Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Заходи безпеки при землетрусі

Реферат Заходи безпеки при землетрусі

Категория: Военная кафедра

Введення

1.Рятувальні і невідкладні аварійно-відновні роботи приліквідації землетрусу

2.Загальні поняття проземлетрусах

3.Оповіщення людейпро землетрус

4.Рятувальні таневідкладні аварійно-відновлювальні роботи при ліквідації наслідківземлетрусів

5.Заходи безпекипісля землетрусу

6.Землетруси вНової Зеландії (22 лютого 2011 року в 12:00 51 хвилину)

Висновок


Введення

Короткахарактеристика стихійних лих. Стихійні дії сил природи, покище не повною мірою підвладні людині, наносять економіці держави інаселенню величезний збиток. Стихійні лиха - такі явища природи, яківикликають екстремальні ситуації, порушують нормальну життєдіяльність людей іроботу об'єктів. Найбільш характерні стихійні лиха для різнихгеографічних районів нашої країни - землетрусу, повені, селеві потокиі зсуви, сніжні лавини, бури й урагани, пожежі.

Стихійнілиха виникають раптово і носять надзвичайний характер. Вони можуть руйнуватибудівлі і спорудження, знищувати цінності, порушувати процеси виробництва,викликати загибель людей і тварин.

Землетруси- Найбільш небезпечні і руйнівні стихійні лиха. Область виникненняпідземного удару є вогнищем землетрусу, в межах якого відбуваєтьсяпроцес вивільнення накопичується енергії. У центрі вогнища умовновиділяється точка, іменована гіпоцентром. Проекція цієї точки на поверхніземлі називається епіцентром.

Вперіод землетрусу від Гіпоцентр в усі сторони поширюються пружнісейсмічні хвилі, поздовжні і поперечні. По поверхні землі в усісторони від епіцентру, розходяться поверхневі сейсмічні хвилі.Землетруси зазвичай охоплюють великі території. При сильних землетрусахпорушується цілісність грунту, руйнуються будівлі і споруди, виводяться зладу комунально-енергетичні мережі, можливі людські жертви.Землетрус, як правило, супроводжується безліччю звуків різноїінтенсивності в залежності від відстані до джерела його виникнення.Поблизу джерела землетрусу чути різкі звуки, на деякому віддаленні вонинагадують гуркіт грому або гул вибуху.

Вгорах можливі обвали і лавини. Якщо землетрус відбувається під водою,виникають величезні хвилі-цунамі, що викликають страшні руйнування на суші.

землетрусрятувальний аварійний ліквідація лихо


1. Рятувальні іневідкладні аварійно-відновлювальні роботи при ліквідації землетрусу

Приземлетрусах для проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовнихробіт залучаються рятувальні, зведені загони (команди), загони (команди)механізації робіт, аварійно-технічні команди, інші формування, якімають на оснащенні бульдозери, екскаватори, крани, механізований інструменті засоби малої механізації (керосінорези, бензорізи, талі, домкрати).

Припроведенні СНАВР у вогнищі землетрусу насамперед витягують з-під завалів,з напівзруйнованих і палаючих будинків людей, яким надають першу медичнудопомога; влаштовують у завалах проїзди; локалізують і усувають аварії наінженерних мережах, які загрожують життю людей або перешкоджають проведеннюрятувальних робіт; обрушують або зміцнюють конструкції будинків і споруд,знаходяться в аварійному стані; обладнують пункти збору потерпілих імедичні пункти; організовують водопостачання.

Послідовністьі терміни виконання робіт встановлює начальник цивільної оборони об'єкта,опинився в зоні землетрусу.

Розвідувальнігрупи і ланки, що діють на швидкохідних плавзасобах і вертольотах,визначають місця скупчення людей на затопленій території, їх стан іперіодично подають звукові та світлові сигнали. На підставі отриманих данихрозвідки начальник ГО уточнює завдання формуванням і висуває їх до об'єктіврятувальних робіт. Для зняття людей з напівзатоплених будівель, споруд,дерев і місцевих предметів або порятунку їх з води всі плавзасоби,використовувані для виконання рятувальних робіт, обов'язково оснащуютьнеобхідним обладнанням і пристосуваннями. Медичну допомогу надаютьрятувальні підрозділи або санітарні дружини безпосередньо в зоніземлетрусу (перша медична допомога) і після доставки на причал (першалікарська допомога). На підставі даних розвідки і особистого спостереженняначальник оперативної групи уточнює завдання формуванням. В першу чергупроводять розшук уражених людей і вилучення їх із завалів і зруйнованихбудівель і споруд, надають першу медичну допомогу. Аварійно-технічнігрупи влаштовують проїзди в завалах, локалізують і ліквідують пожежі.Формування інженерної служби ліквідовують наслідки зсуву. Після зупинкизсуву формування дорожніх і мостобудівних організацій приступають доробіт з відновлення доріг, мостів, ліній і засобів зв'язку, спорудженняводовідвідних канав, очищення доріг і вулиць від заметів і завалів. При ліквідаціїзсувів особовий склад формувань і населення повинні суворо дотримуватись заходівобережності. Небезпечні ділянки огороджують спеціальними знаками, звертаютьособливу увагу на крен працюючих машин. При роботі в нічний час траншеї,канави та інші небезпечні місця огороджують та позначають світловими сигналами.

Приснігових лавинах, заметах і обмерзаннях. З виникненням загрози сніговихзаносів і обмерзанні штаб ГО приводить в готовність служби та формування,оповіщає населення. Для боротьби зі сніговими наносами і обмерзаннямзалучаються формування загального призначення і служб, а також все працездатненаселення даного району, а при необхідності і сусідніх районів.

Снігоочисніроботи в містах в першу чергу проводяться на основних транспортнихмагістралях, відновлюється робота життєзабезпечуючих об'єктів енерго-,тепло-і водопостачання. Сніг з дорожнього полотна видаляють у підвітрянийсторону. Широко використовують інженерну техніку, що перебуває на оснащенніформувань, а також снігоочисну техніку об'єктів. Для проведення робітзалучається весь наявний транспорт, навантажувальна техніка у населення.


2. Загальніпоняття про землетруси

Більшістьземлетрусів, як на суші, так і під дном океану відносяться до групитектонічних.

Інтенсивністьземлетрусу - на поверхні землі вимірюється вбалах.

У нашій країні прийнятаміжнародна MSK-64 (шкала Медведєва, Шпонхойтера,Карника), відповідно до якої землетрусу підрозділяються за силою поштовхівна поверхні землі на 12 балів. Умовно їх можна розділити на слабкі (1-4бала), сильні (5-8 балів) і найсильніші, чи руйнівні (8 балів івище).

При 3-бальний землетрус коливання відзначаютьсянебагатьма людьми і тільки в приміщенні; при 5-ти бальною - гойдаються висячіпредмети і всі, хто в приміщенні відзначають поштовхи; за 6-бальною -з'являються пошкодження в будівлях; при 8-бальною - виникають тріщини в стінахбудівель, обвалюються карнизи і труби; 10-бальний землетрус супроводжуєтьсязагальним знищенням будівель і порушенням поверхні землі.

В залежності від силипідземних поштовхів можуть руйнуватися цілі селища і міста. Внаслідок короткихзамикань в електромережах виникають пожежі. В результаті виходу з ладукомунально-енергетичних комунікацій відбувається затоплення підвалів, сховищ,скупчення газу при пошкодженні системи газової мережі, припинення подачіелектроенергії і т. д.

Масові завали, в томучислі і шляхів сполучення, не дозволяють широко використовувати технічні засобидля ведення рятувальних робіт.

Все це значноускладнює організацію і ліквідацію наслідків землетрусу і надання допомогипостраждалим.

Вулканічніземлетрусу характерні для регіонів розташування діючих або вимерлихвулканів і можуть прогнозуватися з достатнім ступенем імовірності, томузбиток від них менш значний або виключений зовсім, оскільки будівництво наданих територіях враховує можливість появи катастрофічних ситуацій.

3. Оповіщеннялюдей про землетрус

Попередження мешканців прозагрозу землетрусу є досить складним, так як точно передбачитийого місце і час поки неможливо. Однак знання непрями...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок