Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Шляхи та умови підвищення ефективності інформаційно-методичного забезпечення інформаційно-пропагандистської роботи в військовому підрозділі

Реферат Шляхи та умови підвищення ефективності інформаційно-методичного забезпечення інформаційно-пропагандистської роботи в військовому підрозділі

Категория: Военная кафедра

ВСТУП

Російську державу вданий час знаходиться в умовах корінних перетворень, які зачіпають усісторони життя і діяльності людей. Разом зі всією державою на етапіперетворень знаходяться і Збройні Сили Російської Федерації. В якостіпершочерговим висунуто завдання додання армії і флоту сучасного вигляду,приведення чисельності, організаційної структури, системи управління такомплектування, технічної оснащеності, бойової та мобілізаційної готовності ввідповідність з вимогами сучасної війни, економічними можливостямикраїни, її геополітичними та загальнонаціональнимиінтересами.

Корінні перетворення вЗбройних Силах Російської Федерації також припускають проведеннязаходів, спрямованих на В«перестроюванняВ» свідомості сучасного воїна,підвищення стійкості та інших морально-бойових якостей як базовихскладових професіоналізму військовослужбовця, який забезпечує, у свою чергу,ефективне виконання ним завдань по захисту Батьківщини, як в мирний, так і увоєнний час.

Інформаційно-пропагандистськаробота є предметом бойової (командирської) підготовки військ (сил) у всіхвидах навчально-бойової діяльності, засобом підтримання високогоморально-психологічного стану особового складу, найважливішою формою вихованнявійськовослужбовців та цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації.

Головною метою інформаційно-пропагандистськоїроботи є:

- роз'яснення у військах державноїполітики в галузі забезпечення військової безпеки країни;

- формування у особовогоскладу усвідомленої готовності до захисту Вітчизни, вірності військовому обов'язку,дисциплінованості, гордості і відповідальності за приналежність доЗбройним Силам, своїм виглядом військ, з'єднанню, частини, а такожвдосконалення психолого-педагогічних і правових знань військових кадрів.

Разом з тим офіцерськомускладом дуже важливо розуміти, що вирішення цих важливих навчальних і виховнихзавдань неможливе без знання теорії і практики організації і проведення занятьпо інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом.

Цим обумовлюєтьсяактуальність теми дослідження.

У практичному планіпідвищений інтерес до проблем дослідження ефективності інформаційно-пропагандистської роботивикликаний наступними факторами:

1. Інформаційно-пропагандистська роботавиступає в якості потужного засобу впливу на свідомість особового складу,є засобом підтримання високого морально-психологічного станупідлеглих і найважливішою складовою процесу навчання і виховання всіхкатегорій військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації.

2. Політична ситуація,що склалася в суспільстві, в країні і в світі, ставить перед органами виховнихструктур Збройних Сил Російської Федерації все нові, більш відповідальнізавдання.

3. Зміни в системікомплектування сучасних Збройних Сил вимагають пошуку нових шляхів, способіві методів виховання і навчання військовослужбовців, формування у нихпрофесійних якостей.

У теоретичному планізвернення до проблеми підвищення ефективності інформаційно-пропагандистської роботи обумовлено рядомнаступних обставин:

1.Необходімостьтеоретичного осмислення і прийняття інформаційно-пропагандистської роботи як предмета бойовоїпідготовки, однією з вищих форм виховання і навчання особового складу.

2. Необхідністюузагальнення накопиченого у військах досвіду роботи з організації інформаційно-пропагандистської роботидля підвищення методичного рівня сучасних офіцерів.

3. Потребою ввиробленні методологічних підстав роботи командира підрозділу та йогозаступника з виховної роботи, спрямованої на підвищення ефективності інформаційно-пропагандистської роботи.

Об'єкт і предметдослідження. Об'єктом справжнього дослідження виступає система інформаційно-пропагандистської роботи,функціонуюча в Збройних Силах Російської Федерації, як найважливіша формавиховання військовослужбовців. Предметом дослідження є умовиефективності діяльності заступника командира роти з виховної роботищодо підвищення ефективності інформаційно-пропагандистської роботи, здійснюванав підрозділі (роті).

Мета та основні завданнядослідження. Головна мета дослідження полягає у проведенні аналізудієвості інформаційно-пропагандистськоїроботи на виховання особового складу, як предмета бойової підготовки у всіхвидах навчально-бойової діяльності.

Реалізація поставленоїмети здійснюється за допомогою вирішення наступних основних завдань:

В·з'ясування цілей,завдань і основних пріоритетів організації інформаційно-пропагандистської роботи в Збройних СилахРосійської Федерації;

В·розробка шляхіві умов підвищення ефективності проведення занять з інформаційно-пропагандистської роботи;

В·розгляд системи навчання і підготовкикерівників інформаційно-пропагандистської роботи в Збройних Силах РосійськоїФедерації;

В·з'ясуванняіснуючих проблем та недоліків в організації та проведенні занять в системіінформаційно-пропагандистської роботи;

В·виявлення факторів, які мають вплив наефективність і якість проведених занять з інформаційно-пропагандистськоїроботи;

В·розглядможливостей та шляхів оптимізації інформаційно-пропагандистської роботи;

В·виявлення місця і ролі заступника командирароти з виховної роботи в процесі підбору, підготовки, навчаннякерівників інформаційно-пропагандистської роботи та в повсякденному керівництвіїх діяльністю.

Гіпотеза:

Вихідний факт. ВНині в ряді частин (підрозділів) не все гаразд зорганізацією та проведенням інформаційно-пропагандистської роботи.

Армійської громадськостідобре відомі факти не якісно проведених занять з інформаційно-пропагандистськоїроботи, що прямо говорить про недооцінку даної форми виховання військовослужбовців.

Командири, офіцеривиховних структур, часто стикаються з великими труднощами впроцесі організації інформаційно-пропагандистської роботи в підрозділі.

Ідея. Знання шляхів іумов підвищення ефективності інформаційно-методичного забезпечення інформаційно-пропагандистськоїроботи заступником командира роти з виховної роботи допоможуть йому вдосягненні таких цілей, як згуртування військового колективу, підтримання в ньомувисокого морально-психологічного стану.

Гіпотеза. Вивчивши шляху іумови підвищення ефективності інформаційно-пропагандистської роботи, адаптувавшиїх до завдань виховної роботи в підрозділі, офіцер - вихователь можелегко уникнути, а в разі необхідності подолати труднощі у вихованніособового складу.

дослідження проблеми.Цією проблемою займалися багато військові та наукові діячі, такі як: БашлаковА. А., Барабанщиків А.В., Калита О.М., Риков С.Л, Пронін С.А, Резник Н.І,Бусловскій В.Н, Зеленков М.Ю., і багато інших. Ними представлено безлічшляхів щодо підвищення ефективності інформаційно-пропагандистської роботи.

Питання, що піднімаються мноюв роботі, знайшли своє відображення і в інших численних джерелах.

Літературу з проблемдослідження можна розділити на три групи.

Перша групапредставлена ​​наступними документами: Конституція Російської Федерації,Федеральні закони Російської Федерації, Загальновоїнська статути, накази тадирективи міністра оборони Російської Федерації, вказівки начальника Головногоуправління виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації,документи військового планування та ін

Другу групу джерелскладають довідкова література, підручники, навчальні посібники, методичнірозробки з проведення інформаційно-пропагандистськоїроботи; навчальна література з військової психології і педагогіки.

Третю групу джерелскладають публікації в періодичній пресі, насамперед у газетах В«Краснаязірка В»,В« На бойовому посту В»; журналахВ« Орієнтир В»,В« Військова думка В»та ін

Аналіз літератури показав,що в більшості джерел питання підвищення ефективності інформаційно-пропагандистської роботи достатньочітко розглядаються стосовно до ротному ланці і конкретно визначаютьпріоритети діяльності заступника...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок