Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Морально-психологічне забезпечення вартової і внутрішньої служб (бойового чергування) в роті

Реферат Морально-психологічне забезпечення вартової і внутрішньої служб (бойового чергування) в роті

Категория: Военная кафедра

ДИПЛОМНАРОБОТА

Морально-психологічнезабезпечення вартової і внутрішньої служб (бойового чергування) в роті


ЗМІСТ

Ведення

ГлаваI. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇДИСЦИПЛІНИ І ПРАВОПРЯДКА в підрозділах

1.1Теоретичні основи і моральна сутність військової дисципліни

1.2Основні напрями, форми і методи діяльності посадових осіб щодо зміцненнявійськової дисципліни в підрозділі

1.3Дисциплінарна практика та її роль в управлінській діяльності офіцерів

1.4Шляхи вдосконалення виховної роботи з підтримання правопорядку тавійськової дисципліни

ГлаваII. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСТУПНИКАКомандира роти з ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ І ВІЙСЬКОВОЇДИСЦИПЛІНИ

2.1Методика оцінки стану правопорядку та військової дисципліни у підрозділі

2.2Методика підведення підсумків стану військової дисципліни у підрозділі

Висновок

Списоклітератури


ВСТУП

Становлення ЗбройнихСил Російської Федерації відбувається в непростий час. Російська арміяпереживає один із найскладніших періодів своєї багатовікової історії. Йде процесреформування частин і з'єднань, скорочується чисельність особового складуармії, здійснюється перехід на змішану систему комплектування.

Формування духовногосвіту особистості захисника Вітчизни, згуртування військових колективів відбувається вобстановці політичного різнодумства, духовної невизначеності, деформаціїбагатьох морально-ціннісних орієнтирів, коли в армію приходить певначастина антиармійських настроїв новобранців.

Разом з тимробляться зусилля для того, щоб в цей складний період не допускалосязниження бойової виучки військ, щоб якісний стан армії перебувало нарівні, що забезпечує високу бойову готовність і боєздатність ЗбройнихСил. А це передбачає проведення великої і напруженої роботи з докорінноїперебудові свідомості особового складу, удосконаленню всієї системивиховання, підвищення організованості частин і підрозділів,дисциплінованості російських воїнів.

Протягом всієїісторії військового будівництва державні діячі, воєначальники і полководціРосії виняткову роль у підвищенні бойової готовності армії відводили військовоїдисципліні. Всі вони вважали, а історія це неодноразово підтверджувала, щодисциплінована й організована армія значно більш боєздатна, ніжта, де питання військової дисципліни вирішувалися від випадку до випадку, поверхнево.

При цьому на різнихісторичних етапах в основі дисциплінованості воїнів лежали різні коріння іпідвалини, гасла і поняття, різні моральні джерела.

У дореволюційнийперіод в основу дисциплінованості російських воїнів вкладалосядержавного боргу захисника Престолу і Вітчизни, святість присяги ідуховні начала, що вимагало від солдата неухильної дисциплінованостіі покори начальнику.

У радянський час особливуувага приділялася свідомої військової дисципліни. Вона повинна була докорінновідрізнятися від дисципліни старої армії і будувалася на високій політичнійсвідомості воїнів.

В даний часЗбройні Сили Росії зазнали значних змін. По-перше, відійшли вминуле принципи будівництва, характерні для Радянських Збройних Сил,проголошена деполітизація, департизація і деідеологізація армії,ліквідовані багато інститути та установи, які безпосередньо відповідализа питання стану військової дисципліни. По-друге, докорінно змінилися,принципи та підходи у формуванні дисциплінованості військовослужбовців тазміцненні самої дисципліни Російських Збройних Сил. По-третє, будуючи новуармію, не можна в колишньому вигляді залишати механізм вирішення завдань дисципліни, колистан її часто оцінювалося в основному тільки за кількістю скоєнихзлочинів і подій, що вільно або мимоволі штовхало командирів і жалібникана їх приховування.

Змінилися й функціїЗбройних Сил. Перед ними постали нові завдання, яких не було в радянськийперіод. Зокрема, це миротворча діяльність російських військ, а такожможливість використання їх для вирішення внутрішніх завдань.

Цілі роботи:дослідити роль дисциплінарної практики в зміцненні правопорядку і військовоїдисципліни.

Актуальністьрозгляду даної проблеми. Протягом всієї історії військового будівництвадержавні діячі, воєначальники і полководці Росії виняткову рольу підвищенні бойової готовності армії відводили військової дисципліни. Всі вонивважали, а історія це неодноразово підтверджувала, що дисциплінована іорганізована армія значно більш боєздатна, ніж та, де питаннявійськової дисципліни вирішувалися від випадку до випадку, поверхнево. У наш часпродовжуються дослідження форм і методів підтримання військової дисципліни таправопорядку в підрозділі.


Глава I.ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ військової дисципліни і правопорядку

1.1 Теоретичніоснови і моральна сутність військової дисципліни

Військова дисципліна єодним з чинників; визначають бойову готовність і боєздатність частин іпідрозділів. Не випадково в усі часи її зміцнення розглядалося, яксправа першорядної значущості та важливості.

Військова дисципліна,писав М.І. Драгомиров, "є сукупність моральних, фізичних ірозумових навичок, потрібних для того, щоб офіцери і солдати всіх ступеніввідповідали своєму призначенню ". Він пов'язував дисципліну з моральноїзрілістю військовослужбовця: "Дисципліна полягає в тому, щоб викликати насвіт божий все велике і святе, що таїться в глибині душі самого звичайноголюдини ". При цьому він зауважував, що "духовний потенціалвійськовослужбовця може розкритися в умовах суворого дотримання дисципліни тачерез дисципліну ".

У чому ж повиннавиражатися дисципліна? На наш погляд, дисципліна - це певний порядокповедінки людей в процесі їх спільної праці. Це обов'язкова для всіхчленів будь-якого колективу підпорядкування встановленому порядку, правилам і нормамповедінки в суспільстві.

Військова дисципліна,як одна з її різновидів, одна з форм загальнодержавної дисципліни,включає в себе два начала - об'єктивне (правове), закріплене в правовихдокументах, що виражають вимога суспільства, і суб'єктивне (моральне) -мотиви, свідомість, внутрішню культуру, відповідальність, ініціативу, тобтовсе те, що визначає поведінку людей.

Іншими словами кажучи,військова дисципліна виражається в точному виконанні, як військових, так ізагальнодержавних законів, у виконанні наказів начальника, в повазі ідовірі до начальників, в самоповазі, в дусі товариства і в найкоректнішомуставлення до громадян, відносно, яке не допускало б ні найменшого докору зїх сторони, яке не змушувало б дивитися на армію, як на щось від нихвідокремлений.

Створюючи новуРосійську армію і нову дисципліну в ній держава, перш за все, повинностворювати і нові правові засади, регламент військову службу і військовудисципліну. Можна стверджувати, що сьогодні правові основи будівництва тадіяльності Збройних Сил Російської Федерації в основному створені. Прийняті ідіють 11 законів і понад 100 інших нормативно-правових актів у галузіоборони. У той же час, як було зазначено на Колегії МО РФ, належить привестиправову базу будівництва і діяльності Збройних Сил у відповідність зКонституцією та основними положеннями нової військової доктрини РосійськоїФедерації, внести уточнення і доповнення до Законів Російської Федерації "Прооборону "," Про військовий обов'язок і військову службу "," Простатус військовослужбовців "та інші, а також прийняти понад 20 нових законівз військових питань.

Слід мати на увазі,що дисципліна в реформованих Збройних Силах Росії повинна регулюватисяне тільки правовими, а й моральними нормами, особистим переконанням громадян нашоїкраїни. Для цього потрібно, щоб громадянин, покликаний або добровільнонадійшов на військову службу, був переконаний, що він виконує свої обов'язки вінтересах всього суспільства, в інтересах Російської держави. Тільки в томувипадку воїн буде узгоджувати свої вчинки і дії з нормами,закріпленими в правових документах, і тільки тоді він буде підкорятися цимнормам.

Що мається н...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок