Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на ВАТ "Корельський окатишів"

Реферат Бухгалтерський облік на ВАТ "Корельський окатишів"

Зміст

Введення.

Глава 1. Коротка характеристика ВАТ В«Карельський окатишівВ».

Глава 2. Характеристика організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

2.1. Облік основних засобів.

2.2. Облік матеріальних цінностей.

2.3. Облік праці та її оплати.

2.4. Облік грошових коштів.

Глава 3. Аналіз господарської діяльності ВАТ В«Карельськийокатиш В»

3.1. Аналіз збутової діяльності.

3.2. Аналіз виробничої діяльності

Висновок

Список використаної літератури

Додатка


Введення

ВАТ В«Карельський окатишівВ» єодним з найбільших російських підприємств і найбільшим на Північно-заходіРосії, переробних бідні залізисті кварцити в високоякісна сировина- Доменні залізорудні окатиші. У загальному обсязі котунів, виробленихросійськими підприємствами частка ВАТ В«Карельський окатишівВ» становить 25%, а вобсязі окатишів, експортованих російськими виробниками в далекезарубіжжі, - близько 30% [1].

Адреса (поштова): 186930, РФ, РК, м.Костомукша, вул. Зоряна, 53.

Телефони: (81459) 3-55-11.

Факс: (81459) 3-55-35.

Згідно зі Статутом, ВАТ В«Карельський окатишВ» є юридичноюособою, зареєстрованою постановою мерії м. Костомукша № 305 від 15 березня1993 року, володіє майном, відособленим від майна своїх акціонерів,несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах свого майна і невідповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Форма власності - приватна.

Статутний капітал ВАТ В«Карельський окатишВ» становить 1096400рублів і формується зі звичайних акцій номінальною вартістю 1 руб.кожна.

У реєстрі акціонерів ВАТВ«Карельський окатишВ» станом на 31.12.2005р. числилося 3308зареєстрованих осіб. Розподіл акцій серед зареєстрованих осіб поСтаном на 31.12.2005р.:

В· Юридичні особи

(власники і номінальніутримувачі) - 96,39%

В· Фізичні особи - 3,61%

Разом: 100,0%

Особи, на особових рахункахяких зареєстровано 5 і більше відсотків акцій ВАТ В«Карельський окатишВ»:

В· Міністерство державноївласності Республіки Карелія (м. Петрозаводськ) - 20,02%;

В· ЗАТ В«Депозитарно-кліринговакомпанія В»(м. Москва) (номінальний утримувач) - 57,19%.

У даному звітірозглянуто питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві та проведено аналізгосподарської діяльності.

У першому розділіпредставлена ​​коротка характеристика ВАТ В«Карельський окатишВ», у другій -розглянуто відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, пов'язаних знаявністю і рухом основних і грошових коштів, також розглянуто облікматеріальних цінностей та облік праці та її оплати.

У третьому розділіпроводиться аналіз збутової і виробничої діяльності.

У додатку знаходятьсяформи первинних і звітних документів, застосовуваних для обліку на ВАТ В«КарельськийОкатиш В».


Глава 1. Коротка характеристика ВАТ В«Карельський окатишівВ»

Костомукшскій гірничозбагачувальнийкомбінат організований наказом Міністерства чорної металургії СРСР від 9 лютого1983 № 182. Повне найменування в минулому: Костомукшкійгірничозбагачувальний комбінат імені 60-річчя Союзу РСР. Предметом діяльностікомбінату було: видобуток руди, виробництво концентрату і окатишів, збутзалізної руди і окатишів, здійснення капітального будівництва. Комбінатнезалежно від свого профілю, здійснював виробництво товарів народногоспоживання, виробництво у підсобному сільському господарстві та надавав платніпослуги населенню.

На підставі ст. 19 Закону СРСР В«Продержавному підприємстві В», і відповідно до постанови РадиМіністрів СРСР від 7 березня 1989 р. № 203 В«Про заходи державного регулюваннязовнішньоекономічну діяльність В», комбінат здійснював зовнішньоекономічнудіяльність з правом самостійного виходу на зовнішній ринок післяреєстрації в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків СРСР [2].

Костомукшскій гірничозбагачувальнийкомбінат будувався спільно з фінською фірмою В«Фін-стройВ». Всього в ГЗК буловкладено 1,5 млд. доларів. Основними споживачами виробленої продукціїповинні були бути Череповецький металургійний комбінат і металургійний комбінатВ«РаутарукіВ», що знаходиться в м. Раахе (Фінляндія). Завдяки ГЗК з'явився імісто Костомукша.

На комбінат була покладена великасоціальне навантаження. Всю життєдіяльність міста забезпечував комбінат: ГЗКбудував житло і містив весь житловий фонд міста, містив дитячі дошкільніустанови, опалював місто, забезпечував його промисловими і продуктовимитоварами, паливом, забезпечував городян робочими місцями.

ВАТ В«Карельський окатишівВ» було заснованов процесі приватизації на базі діючого Костомукшскогогірничозбагачувального комбінату в 1993 році. Виробничі потужності підприємствапобудовані в період з 1977 по 1985 роки.

Своєю проектної потужності підприємстводосягло в 1987 році з наступними показниками:

В· видобуток руди - 24 млн. тонн;

В· концетрат - 9,45 млн. тонн;

В· окатиші - 9 млн. тонн [3].

Зараз ці показники значнонижче. Одним із головних завдань підприємства є відновленнямінерально-сировинної бази. Ця задача буде пріоритетною в найближчі три роки.

Основними складовими технологічногопроцесу є:

В· відкриті гірничі роботи з переміщеннямруди і розкриву автомобільним і залізничним транспортом;

В· залізничне перевезення залізноїруди від кар'єру до збагачувальної фабрики;

В· збагачувальна фабрика;

В· завод з випуску окатишів.


Глава2. Характеристика організації бухгалтерського обліку на підприємстві

2.1. Облік основнихзасобів

Для класифікаціїосновних засобів на ВАТ В«Карельський окатишівВ» використовується Загальноросійськийкласифікатор основних фондів ОК 013-94 (ОКОФ) (затв. ПостановоюДержстандарту РФ від 26.12.2023 р. № 359) (із змін. Та доп. 1/98). За Типовоїкласифікацією до основних засобів відносять: будівлі (крім житлових), споруди,житла, машини та устаткування, засоби транспортні, інвентарвиробничий і господарський, худобу робочий, продуктивний та племінної,насадження багаторічні та інші основні фонди.

Також до основнихзасобів відносяться витрати, вироблені за рахунок капітальних вкладень пополіпшенню земель, не пов'язані зі створенням споруд, і капітальні витрати ворендовані основні фонди.

Основні засобидіють у незмінній формі тривалий час і втрачають свою вартість почастинам.

Основні засоби маютьдуже широку номенклатуру і можуть бути згруповані за багатьма ознаками.

1. По приналежностіосновні засоби поділяються на: власні та орендовані. Перші належатьпідприємству і числяться на його балансі, другі отримані від інших підприємств іорганізацій у тимчасове користування за плату.

2. За характером участі ввиробничому процесі розрізняють діючі і недіючі основнізасоби, по призначенню - виробничі і невиробничі. Довиробничих основних засобів відносять такі, які пов'язані зздійсненням статутної діяльності (у складі виробничих основнихзасобів виділяють їхню активну частину). Під невиробничими основнимизасобами розуміють основні засоби, що числяться на балансі і не пов'язані зздійсненням статутної діяльності, призначені для соціально-побутовогообслуговування членів трудового колективу.

При обліку основнихзасобів їх рух оформляється за допомогою стандартних документів, формияких затверджені Постановою Держкомстату РФ від 30.10.2023 р. № 71а В«Прозатвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праціі його оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріалів, малоціннихі швидкозношуваних предметів, робіт у капітальному будівництві В»(з ізм. тадоп. від 25 січня, 2 липня, 11 листопада 1999 р., 29 грудня 2000, 6 квітня 2001м., 28 січня 2002 р., 21 січня 2003 р.).

1. Форма № ОЗ-2 В«Акт(Накладна) приймання-п...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок