Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Розрахунок показників радіоактивного розпаду і оцінка радіоактивної обстановки

Реферат Розрахунок показників радіоактивного розпаду і оцінка радіоактивної обстановки

Категория: Военная кафедра

МІНІСТЕРСТВО З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ РЕСПУБЛІКИБІЛОРУСЬ

КОМАНДНО - ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра загальноосвітніх дисциплін


Контрольна робота № 1

з дисципліни: В«Радіаційнабезпека В»

Варіант 03

Номер залікової книжки: 06/123

Виконав: слухач 65А взводу

сержант внутрішньої служби

Телиця Олександр Васильович


Мінськ - 2010


Варіант 03

Номеризавдань: 4, 14, 24, 34, 44, 51, 52, 53.

Завдання № 4

У якийядро перетвориться ядро ​​плутонію 239 Pu, важко зітхнувши О± - частку?Записати рівняння реакції.

Рішення.

Альфа-розпадполягає в мимовільному випущенні ядром О± - частинки (ядра гелію 4 2 He). Схема О± - розпаду:

A Z X Г  A -4 Z -2 Y + 4 2 He

Позначимоневідоме ядро ​​символом А Z Х. Так як при О± -розпаді атомний номер змінюється на 2, а масове число на 4, то Z = 94 - 2 = 92, A = 239 - 4 = 235

Елемент зпорядковим номером 92 в періодичній системі - уран. Отже, ядро ​​ 239 Pu перетвориться в ядро ​​ 235 U.

Рівнянняреакції має вигляд:

239 Pu Г  235 U + 4 2 He

Завдання №14

За який часвід початкової кількості ядер 137 Cs залишиться 10%?

Рішення.

Згіднозаконом радіоактивного розпаду

N = N 0 е - О» t або dN = - О» N dt , (14.1)


де:

N 0 - число ядер у початковий момент часу ( t = 0),

N - число ядер, що залишилися до моменту часу t ,

dN - число ядер, що розпалисяза малий інтервал часу dt ,

О» - постійна радіоактивного розпаду (ймовірність розпаду ядра водиницю часу).

Число ядер, що розпалися за час t

О” N = N 0 - N = N 0 ( 1 - e - О» t ) (14.2)

З (14.2) маємо:

О” N / N 0 = 1 - e - О» t (14.3 )

Зв'язок між періодом напіврозпаду Т ВЅ та постійноїрозпаду

l = ln 2 / Т ВЅ (14.4)

Підставивши(14.4) в (14.3), отримаємо

О” N / N 0 = 1 - e - ( ln 2/Т ВЅ) t = 1 - 2 - ( t /Т ВЅ) (14.5)

Позначимо величину t /Т ВЅ = k , З урахуванням цього (14.5) перепишемо у вигляді

О” N / N 0 = 1 - 2 - k , звідки

k = ( ln 1 - ln (О” N / N 0 ))/ ln 2

Часткараспавшихся атомів О” N / N 0 = 0,90 (за завданням).

Зробимообчислення

k = ( ln 1 - ln 0,90) / ln 2 = (0 - ( - 0,1054)) / 0,6931= 0,1521

Періоднапіврозпаду Т ВЅ 137 Cs приймаємо рівним 30 років([1] прил. Табл. 3)

Знаходимочас t за який розпадеться 90% початкової кількості 137 Cs

t = Т ВЅ в€™ k = 30 в€™ 0, 1521 ≈4,6 років.

Завдання №24

Інтенсивністьвузького пучка Оі - квантів після проходження через шар свинцю, товщиною 4см зменшилася у 8 разів. Визначити товщину шару половинного ослаблення.

Рішення.

Шаромполовинного ослаблення називається шар речовини, товщина Х ВЅ якого така, що потік проходять через ньогоОі - квантів зменшується в два рази. Зв'язок між товщиною шару половинногоослаблення і лінійним коефіцієнтом ослаблення:

ln 2 0,693

Х ВЅ = --------- = ---------- (24,1)

Ој Ој

Длясвинцевою плити х = 4 см, n 0 /n = 8 (за умовою)

Зрівняння n = n 0 e -Ој x висловимо лінійний коефіцієнт ослаблення.

Ој свинцю = (Ln (n 0 /n))/x = ln 8/4 = 0,52

Товщинуполовинного шару ослаблення обчислимо за формулою (24,1)

ln 2 0,693

Х ВЅ = --------- = ----------= 1,33 см

Ој0,52


Завдання №34

Визначитимасу ізотопу 131 J, що має активність А = 37 кБк. Період напіврозпаду вважативідомим.

Рішення.

Активність А радіоактивного джерела - число радіоактивних розпадів, що відбуваються вджерелі за одиницю часу. Якщо в джерелі за час dt розпадеться dN атомів, то

А = dN / dt = О» N (34.1)

де

О» - постійна розпаду,

N - число атоміврадіоактивного ізотопу.

N = mN A /M, (34.2)

де

m - маса ізотопу,

M - його молекулярнамаса,

N A - число Авогадро.

Підставимо вираз(34.2) у вираз (34.1), отримаємо:

А = О» (mN A /M) (34.3)

звідси

M в€™ А

m = ---------- (34.4)

N A в€™ О»


Виробляємообчислення, враховуючи, що

ln 2 0,693

О» = --------- = ------------- = 1,004 в€™ 10 - 6

Т ВЅ 6,9 в€™ 10 5

Т ВЅ = 8 діб ([1] прил. табл.3) = 8 в€™ 24 в€™ 3600 = 6,9 в€™ 10 5 з

131 в€™10 3 в€™ 37 в€™ 10 3

m = ------------------------------- = 0.805в€™ 10 - 8 кг = 0,00805 мг

6.022 в€™10 23 в€™ 1,004 в€™ 10 - 6

Завдання №44

Оцінитиеквівалентну дозу, одержувану за рахунок зовнішнього Оі - опромінення за місяцьзнаходження на території з потужністю експозиційної дозою 1 мР/год

Рішення.

Перехідноюкоефіцієнт від рівня експозиційної дози до еквівалентній дозі за рахунок зовнішньогоОі - опромінення - 0,05 мЗв/рік на 1 мкР/год. Отже, еквівалентнадоза за місяць складе

0,05 в€™1000/12 = 4,17 мЗв.

Завдання №51

Яке зрадіоактивних випромінювань (О± -, ОІ -, Оі -) представляє найбільшунебезпека в разі: а) внутрішнього б) зовнішнього опромінення?

Відповідь.

а)Найбільшу небезпеку в разі внутрішнього опромінення представляють О± - активнір...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок