Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на залізничному транспорті

Реферат Бухгалтерський облік на залізничному транспорті

БілоруськийДержавний Університет Транспорту

факультетбезвідривного навчання

кафедра В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ»

Контрольна робота

з бухобліку

Бухгалтерський облік на залізничному транспорті

Виконав

Юрцевіч О.С.

Гомель, 2008


Зміст

1. Теоретичні питання

1.1 Поняттяреалізованої продукції залізниці. Документальне оформлення процесуперевезень

1.2 Облікоперацій по веденню зовнішньоекономічної діяльності

1.3 Порядокрозрахунку й обліку податків і відрахувань, що стягуються від фонду оплати праці

2. Завдання

2.1 Задача 1

2.2 Завдання 2

Списоклітератури


1. Теоретичні питання

1.1 Поняття реалізованої продукції залізниці. Документальнеоформлення процесу перевезень

Економічна теорія і практика під доходомрозуміють певну суму грошових коштів, одержувану організацією врезультаті здійснення виробництва продукції, робіт чи послуг і їхреалізації за певний період часу. Категорія доходу характеризуєекономічну результативність діяльності організації, її господарськоїполітики, вибору стратегічних і тактичних рішень в ефективному управлінніорганізацією і являє собою блага, присвоєні на основі встановленогопорядку і суспільного визнання на ринку вироблюваної продукції. ЗгідноІнструкції В«Доходи організаціїВ», затвердженої постановою Міністерствафінансів Республіки Білорусь від 26.12.2023 № 181 [Приложение1], дохід являєсобою економічну вигоду в грошовій і натуральній формі, що враховується в разіможливості її оцінки й у тій мірі, в якій таку вигоду можна визначити.Економічна вигода при цьому характеризується можливістю майнасприяти притоку грошових коштів або інших активів в організацію. Вміжнародному стандарті з бухгалтерського обліку № 18 В«ДоходиВ» дохідвизначається як валовий приплив економічних вигод за період, що виникає вході звичайної діяльності, коли такий приплив призводить до збільшеннявласного капітального, ніж за рахунок внесків акціонерів. При цьому в стандартіпідкреслюється, що він повинен застосовуватися при обліку доходів, які виникають відпродажу товарів, надання послуг, використання іншими організаціямиактивів, що приносять відсотки, ліцензійні платежі та дивіденди. Для організаційзалізниці зазначені підходи до поняття В«доходиВ» трансформуються з урахуваннямособливостей і специфіки діяльності залізничного транспорту. Головним чином,ці особливості полягають у понятті продукції, яка виробляєтьсяорганізаціями залізничного транспорту, а також в системі внутрішньогалузевихфінансово-економічних взаємовідносин. Продукція залізничного транспорту- Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти - є кінцевимпродуктом виробничого процесу основного виду діяльності залізноїдороги і підлягає реалізації з метою завершення кругообігу коштів. Під реалізованоїпродукцією основного виду діяльності залізниці (реалізація транспортноїпродукції) розуміється обсяг перевезень, виконаних дорогою в своїх кордонах.Оплата послуг з перевезень здійснюється відправниками вантажу(Вантажоодержувачами) і пасажирами за діючими на момент перевезення тарифами вЗалежно від виду сполучення (внутрішньореспубліканських і міжнародне). Виходячиз існуючої технології провізні платежі по вантажних перевезеннях, позаЗалежно від виду сполучення, стягуються тільки за переміщення вантажів умежах дороги, по пасажирським - за весь шлях прямування. Таким чином, грошовікошти, отримані дорогою від пасажирських перевезень у міжнародномуповідомленні, не є в повному обсязі її власністю і підлягаютьрозподілу між всіма дорогами, які брали участь у перевезенні. Тому назалізниці крім терміна "доходи" використовується термін В«дохіднінадходження В».

Під доходами (виручкою) залізноїдороги від перевезень розуміється сума коштів, що належать їй за виконаніроботи та послуги з перевезення вантажів, пасажирів, пошти, багажу й вантажобагажу,додаткових зборів, пов'язаних з перевезеннями. Виручка (доходи) від перевезеньБЖД визначається тільки на рівні Управління Білоруської залізниці. Прибутковінадходження - грошові кошти в білоруських рублях і іноземній валюті,нараховані БЖД та підлягають стягненню (стягнені) з клієнтів при виконанніорганізаціями БЖД транспортних робіт і послуг. Прибуткові надходження зараховуютьсяна дохідні рахунки БЖД безпосередньо або через ОРЦ або ІРЦ а також надходять в касиорганізацій. У дохідних надходженнях частина суми є власністю БЖД(Відділення), інша її частина належить залізницям інших держав,брали участь у перевезеннях. На БЖД доходи від перевезень визначаються по моментувиконання робіт, надання послуг, при цьому:

- доходи від перевезення пасажирів,багажу, вантажобагажу та пошти, включаючи суми податку на додану вартість,враховуються по моменту оформлення проїзних (перевізних) та інших розрахунковихдокументів покупцям (замовникам);

- доходи від перевезень вантажів,включаючи суми податку на додану вартість, нараховані за транспортноюзалізничної накладної з ввезення і під внутрішньореспубліканському повідомленні,обліковуються за моменту прибуття вантажу на станцію призначення, а з вивезення татранзиту - з моменту передачі вантажу на сусідню дорогу іншої держави абона інший вид транспорту;

- доходи від перевезень, отримані відзалізничних адміністрацій доріг інших держав, обліковуються за моментувключення залізничними адміністраціями під взаєморозрахунки узгоджених сумза бухгалтерськими виписками (сальдові відомості).

Розрахунки за перевезення вантажів і пасажиріву міжнародному сполученні можуть проводитися у вільно конвертованій валюті.З вантажних перевезень залізниці укладають договори з експедиторами(Іншими організаціями - резидентами Республіки Білорусь і нерезидентами) нарозрахунки у вільно конвертованій валюті. Допускається укладення договорівміж відділеннями дороги і вантажовідправниками (вантажоодержувачами) на оплатупровізних платежів і зборів за додатково надані послуги при перевезеннівантажів у вільно конвертованій валюті. Контроль повноти нарахування тастягнення провізних платежів, зборів та штрафів по відділеннях залізниціздійснюють ОРЦ, контроль нарахування та стягнення платежів у вільноконвертованій валюті за міжнародні перевезення вантажів, а також за перевезення,оплачувані військовими вимогами - ІРЦ. Здійснення організаціями залізноїдороги крім основної діяльності (перевезень) інших видів діяльностіобумовлює отримання виручки від реалізації виробленої ними продукції,робіт, послуг. Реалізація такої продукції (робіт, послуг) здійснюється задоговірним або ринковими цінами організаціям своєї та інших доріг, а такожстороннім покупцям, в тому числі і фізичним особам. Крім доходів відперевезень і виручки від реалізації продукції інших видів діяльності в касиорганізацій надходять платежі від працівників підрозділів залізниці закомунальні та житлові послуги, електроенергію, реалізовані паливо іматеріали, послуги пасажирам і клієнтурі на станції, штрафи за порушення Статутузалізниці та ін Ці платежі не відносяться до розрахунків за перевезення таявляють собою позареалізаційні надходження. Сукупність доходів відреалізації транспортної продукції (перевезень), інших робіт н послуг (інші видидіяльності), позареалізаційних надходжень являє собою виручкузалізниці. Отримана в процесі реалізації продукції, робіт, послугвиручка дозволяє організаціям залізниці виконувати зобов'язання переддержбюджетом, банком, постачальниками, робітниками і службовцями і відшкодовувативиробничі витрати. Невиконання умов реалізації викликає уповільненняоборотності коштів, виникнення штрафних санкцій за невиконання договірнихумов, затримує платежі постачальникам, погіршує фінансовий станорганізації, так як від обсягу реалізації залежить величина одного з найважливішихпоказників фінансово-господарської діяльності - прибутку. Виходячи ззначущості процесу реалізації продукції, робіт, послуг для ефективностідіяльності орган...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок