Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Організація дозиметричного контролю та дезактивація трансформаторних підстанцій в умовах радіоактивного зараження місцевості

Реферат Організація дозиметричного контролю та дезактивація трансформаторних підстанцій в умовах радіоактивного зараження місцевості

Категория: Военная кафедра

Курсоваробота

Тема:

Організаціядозиметричного контролю та дезактивація трансформаторних підстанцій в умовахрадіоактивного зараження місцевості


Введення

Глава 1

1.1 Організація дозиметричногоконтролю

1.2 Дозиметричний контроль

1.3 Організація дозиметричногоконтролю в умовах радіоактивного зараження місцевості

Глава 2

2.1 Дезактивація трансформаторнихпідстанцій

2.2 Способи дезактивації

2.3 дезактивуючих речовин ірозчини

2.4 Техніка народного господарства і їївикористання при дегазації трансформаторних підстанцій

2.5 Заходи безпеки при проведенніробіт з дезактивації трансформаторних підстанцій в умовах радіоактивногозараження місцевості

Глава 3

3.1 Використання дистанційнихметодів для лесопатологіческого картографування

3.2 Використання аерокосмічнихметодів в лесоентомологіческом

моніторингу

3.3 Дослідження динамікипошкоджуваності лісів

3.4 Принципи картографування лісів

3.5 Особливості картографуваннялісових комах

3.6 Картографічне моделюваннярозвитку спалахів масових розмножень лісових комах

3.7 Аналіз зміни чисельностіхвоегризущіх комах в резерваціях сибірського шовкопряда

3.8 Оцінка заселеності деревостанівсибірським шовкопрядом і динаміка його чисельності


ВСТУП

Після відкриття ділення ядер важкихелементів почала розвиватися ядерна енергетика. Розвиток в цій новій областіпов'язано з появою різних методів дослідження, одним з яких єрадіометрія, тобто кількісний вимір і ідентифікація радіоактивнихелементів по інтенсивності випромінювання.

Радіометрія іонізуючих випромінюваньвключає коло питань, пов'язаних із застосуванням радіометричних іспектрометричних методів для вирішення різного роду прикладних задач врізних галузях науки і техніки, а також питань, що відносяться до створенняспеціальної апаратури і методів з вимірювання радіоактивності та ідентифікаціїрадіоізотопів.

У розробці радіометричних методіввидатна роль належить радянським ученим, якими пророблена велика робота зметодикою лабораторного визначення радіоактивності та теорії польовихрадіометричних методів.

Відкриття штучноїрадіоактивності і можливість отримання радіоактивних ізотопів всіх хімічнихелементів сприяли розробці методики і техніки вимірурадіоактивності елементів. Багато досягнення в цій області з успіхомвикористовуються в практичній радіометрії.

Швидкий розвиток ядерної енергетики ташироке впровадження джерел іонізуючих випромінювань у різних областях науки,техніки і народного господарства створили потенційну загрозу радіаційноїнебезпеки для людини і забруднення навколишнього середовища радіоактивнимиречовинами. Тому питання захисту від іонізуючих випромінювань (чи радіаційнабезпека) перетворюються в одну з найважливіших проблем.

Сучасний етап розвитку радіометріїпов'язаний з експлуатацією ядерних реакторів і потужних прискорювачів для отриманнярадіоізотопів, використанням продуктів поділу важких ядер, випромінюванням хіміїгарячих атомів і т. д

Аварія на Чорнобильській АЕС показала,як необхідно правильно і оперативно використовувати дозиметричну апаратуру векстремальних ситуаціях.

В кінці другої світової війни, всерпні 1945 року, США застосували ядерну зброю - найбільш потужний вид зброїмасового ураження. На японські міста Хіросіма і Нагасакі були скинутіатомні бомби, кожна з яких забрала тисячі людських життів.

Після другої світової війни вкапіталістичних країнах зброя масового ураження, особливо ядерна,отримало подальший розвиток. Крім того, були створені більш досконалізасоби доставки зброї масового ураження до мети.


Глава 1

1.1 Організація дозиметричногоконтролю

Заходи дозиметричного контролюі необхідні, для їх здійснення сили передбачаються в планах цивільноїоборони об'єктів народного господарства, районів, міст і служб ЦО.

Дозиметричний контроль організується:

- в містах і районах начальникамиштабів і служб ЦО міст, районів та командирами територіальних формуваньГО;

- на об'єктах народного, господарства -начальниками штабів і служб ЦО і командирами об'єктових формувань ЦО;

- в лікувальних установах і насанітарному транспорті - начальниками цих закладів;

- непрацюючого населення - штабамиГО міст і районів із залученням начальників житлово-експлуатаційних контор(Будинкоуправлінь).

При проведенні розосередження іевакуації населення організація дозиметричного контролю покладається наголів евакуаційних комісій, начальників збірних евакуаційнихпунктів, а також на начальників ешелонів (колон). Для забезпечення цих видівконтролю начальники ГО міст і районів передбачають виділення необхіднихсил і засобів.

Контроль опромінювання проводитьсябезперервно при знаходженні (діях) людей на зараженій РР місцевості.Контроль радіоактивного зараження проводиться, як правило, після виконаннязавдання, поставленого начальником (командиром).

Штаби і служби, а також командириформувань ЦО при організації групового контролю опромінення особливу увагуприділяють своєчасному забезпеченню особового складу технічними засобамиконтролю, збору та обліку даних про дози опромінення людей і визначенням категоріїїх працездатності.

З метою здійснення контролюопромінення особового складу формувань ЦО, робітникам і службовцям об'єктівнародного господарства видаються військові вимірники дози ІД-1 або дозиметриДКП-50А з розрахунку:

- один на ланка, розрахунок;

- один-два на групу чисельністю14-20 чоловік (виробничу, сільськогосподарську бригаду), а також назахисна споруда ГО;

- керівному такомандно-начальницькому складу, а також особам, що діють у відриві від своїхформувань ЦО, - кожному по дозиметри.

Військовий вимірювач дози ІД-1 абодозиметр ДКП-50А носиться в нагрудній кишені (тужурки, комбінезона).

Штаби і служби ЦО міст, районів таоб'єктів народного господарства перед видачею військових вимірювачів дози(Дозиметрів) організують їх підзарядку.

Справні військові вимірники дози(Дозиметри) при правильній експлуатації в відсутність іонізуючих випромінювань невимагають підзарядки протягом 10 діб.

Видача військових вимірювачів дози(Дозиметрів) проводиться розпорядженням відповідних начальників цивільноїоборони. Місце, час і порядок видачі визначаються начальниками штабів ЦОоб'єктів народного господарства та штабів ЦО всіх інших ступенів. При знаходженніна місцевості, зараженій радіоактивними речовинами, начальник (командир)систематично контролює дози опромінення, отримані особовим складом.

Зчитування показань з військовихвимірювачів дози проводиться безпосереднім начальником або призначенимособою не рідше одного разу на добу. Транспортування військових вимірювачів дозидля зчитування показань забороняється.

Час зчитування показань звійськових вимірювачів дози встановлюється штабами ЦО. Однак після впливуна людей гамма і нейтронного випромінювання (проникаючої радіації) при ядерномувибуху зчитування показань проводиться негайно.

Дані групового контролю опроміненнязаносяться у відомість видачі військових вимірювачів дози та зчитування показань.

Після зчитування показаньпроводиться перезарядка військових вимірювачів дози, і вони повертаються особам,за якими закріплені.

Військові вимірники дози,знаходяться у уражених, при направленні їх у лікувальні установи вилучаються іпередаються іншим особам.

У тому випадку, коли показання навійськовому вимірнику дози відсутня (немає нитки електрометрії на шкалі в полезору) або військовий вимірювач дози (дозиметр) втрачений, величина дози опроміненняможе бути визначена в загоні першої медичної допомоги ГО (ОПМ) або іншомулікувальному закладі за індивідуальним измерителю дози.

Облік доз о...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок