Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік засобів індивідуального захисту

Реферат Бухгалтерський облік засобів індивідуального захисту

Бухгалтерський облік засобів індивідуального захисту

Загальні положення

Підприємницькадіяльність суб'єктів господарювання пов'язана з залученням громадян длявиконання різного роду робіт. У цьому випадку наймач зобов'язаний дотримуватисявимоги трудового законодавства щодо зазначених працівників. Таківимоги можуть стосуватися охорони праці. Охорона праці - система забезпеченнябезпеки життя здоров'я працівників у процесі трудової діяльності,включає правові, соціально-економічні, організаційні, технічні, психофізичні,санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та іншізаходи та засоби. Одним з різновидів гарантій трудовогозаконодавства є забезпечення працівників засобами індивідуальногозахисту (далі - ЗІЗ). Зауважимо, законодавчо визначена не тільки обов'язокнаймача забезпечувати охорону праці працівників, у тому числі видачу працівникам,зайнятим на виробництві зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також нароботах, пов'язаних із забрудненням або виконуються в несприятливихтемпературних умовах, спеціального одягу, спеціального взуття та іншихнеобхідних засобів індивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобіввідповідно до встановлених норм, але і його можливість розширитиперелік гарантій і пільг по відношенню до встановлених законодавствомРеспубліки Білорусь (табл. 1), що закріплюється в колективному договорі,положенні про оплату праці працівників та іншими внутріфірмовими документамиорганізації.


Таблиця1

Нормативно-правоверегулювання забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям таіншими необхідними засобами індивідуального захисту

№ п/п Нормативний правовий акт Що регламентується 1 Трудовий кодекс Республіки Білорусь від 26.07.2023 №296-З (з урахуванням змін від 29.06.2023 № 138-З) (далі ТК) Регулює трудові і пов'язані з ними відносини 2 Закон Республіки Білорусь "Про охорону здоров'я"від 18.06.1993 № 2435-XII (з урахуванням змін від 29.06.2023) Визначає державну політику в галузі охорониздоров'я населення, правові та економічні засади діяльності системиохорони здоров'я, регулює суспільні відносини в галузі охорони здоров'янаселення Республіки Білорусь 3 Частина 3 статті 222 ТК Кожен працівник має право на забезпеченнянеобхідними засобами колективного та індивідуального захисту 4 Частина 5 статті 226 ТК Наймач зобов'язаний забезпечувати охорону праціпрацівників, у тому числі видачу працівникам, зайнятим на виробництві зі шкідливимиі (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних ззабрудненням або виконуються в несприятливих температурних умовах, спеціальноїодягу, спеціального взуття та інших необхідних засобів індивідуального захисту,змиваючих та знешкоджуючих засобів відповідно до встановлених норм 5 Стаття 230 ТК

На роботах із шкідливими, небезпечними умовами праці, атакож на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних унесприятливих температурних умовах, наймач зобов'язаний:

1) забезпечити видачу безкоштовно працівникам засобівіндивідуального захисту, змиваючих та знешкоджуючих засобів за нормами і в порядку,визначуваним Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ниморганом;

2) організувати належне утримання (зберігання,прання, чищення, ремонт, дезінфекцію, знешкодження) засобів індивідуальногозахисту.

Наймач за рахунок власних коштів можепередбачати за колективним договором, трудовим договором видачупрацівникам засобів індивідуального захисту понад встановлені норми

6 Директива Президента Республіки Білорусь "Прозаходи щодо зміцнення громадської безпеки і дисципліни "від11.03.2004 № 1 Наказує забезпечувати безпеку праці 7 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасностипраці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація ",затвердженому постановою Державного комітету СРСР з управлінняякістю продукції та стандартами від 27 жовтня 1989 № 3222 Вказані класифікація та загальні вимоги до засобівзахисту 8 Глава 60 Міжгалузевих правил з охорони праці притермічній обробці металів, затверджених постановою Міністерствапраці та соціального захисту Республіки Білорусь та Міністерства промисловостіРеспубліки Білорусь від 29.07.2023 № 99/9 Наведено порядок забезпечення і застосування засобівіндивідуального захисту при термічній обробці металів в системі Міністерствапромисловості Республіки Білорусь 9 Правилами забезпечення працівників засобамиіндивідуального захисту, затвердженими постановою Міністерства праціРеспубліки Білорусь від 28 травня 1999 № 67 (далі - Правила № 67) регламентує загальні правила забезпечення працівниківзасобами індивідуального захисту 10 ГОСТ 12.4.121-83 "Система стандартов безопасностипраці. Протигази промислові фільтруючі. Технічні умови ", затвердженимпостановою Державного комітету СРСР по стандартам від 14 березня 1983 р. № 1167 Захист органів дихання, обличчя та очей працівника відпарів газоподібних шкідливих домішок та аерозолів застосовують протигази 11 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасностипраці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація ", затвердженийпостановою Державного комітету СРСР з управління якістюпродукції та стандартами від 27.10.2023 № 3222 Наведено класифікація та загальні вимоги дозасобам захисту 12 ГОСТ 12.4.013-85 "Система стандартов безопасностипраці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови ", затвердженийпостановою Державного комітету СРСР по стандартам від 13.051985 №1336 Наведено засоби захисту органів зору 13 ГОСТ 12.4.023-84 "Система стандартов безопасностипраці. Щитки захисні лицьові. Загальні технічні вимоги та методиконтролю ", затвердженому постановою Держстандарту СРСР від 23.11.2023 №3970 Наведено засоби захисту особи 14 СТБ ГОСТ Р 12.4.191-2006 "Засоби індивідуальногозахисту дихання. Напівмаски фільтруючі для захисту для аерозолів. Загальні технічніумови ", СТБ ГОСТ Р 12.4.192-2006" Засоби індивідуального захистудихання. Напівмаски фільтруючі з клапанами входу і незнімними протигазовимиі (або) комбінованими фільтрами. Загальні технічні умови ", СТБ ГОСТР 12.4.193-2006 "Засоби індивідуального захисту дихання. Фільтрипротигазові та комбіновані. Загальні технічні умови ",затверджені постановою Комітету по стандартизації, метрології та сертифікаціїпри Раді Міністрів Республіки Білорусь від 13.01.2024 Наведено до засоби індивідуальн...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок