Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Надзвичайні ситуації воєнного (конфліктного) характеру

Реферат Надзвичайні ситуації воєнного (конфліктного) характеру

Категория: Военная кафедра

Зміст

1. Особливості НС війни

1.1 Джерела військової небезпеки для РФ

1.2 Сучасні засоби (системи) озброєноїборотьби і вражаючі фактори від них


1. Особливості НС війни

Нам видається,що НС військового характеру (військові зіткнення) - це особлива група конфліктнихта екологічних НС, що виникли на певній території, викликаних повсякденномудіяльністю військ і впливом сучасних засобів ураження (ядерну, звичайне,геофізичне зброю і ОНФП) на Нд та інші війська з їх об'єктами (інфраструктурою),об'єкти економіки і населення, що призводять до людських жертв, збитку здоров'ялюдей і навколишньому природному середовищу, значних матеріальних втрат і порушенняумов життєдіяльності населення (рис.1).


Рис.1. Зміст військових НС

ТакіНС виникають при наявності передумов появи, а потім і реалізації (при певнихумовах) джерел військової небезпеки (загрози), що подаються умовно трьома групами:внутрішніх, зовнішніх і транскордонних, викладених у Концепції національної безпекиРФ і в Актуальних завданнях розвитку Збройних Сил РФ.


1.1 Джерела військової небезпеки для РФ

Вихідниммоментом в оцінці небезпеки для РФ є те, що значення військової сили в системіміжнародних відносин за останній час не зменшилася. Більш того, військово-політичнаобстановка не виключає можливості виникнення поблизу кордонів Росії великих збройнихконфліктів, що зачіпають інтереси безпеки РФ, або виникнення прямої військовоїзагрози безпеці РФ.

Існуютьпостійні базові національні інтереси для кожної держави. До них можна віднести:державний суверенітет, територіальну цілісність, соціально-політичнустабільність суспільства, конституційний лад, стратегічну стабільність у системібезпеки РФ тільки за рахунок політичних можливостей (членство в міжнароднихорганізаціях, партнерські відносини, можливості впливу) стає неможливим.

Основнізовнішні загрози:

1)розгортання угруповань сил і засобів,що мають на меті військовий напад на РФ або її союзників;

2)територіальні претензії до РосійськоїФедерації, загроза політичного або силового відторгнення від РФ окремих територій;

3)здійснення державами, організаціямиі рухами програм по створенню зброї масового ураження;

4)втручання у внутрішні справи РосійськоїФедерації з боку іноземних держав чи організацій, підтримуваних іноземнимидержавами;

5)демонстрація військової сили поблизу кордонівРФ, проведення навчань з провокаційними цілями;

6)наявність поблизу кордонів Російської Федераціїабо кордонів її союзників вогнищ збройних конфліктів, що загрожують їхній безпеці;

надзвичайна ситуація військова конфліктна

7)нестабільність, слабкість державнихінститутів в прикордонних країнах;

8)нарощування угруповань військ, провіднедо порушення сформованого балансу сил поблизу кордонів Російської Федерації або кордонівїї союзників і прилеглих до їх території морських водах;

9)розширення військових блоків і союзівна шкоду воєнній безпеці Російської Федерації чи її союзників;

10)діяльність міжнародних радикальнихугруповань, посилення позицій ісламського екстремізму поблизу російських кордонів;

11)введення іноземних військ (без згодиРосійської Федерації та санкції Ради Безпеки ООН) на території суміжнихі дружніх Росії держав;

12)збройні провокації, включаючи нападина військові об'єкти Російської Федерації, розташовані на території зарубіжнихдержав, а також на об'єкти і споруди на Державному кордоні РосійськоїФедерації або межах її союзників;

13)дії, що перешкоджають роботі російськихсистем державного і військового управління, забезпечення функціонування стратегічнихядерних сил, попередженню про ракетний напад, протиракетної оборони, контролюкосмічного простору і забезпечення бойової стійкості військ;

14)дії, що ускладнюють доступ Росіїдо стратегічно важливих транспортних комунікацій;

15)дискримінація, придушення прав, свободі законних інтересів громадян Російської Федерації в зарубіжних державах;

16)поширення устаткування, технологійі компонентів, що використовуються для виготовлення ядерної та інших видів зброї масовогоураження, а також технологій подвійного призначення, які можуть використовуватисядля створення зброї масового знищення і засобів її доставки.

Основнівнутрішні загрози:

1)спроби насильницької зміни конституційноголаду і порушення територіальної цілісності Росії;

2)планування, підготовка та здійсненнядій по порушенню і дезорганізації функціонування органів державноївлади і управління, нападів на державні, народногосподарські, військовіоб'єкти, об'єкти життєзабезпечення та інформаційної інфраструктури;

3)створення, оснащення, підготовка і функціонуваннянезаконних збройних формувань;

4)незаконне розповсюдження (оборот)на території Російської Федерації зброї, боєприпасів, вибухових речовин і т.д.;

5)широкомасштабна діяльність організованоїзлочинності, загрозлива політичної стабільності в масштабах суб'єкта РосійськоїФедерації;

6)діяльність сепаратистських і радикальнихрелігійно-націоналістичних рухів в Російській Федерації.

Транскордоннізагрози :

1)створення, оснащення, забезпечення тапідготовка на території інших держав збройних формувань і груп з метоюїх перекидання для дій на території Російської Федерації або територіях їїсоюзників;

2)діяльність прямо або побічно поддерживающихсяза кордону підривних сепаратистських, національних або релігійних екстремістськихугруповань, спрямована на підрив конституційного ладу РФ, створення загрози територіальнійцілісності РФ і безпеки її громадян;

3)транскордонна злочинність, що включаєконтрабандну і іншу протизаконну діяльність в масштабах, що загрожують військово-політичноїбезпеки Російської Федерації або стабільності на території союзників РФ;

4)ведення ворожих по відношенню до РосійськоїФедерації та її союзникам інформаційних (інформаційно-технічних, інформаційно-психологічнихі т.д.) дій;

5)діяльність міжнародних терористичнихорганізацій;

6)діяльність наркобізнесу, що створюєзагрозу транспортування наркотиків на територію РФ, або використання територіїРФ в якості транзитної території для транспортування наркотиків до інших країн.

Для протидіїзазначеним джерелам можуть бути використані НД та інші війська РФ. Досвід більш ніждесятирічного військової протидії в Чечні це підтвердив. Тут залучалисязначні військові контингенти НД (особливо сухопутні війська, авіація, ВДВ,морська піхота і ін), внутрішніх військ, а також ФПС і МНС (для надання гуманітарноїдопомоги та здійснення ряду рятувальних робіт).

Надзвичайніподії, що відбувалися в Чечні (1994-1996, 1999-2000 рр..), призвели до колосальнихруйнувань об'єктів економіки, побутової сфери, транспорту, житла, а також до великихлюдських жертв (понад 80 тис. безповоротних і близько 240 тис. санітарних втратв 1994-1996 рр..).

Однак,ці втрати не йдуть ні в яке порівняння з тим, що може бути при великомасштабнійвійні з застосуванням як ядерних, так і звичайних засобів ураження.

Розглядаючиможливі джерела зовнішніх загроз Росії, не можна не враховувати в перспективі і рядінших обставин:

-посилення нестабільності в окремихдержавах СНД і регіонах РФ;

-наявність потужних Збройних Сил у рядуінших держав і цілих союзів (США, блок НАТО та ін), які мають найсучаснішізасоби ураження - звичайні і ядерні (ОСП і ЯСП);

-розповсюдження ядерної зброї і ядернихтехнологій за межі "ядерного клубу" (США, Франція, Великобританія,Росія, Китай); такими країнами зараз є: Індія, Пакистан, Північна Корея,Ірак, Ізраїль, Південно-Африканська Республіка та ін;

-в світі різко загострюються класовіпротиріччя на соціально-економічній основі: наприклад, на частку 20% найбільш багатоїчастини населення світу (З...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок