудня 2003 р. склала 1450,4 млрд. рублів, з неї близько 10% або 148,2 млрд. рублів - прострочені борги.На 1 грудня минулого року дебіторська заборгованість становила 1297,2 млрд.рублів, з яких 13% або 168,6 млрд. рублів доводилося на простроченіборги. (Додаток Б).

Суми заборгованості із закінченими граничними строками (понад тримісяців) зобов'язань по місту Москві, списані на фінансові результатидіяльності організацій, на 1 грудня 2003 року: кредиторська заборгованість,списана на прибуток, становить 56,8% у простроченої кредиторськоїзаборгованості; дебіторська заборгованість, списана на збиток, становить 73,8%в простроченої дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість перевищилакредиторську заборгованість на 336 млрд. руб. або на 56,5%.

Держава через невиконання доходної частини бюджету не можепровести фінансування в необхідному обсязі, виплатити виниклу заборгованістьпо дотуються з бюджету виробництвам і відомствам.

Наростання маси неплатежів або взаємної заборгованості - подібносніжного кому: одне підприємство не платить іншому, відповідно у другоговиникають проблеми зі сплатою податків, розрахунків з постачальниками і т.д. Прямо абопобічно в тривалу кризу неплатежів в Росії виявилися залученимипрактично всі юридичні особи та громадяни, а також держава в особіорганів, що визначають і здійснюють фінансову та кредитно-грошову політику,кредитно-фінансові інститути.

За часту складається парадоксальна ситуація: підприємствамвигідно звести прибуток до нуля. Це пояснюється тим, що, підприємстварозраховуються один з одним за надані послуги, відпущенітоварно-матеріальні цінності взаємозаліками та бартером. Живими грошима оплатапроводиться на 10 - максимум 30%. Ось і виходить, що, оподаткованийбаза розрахунок (збільшується), податки нараховуються, а живих грошей, щоброзрахуватися з бюджетом, немає.

Умови для неплатежів виникають тоді, коли продукція (послуга) поряду причин не знаходять попиту. Ланцюжок взаєморозрахунків переривається. Всіучасники створення продукції втрачають платоспроможність, потрапляючи в кредиторськузалежність від постачальників. З'являється дебіторська заборгованість.

Активно йде процес старіння неплатежів, тобто збільшення їхтривалості. У структурі неплатежів все більше місце займає кредиторськазаборгованість, прострочена більш ніж на три місяці. В даний часприблизно кожен четвертий рубль оборотних коштів підприємств сформованийза рахунок сумнівних або безнадійних боргів покупців та інших дебіторів.

В умовах кризи неплатоспроможності підприємства в кінцевомупідсумку фінансується не з власного прибутку і не з рахунку банківськихкредитів, заснованих на заощадженнях населення, а за рахунок кредитів Центральногобанку, бюджетних інвестицій і різних пільг. Підприємства можуть збільшуватиціни на продукцію і кредитувати своїх контрагентів, реалізуючи продукцію в борг уочікуванні державного фінансування цього боргу. Таким чином, взаємнікредити і борги підприємств збільшують при наявності вільних цін і потоківтоварів державний борг, який час від часу підвищується до кризовихмасштабів.

Важливою причиною неплатежів, отже, є фінансуваннявиробництва державою в умовах вільних цін. Тут існуєдвостороння залежність: затримка фінансування викликає неплатежі,останні викликають затримку державного фінансування взаємні боргипідприємств. Державне фінансування по суті означаємо пасивнепокриття державою витрат підприємств на виробництво.

Затримка державного фінансування, а також неповнепогашення взаємної заборгованості при завищених цінах породжує кризуплатоспроможності підприємств, прострочену заборгованість різним кредиторам(В тому числі по заробітній платі) недолік власних оборотних коштівпідприємств і в кінцевому підсумку спад виробництва.

Інфляція і спад виробництва постійно поновлюються на договірнійоснові. Інфляційні очікування, що утворюються в процесі взаємного комерційногокредитування підприємств, постійно створюють більш високий рівень цін, запорівняно з кредиторською емісією Центрального банку. Це викликає стабільнийнестача власних обігових коштів і, як наслідок, кризаплатоспроможності, а також довготривалий спад виробництва в умовахбезперервної інфляції. Таким чином, дебіторська і кредиторськазаборгованість підприємства надає сильної вплив на показникиплатоспроможності підприємства та в цілому на його фінансовий стан.

Метою дипломної роботи є вивчення та аналіз станудебіторської та кредиторської заборгованості, як в цілому, так і конкретно наприкладі ТОВ "Кора".

У відповідності з метою, в роботі були поставлені і вирішені наступнізавдання:

а) правильність складання бухгалтерських записів за різнимидебіторам і кредиторам;

б) причина виникнення тієї чи іншої заборгованості;

в) проведення аналізу та аудиту дебіторської і кредиторськоїзаборгованості.

Об'єктом дослідження в даній роботі є товариство зобмеженою відповідальністю Кора.

При написанні дипломної роботи використані дані первинногобухгалтерського обліку, статистичної та річної бухгалтерської звітності ТОВ "Кора".Випускна кваліфікаційна робота складається з трьох розділів, яківідповідають завданням. Перший розділ присвячений вивченню теоретичних питаньорганізації дебіторської та кредиторської заборгованості, у другому розділірозглянуто аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві тадано рекомендації по удосконаленню економічного становища підприємства, втретьому розділі проведено аудит дебіторської та кредиторської заборгованостіорганізації та запропоновано шляхи їх оптимізації. При написанні роботи буливикористані наступні методи дослідження: метод монографічногодослідження, табличний метод, метод оцінки фінансових показників і методвідхилень ..


Глава 1.Організація бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості

1.1 Поняття та види дебіторської ікредиторської заборгованості

Кожне підприємство в процесі своєї господарської ...


Страница 1 из 18Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок