Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємстві СВК "Леніна"

Реферат Бухгалтерський облік на підприємстві СВК "Леніна"

Міністерствосільського господарства Російської Федерації

ФГУП БГСХАім. В. Р. Філіппова

КафедраВ«Бухгалтерський облік і аудитВ»

ЗВІТ

пропроходженні виробничої практики

Спеціальність060500 В«Бухгалтерський облік і аудитВ» група № 2

(спеціальність,група)

Симбеева Сендема Раднаевна

(ПІБ студента)

Селенгинский район, село Тохой, СПКВ«ЛенінаВ»

(місце проходження практики)

з 05 квітня по 6 травня 2004

(час проходження)

Керівник практики: Бальжінова Д.Д.

2004


Зміст

1. Виробничо-економічна характеристика СПК В«ЛенінаВ»

1.1. Природно-кліматичні умови

1.2. Виробничо-економічна характеристика

2. Організація бухгалтерського обліку в СВК В«ЛенінаВ»

2.1. Організація бухгалтерського обліку

2.2. Облікова політика

2.3. Облік грошових коштів в касі

2.4. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку

2.5. Облік грошових коштів на інших рахунках в банку

2.6. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками,покупцями і замовниками

2.7. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

2.8. Облік розрахунків з підзвітними особами

2.9. Облік інших розрахунків

2.10. Облік готової продукції і виробничих запасів

2.11. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

2.12. Облік основних засобів та нематеріальних активів

2.13. Облік розрахунків з персоналом по оплату праці

2.14. Облік продажів

2.15. Облік позикових коштів

2.16. Облік капіталу, фондів, резервів і фінансування

2.17. Облік вкладень у необоротні активи

2.18. Облік фінансових вкладень

2.19. Облік фінансових результатів і використання прибутку

2.20. Інвентаризація

2.21. Облік допоміжних виробництв

2.22. Облік витрат по організації виробництва і управління.Облік витрат майбутніх періодів

2.23. Облік витрат та обчислення собівартості продукціїрослинництва.

2.24. Облік витрат та обчислення собівартості продукціїтваринництва

2.25. Облік витрат та обчислення собівартості продукціїпромислових виробництв

2.26. Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах

2.27. Закриття операційних рахунків

2.28. Бухгалтерська (фінансова) звітність


1.Виробничо-економічна характеристика СПК В«ЛенінаВ»

1.1 Природно-кліматичніумови

На результатидіяльності сільськогосподарського підприємства впливає безліч природнихфакторів, з числа яких можна виділити:

Характеристикагрунтового покриву. Даний фактор особливо важливий, так як саме від нього багато в чому залежитьефективність однієї з найважливіших галузей сільського господарства -рослинництво. У господарстві виявлено основні провінційні типи грунтів,властиві головним чином Забайкалью. Вони являють собою результатвзаємодії основних природних факторів (склад грунтоутворюючих порід,жорсткі кліматичні умови, гірський характер рельєфу) з рослиннимпокривом. У господарстві підзолисті грунти мають дуже обмеженепоширення і представлені там гірськими мерзлотно - дерново-підзолистими.Вони мають легкий механічний склад і зустрічаються невеликими ділянками. Слабкапідзолистих цих грунтів пов'язана з багатством почвообразующіх порід підставами,невеликою кількістю опадів, низькими температурами грунтів і стислістю періодуактивних температур. Дерново-тайгові грунти властиві перехідній смузі відпівнічної тайги до степу, і зустрічаються в господарстві, де вони представленігірничо-дерново-тайговими і є панівними під сосновими лісами навколостепових В«островівВ». Є мерзлотно-тайгові озалізнений грунту. Такожпереважають лісові темно-сірі грунти без ознак оподзоленності і єспецифікою Забайкальської провінції, а також господарства.

Погодно-кліматичніумови. Характеризуються такими характеристиками як: середня температура повітря ісередня кількість опадів за рік, за місяць; дата першого та останньогозаморозків; тривалість безморозного періоду; кількість сонячних днів уроці і т.п. Гірський рельєф обумовлює різко континентальний режим клімату.Взимку стійкий Сибірський антициклон створює низькі температури (середнятемпература січня 25,6 В° С) і забезпечує переважання ясної безвітряноїпогоди. Навесні, коли швидке нагрівання монгольських степів веде до різкогопониженню тиску, проносяться потоки сухого і холодного повітря з півночі.Пізні весняні заморозки утримуються до кона травня. Влітку тут розташовуєтьсявелика область зниженого тиску, де взаємодія різнорідних повітрянихмас викликає розвиток атмосферних фронтів. Літо коротке, спекотне і посушливе,особливо на початку. Середня температура червня +20,3 В° С. Південні райони Селенгінськогосередньогір'я, або господарства на початку травня - червні відчувають висушуючу впливцентрально-азіатських пустель; перегріті повітряні маси приносять звідтималохмарну посушливу погоду, що супроводжується іноді суховійними вітрами.Осінь тривала, прохолодна та суха. Ранні осінні заморозки наступають вНаприкінці серпня і початку вересня. Сніговий покрив встановлюється у другійполовині жовтня і першій половині листопада. Середньорічна кількість опадівстановить 282,7 мм, за вегетаційний період 215,2 мм. Початок вегетаційногоперіоду припадає на травень-червень і триває близько 135 днів. Переважаючими вітрамиє північні, північно-західні. Максимальна їх швидкість досягає 31-35м/с. Середньорічна температура повітря коливається від -0,5 В° С. Велика частинаопадів (понад 2/3) випадає протягом літніх місяців, а особливо в липні ісерпні. Сума позитивних температур за період з температурами вище 10 В° С вгосподарстві 1600-1900 В° С, близько 175 днів. В цілому, континентальний кліматСеленгінського середньогір'я, накладаючись на гірський, сильно пересічений рельєф,створює велику гаму місцевий мікроклімат, що варіюють в широких межах.Високі температури, низька вологість повітря і наявність вітрів - все цесприяє виникненню засух. Таким чином, протягом вегетаційногоперіоду складається комплекс умов, який негативно впливає на рістсільськогосподарських культур.

Рельєф місцевості. Від рельєфу місцевості залежитьприхильність грунту водним, вітрова ерозія, способи використання землі,розташування дорожньої мережі. Сучасний рельєф будь території - кінцевийрезультат попередньої геологічної історії. Складна історія та геологічнебудову Забайкалля обумовлюють неоднорідний характер її рельєфу. Переважаютькуполоподібні височини, розташовані ланцюгами і утворюють широкі, погановиражені хребти висотою близько 1300-1600 м над рівнем моря. Вони поділяютьсяширокими міжгірськими котлованами, лежачими на висоті 500-700 м над рівнем моря.Відмітна ознака цього району - сильна розгалуженість хребтів, так що зпрацею простежується їх простягання з південно-заходу на північний схід.

Гідрографія. Її вплив на ефективністьрослинництва, на забезпеченість водою тваринництва, очевидно. Відгідрографії місцевості також залежать вимоги санітарно-екологічногохарактеру, що пред'являються до сільських товаровиробникам з бокусанітарно-епідеміологічних служб, екологічних і природоохороннихорганізацій. Селенгинск середньогір'ї, а також господарство є складовоючастиною Байкальської Сибіру, ​​охоплює басейн річки Селенгі і її приток(Чикой, Хилок, Джида та інші). На території господарства широка мережазрошувальних систем для зрошування сільськогосподарських угідь.

1.2 Виробничо-економічнахарактеристика

СПК В«ЛенінаВ» розташований впівнічно-західній частині Селенгінського району Республіки Бурятія. Землекористуванняпідприємства розташоване в центральній частині району. Центральна садибапідприємства знаходиться в с. Тохой.

Організація:Сільськогосподарський виробничий кооператив В«Ленін...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок