Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік товарів і знижок у роздрібній торгівлі

Реферат Бухгалтерський облік товарів і знижок у роздрібній торгівлі

Зміст

1. Облік продажу товарів у роздрібній торгівлі

2. Облік знижок у торговельних організаціях

3. Завдання

Список використаної літератури


1. ОБЛІК ПРОДАЖУТОВАРІВ В РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Товари порядз матеріальними ресурсами і готовою продукцією згідно з Положенням з бухоблікуВ«Облік матеріально-виробничих запасівВ» ПБУ 5/01, затвердженим наказомМінфіну РФ від 09.06.2023 р. № 44н, відносяться до матеріально-виробничихзапасам. Товари - частина матеріально-виробничих запасів, якіпридбані або отримані від інших юридичних або фізичних осіб тапризначені для продажу. При роздрібній торгівлі товар переходить зі сфериобігу у сферу споживання і рух товарів завершується у споживача.

Відзначимо, щозгідно зі ст. 492 Цивільного кодексу за договором роздрібної купівлі - продажупродавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів уроздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого,сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного зпідприємницькою діяльністю.

Організовуючибухоблік на підприємстві роздрібної торгівлі, бухгалтер повинен вирішити, якимметодом буде враховуватися товар.

Прикількісно-сумовому обліку товари обліковуються на складі і в бухгалтеріїторгової організації і за кількістю - у натуральних одиницях, і за вартістю -в грошовому вираженні. У роздрібній торгівлі застосування кількісно-сумовогообліку товарів можливо тільки при використанні відповідних засобівавтоматизації. У таких випадках облік товарів за купівельними цінами в роздрібнійторгівлі не викликає проблем.

Виробники товарівнаносять на упаковку товарні ярлики або на сам товар штрих-код, який несе всобі інформацію про країну-виробнику або продавця продукції,підприємстві-виробнику і про характеристики товару (найменування, розміри і т.п.).

При надходженні товарів умагазин інформація про їх найменуванні, відмінних ознаках, кількості такупівельною ціною записується в базу даних за допомогою скануючого пристрою. Привідсутності штрих-кодів виробника інформація заноситься вручну, товаруприсвоюється внутрішній код. При продажу товару інформація у такий же спосібзаноситься в базу даних. Покупець пред'являє касиру куплений товар, даніпро який зчитуються за допомогою сканера. При цьому на контрольно-касовому чекупробиваються найменування, кількість, ціна та вартість проданого товару зароздрібними цінами.

Такий чек являєсобою аналог товарною накладною. На підставі даних про найменування ікількості проданого товару комп'ютерним способом формується інформація провартості проданого товару в купівельних цінах.

Помічник бухгалтераприпускає облік надходження і вибуття товарів тільки в грошовому вираженні.Такий облік застосовують в роздрібній торгівлі у випадках, коли в організації немаєспеціальних засобів автоматизації, що дозволяють вести кількісно-сумовийоблік товарів.

У роздрібнійторгівлі при сумовому обліку товарів, як правило, в якості облікових цін натовари застосовують продажні ціни. Продажна ціна товарів складається з покупноївартості та торгової націнки.

Торгова націнка включаєв себе запланований дохід фірми і ПДВ (якщо ви його сплачуєте). Торговунацінку і роздрібну ціну товару відображають у спеціальному документі - реєстріроздрібних цін. При продажу товарів націнку списують.

Організувати облікруху товарів можна наступним чином:

1) при надходженнітоварів на склад магазину роблять запис про кількість товару, що надійшов вкартці або журналі обліку товарів. Відпуск товарів у відділи виробляють позбірними листам і роблять відповідні записи про вибуття товару зі складу вкартках або журналах. Таким чином, на рівні складу організують кількіснийоблік;

2) у бухгалтерському облікупри надходженні товарів виробляють записи на рахунках обліку товарів у вартісномувираженні (у продажних цінах);

3) списання товарів вбухгалтерському обліку роблять на підставі чеків ККМ, в яких пробивається деннавиручка, тобто вартість проданого товару в продажних (роздрібних) цінах.

Згідно плану рахунків фінансово-господарської діяльності від31.10.2000 року № 94-Н облік бухгалтерських операцій в роздрібній торгівлі ведетьсяна рахунках:

1. Рахунок 41 В«ТовариВ», де на субрахунку 1відображаються товари на складах, субрахунку 2 відображаються товари в роздрібнійторгівлі, субрахунку 3 відображається тара під товаром і порожняк, на субрахунку 4відображаються покупні вироби.

2. Рахунок 42 В«Торгова націнкаВ», девідбивається величина торгової націнки по оприбуткованих товаром. Його використовуютьорганізації роздрібної торгівлі, які ведуть облік товарів за продажними цінами.Торгова націнка являє собою додану вартість до покупної цінитовару, тобто дохід торгової організації. Встановлена ​​сума торгової націнкивідображається за кредитом рахунка 42. Сума торгової націнки по проданих товарахсторнується в кореспонденції з рахунком 90 В«ПродажіВ» (субрахунок В«Собівартістьпродажів В»).

3. Рахунок 44 В«Витрати на продажВ», девідображаються витрати, що викликаються купівлею-продажем товарів і з продовженнямпроцесу виробництва в сфері обігу (транспортування, упаковка).

4. Рахунок 50 В«КасаВ», де відбивається сумугрошових коштів, що знаходяться в організації, виручених за продаж товарів.

5. Рахунок 60 В«Розрахунки з постачальниками іпідрядниками В», де відбивається оприбуткування товарів від постачальників іпокупців,

6. Рахунок 62 В«Розрахунки з покупцями ізамовниками В», де відображаються операції по (відпуску) продажу товарів.

7. Рахунок 70 В«Розрахунок з персоналом пооплату праці В», де відображається нарахування та виплата зарплати працівникам,пов'язаних з закупом і реалізацією товарів.

8. Рахунок 90 В«ПродажіВ», де відбиваєтьсявиручка від продажу товарів, а також витрати, пов'язані з нею. До рахунку 90"Продажі" можуть бути відкриті субрахунки: 90-1 "Виручка"; 90-2"Собівартість продажів"; 90-3 "Податок на доданувартість "; 90-4" Акцизи "; 90-9" Прибуток/збиток відпродажів ".

9. Рахунок 99 В«Прибутки та збиткиВ», де порезультатами господарської діяльності підприємства відображається кінцевий результатроботи організації (прибуток або збиток).

Підприємствароздрібної торгівлі реалізують товари за готівку, за розрахунковими чеками, вкредит з розстрочкою платежу, за договором комісії.

Обсягреалізації за готівковий розрахунок визначається сумою грошових коштів, отриманихвід покупців за продані ним товари. Грошові розрахунки з населеннямпроводяться з обов'язковим застосуванням контрольно - касових машин. Виручка відпокупців надходить в касу торговельного підприємства, її розмір визначають запоказаннями лічильників контрольно - касових машин, зареєстрованих в книзікасира - операціоніста (як різниця між показаннями лічильників на кінець дня іпоказаннями лічильників на початок дня). При цьому виручка зменшується на сумугрошей, виданих покупцям з каси за повернутих чеках, які маютьдозвільну напис керівника і оформленим актом. Виручка від реалізаціїздається касиром - операціоністом касиру, що відбивається в квитанції доприбуткового касового ордеру. Правильність відображення отриманої виручки відреалізації товарів перевіряється порівнянням сум виручки, показаної в касовому ітоварному звітах.

ВВідповідно до Постанови Ради Міністрів - Уряду РосійськоїФедерації від 30.07.93 № 745 з урахуванням внесених до нього змін і доповнень(Перелік - в редакції Постанови Уряду РФ від 02.02.2024 № 917) уряді випадків (дрібнороздрібна торгівля з ручних візків, з цистерн, з лотків,з кошиків, вразвал овочами і баштанними культурами; торгівля на ринках,ярмарках, виставках, інших комплексах, за винятком що знаходяться там кіосків,ларьків, приміщень та ін) при здійсненні торгових операцій грошові розрахункиз населенням можуть проводитися без застосування контрольно - касови...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок