Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на виробництві

Реферат Бухгалтерський облік на виробництві

Міністерствосільського господарства РФ

Департаменткадрової політики та освіти

ФГТУ ВПОКостромська Державна

СільськогосподарськаАкадемія

економічнийфакультет

кафедрабухгалтерського обліку та аудиту


Звіт з переддипломної практики

Назвапідприємства (організації):

СПК В«МаякВ»Галицького району Костромської області

Виконала : студентка економічного факультету,

5 курсу 7 групи,

спеціальності бух обліканаліз і аудит

Грішучкова ЮліяЄвгенівна

Перевірила: Шелковникова Раїса Климівна

КОСТРОМА 2008


Зміст

ВСТУП

1. Природно-економічніумови СПК В«МаякВ»

2. Облік грошовихкоштів, розрахункових і кредитних операцій в СВК В«МаякВ»

3. Облік основнихзасобів в СВК В«МаякВ»

4. Обліквиробничих запасів в СВК В«МаякВ»

5. Облік тваринна вирощуванні та відгодівлі в СВК В«МаякВ»

6. Облік праці тайого оплати в СПК В«МаякВ»

7. Облікдопоміжних виробництв в СВК В«МаякВ»

8. Облікнакладних витрат (загальновиробничих, загальногосподарських) в СВК В«МаякВ»

-->>

9. Облік витрат,виходу продукції і числення собівартості продукції рослинництва в СПКВ«МаякВ»

10. Облік витрат,виходу продукції і числення собівартості продукції тваринництва в СВКВ«МаякВ»

11. Облік продажівв СВК В«МаякВ»

12. Облік вкладеньпід необоротні активи та облік капіталу в СПК В«МаякВ»

13. Аудит

Висновок

Список використаної літератури

Додаток


ВСТУП

Відповідно доФедеральним законом В«Про бухгалтерський облікВ» бухгалтерський облік представляєсобою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації вгрошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхомсуцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій;об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язанняі господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їхдіяльності.

Відповідальність заорганізацію бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві,дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівникцього підприємства.

Керівник с. - х .. підприємства(СПК В«МаякВ») може в залежності від обсягу роботи:

Гј Заснувати бухгалтерську службу якструктурний підрозділ очолюваний головним бухгалтером;

Гј Ввести в штат посаду бухгалтера;

СПК В«МаякВ» ведебухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій (фактівгосподарської діяльності) шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахункахбухгалтерського обліку, включених в робочий план рахунків бухгалтерськогообліку СВК В«МаякВ» (див. додаток 1).

Робочий план рахунківбухгалтерського обліку розробляється на підприємстві на основі типового Планурахунків бухгалтерського обліку, затвердженого Міністерством фінансів РФ.

Бухгалтерський облікмайна, зобов'язань і господарських операцій (фактів господарськоїдіяльності) ведеться у валюті РФ - в рублях. Документальне відображеннямайна, зобов'язань та інших факторів господарської діяльності, веденнярегістрів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності здійснюється наросійською мовою.

Для веденнябухгалтерського обліку в СВК В«МаякВ» формується облікова політика (див.додаток 2), що припускає майнову обгрунтованість і безперервністьдіяльності підприємства, послідовність застосування облікової політики, атакож тимчасову визначеність фактів господарської діяльності.

На підприємстві є статут (див. додаток 3), затверджений керівником підприємства.

Організаційнахарактеристика підприємства буде розглянута далі.


1.Природно-економічні умови СПК В«МаякВ»

Підприємство СВК В«МаякВ»розташоване в центральній частині Галицького району. Воно розташоване в 22 км від м. Галича і в 146 км від обласного центру м. Костроми. Основним пунктом здачісільськогосподарської продукції є м. Галич.

Територія господарствазнаходиться в помірно-континентальній зоні, яка характеризується холодноюмногоснежной зимою і теплим порівняно коротким влітку, значнимкількістю опадів і середньої вологістю. Середньорічна температура повітрястановить +2,9 про С, середньомісячна температура січня (самогохолодного місяця) -11,8 про С, а липня (самого теплого місяця) +18,3 про С.Стійкий сніговий покрив лягає вже до 15 листопада. Тривалість його заляганнядосягає 165 днів, його максимальна висота - 50 см. відзначається в першій і в другій декадах березня. Танення снігу починається в перших числах квітня,а повне відтавання грунтів настає в перших числах травня. Зазвичай грунт стаєм'якопластичного до 5 травня.

Сума осадкою за рікскладає 582 мм, кількість опадів за період активної вегетації - 275 мм або 47% від загальної кількості опадів, що випадають за рік. Показник вологозабезпеченості дорівнює1,4 - 1,6.

Територія підприємствазнаходиться в центральній частині Галицько-Плесской гряди. Велика частина територіїСВК В«МаякВ» являє собою горбисто-хвилясту рівнину порізанийяружно-балочної мережею. Північна частина території підприємства маєслабоволністой рельєф.

Підприємствохарактеризується строкатістю грунтового покриву: 33,6% загальної площіземлекористування займають дерново-сільноподзолістие грунту, 19,2% -дерново-сільноподзолістие слабодерновие грунту, 19,1% - дерново-підзолистізмиті, 3,6% - дерново-підзолисті оглеєні, 3,1% - дернові (нормальнозволожені і оглеєні), 5,3% - болотні, 5,2% - заплавні (нормальнозволожені, оглеєння та болотні), 10,3% - деформовані і 0,6% займаютьінші грунти.

Найбільшепоширення на ріллі мають дерново-сільноподзолістие, легко-ісередньосуглинисті грунту.

Засміченість полів бур'янамислабка. Найбільш поширені хвощ польовий, осоти, ториця, пирій повзучий,пастуша сумка, волошка польовий, лобода біла та інші види бур'янів.

Повна характеристикапідприємства неможлива без оцінки розмірів підприємства. У таблиці 1розглядаються основні показники, без яких неможлива оцінкаефективності виробництва.

Таблиця 1. Розмірпідприємства

Показники Роки

У середньому

за 2004 - 2007 рр..

2007 р. до 2004 р. в% 2004 2005 2006 2007 Валова продукція, тис. руб. 946,9 778,6 707,3 762,3 798,8 80,5 Товарна продукція, тис. руб. 538,6 469,3 405,1 459,2 468,1 85,3 Прибуток (+), збиток (-) відреалізації, тис. руб. 158 115 362 -592 10,8 - Площа с.-г. угідь, га 3775 3775 3775 3775 3775 100,0 в т. ч. рілля 3124 3124 3124 3124 3124 ...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок