Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Внесок М.В. Фрунзе в розвиток радянської військової стратегії, оперативного мистецтва і тактики

Реферат Внесок М.В. Фрунзе в розвиток радянської військової стратегії, оперативного мистецтва і тактики

Категория: Военная кафедра
Реферат

Тема: В«Внесок М. В. Фрунзе в розвиток радянської військовоїстратегії, оперативного мистецтва і тактики В»

фрунзеполководческая воєначальник тактика


Зміст

Введення

1.Полководницька діяльність Ф. В. Фрунзе

2.Погляди М. В. Фрунзе на розвиток радянської військової стратегії

3. Розробканайважливіших положень теорії оперативного мистецтва і тактики

Висновок

Література


Введення

Яскравимприкладом полководця Громадянської війни є Михайло Васильович Фрунзе.Що вийшов з народних низів і не отримав спеціального військової освіти,він став не тільки видатним воєначальником, практиком військової справи, але йнайбільшим військовим теоретиком.


1.Полководницька діяльність Ф. В. Фрунзе

МихайлоВасильович Фрунзе народився 21 січня 1885 р. в місті Бішкек Семіречинські області Туркестанського краю. Фрунзе жив в Бішкек до надходження в Верненскомгімназію, єдину тоді в Семіречинські області. У 1904 р. 19-річний Фрунзе із золотою медаллю закінчив гімназію, і його без іспитів прийняли вПетербурзький політехнічний інститут. Тут він відразу вступив у партіюбільшовиків, його заарештували і вислали з Петербурга. У грудні 1905 р. він брав участь у боях на Красній Пресні в Москві. У 1906 р. Фрунзе був делегатом IVз'їзду РСДРП в Стокгольмі, де познайомився з В. І. Леніним. У 1907 р. Фрунзе бувобраний делегатом V з'їзду РСДРП, але бувзаарештований і засуджений на 4-річні каторжні роботи. Вже укладеними вінбувпритягнутий у справі про збройний опір поліції і двічі засуджений докари, заміненої під натиском громадської думки 6-річною каторгою. У березні 1914 р. він відправлений на довічне поселення до Східного Сибіру. У 1916 р. Фрунзе біг і, перебуваючи на нелегальному становищі, вів революційну роботу серед солдатів Західного фронту. Зпочатком у 1918 р. Громадянської війни Фрунзе стає одним з активнихкомандирів Червоної армії. У 1919 р. він командував Південною групою армійСхідного фронту, яка розгромила адмірала А. В. Колчака, бувкомандувачем військами Туркестанскоro фронту. У 1920 р. він діє в Середній Азії проти армії бухарського еміра, а після керує розгромом баронаП. Я. Врангеля.

ВНаприкінці 1920 - початку 1921 рр.. Фрунзе доручається добити залишки повстанськоїармії Махна.

МихайлоВасильович Фрунзе ретельно вивчає тактику дій Махно і його підручних,виявляє джерела постачання і поповнення бандитських формувань. За йогоініціативи складаються карти вогнищ махновського руху і відповідно доними розставляються гарнізони червоноармійців. Він враховує високу рухливістьмахновців і виробляє відповідну тактику, використовуючи досвід боротьби збасмачеством в Середній Азії.

Фрунзестворив спеціальний летючий корпус і летючі загони - високоподвіжной імобільні військові частини, здатні вести безперервне переслідування противника.Серйозну увагу приділяє М. В. Фрунзе налагодженню усіх видів розвідки - івійськовий, і агентурної.

Внайкоротший строк бандитські зграї були знищені і 28 серпня 1921 р. в районі Ямполя Махно з невеликим загоном перебрався в Бессарабію, де був інтернованийрумунськими властями.

Післяцього М. В. Фрунзе був призначений командувачем всіма Збройними Силами України таКриму, уповноваженим Реввійськради Республіки. За вміле військове керівництвоЧервоною Армією Фрунзе нагородили Почесним революційним зброєю і двома орденамиЧервоного Прапора. У 1924 р. він був затверджений на посаді замголовиРеввійськради СРСР і народного комісара по військових і морських справ СРСР,одночасно будучи начальником штабу РСЧА і начальником Військової академіїРККА.

2.Погляди М. В. Фрунзе на розвиток радянської військової стратегії

Командуючивійськами ряду фронтів на найважливіших напрямах, М. В. Фрунзе отримав великийдосвід практичного вирішення стратегічних завдань. Після громадянської Війни вінбезпосередньо брав участь (а в 1924-1925 рр.. та очолював) у практичнійрозробці найважливіших положень радянської військової стратегії. Згодом ціпитання знайшли відображення у таких його творах, як В«Ленін і Червона АрміяВ»,В«Єдина військова доктрина і Червона АрміюВ», «³йськово-політичне вихованняЧервоної Армії В»,В« Фронт і тил у війні майбутнього В», та інших.

М.В. Фрунзе вважав, що на відміну від першої світової війни, яка носилапереважно позиційний характер, війна в майбутньому прийме зовсім іншіформи. Вона буде носити в основному високоманеврений характер. Але це невиключає того, що активні високоманеврені військові дії будутьпоєднуватися в окремі періоди з позиційними формами збройної боротьби, боуспішне оперативно-стратегічне маневрування немислимо без широкоговикористання позиційних форм боротьби на певних, особливо важливих рубежах.

Всередині 20-х років найбільш гострі суперечки викликало питання про те, яка стратегіябільше підходить для Червоної Армії: В«стратегія розтрощенняВ» або В«стратегіязмором В», і чи можливо поєднання їх в одній війні. При цьому під В«стратегієюрозтрощення В»малося на увазі прагнення до вирішальних перемог шляхом нищівноїзнищення живої сили супротивника, досягнення цілей війни в єдиному пориві.Головними ознаками В«стратегії розтрощенняВ» були прямолінійність дій,швидкість і масування удару.

В«Стратегіязмором В»полягала в поступовому вимотування і ослабленні супротивника вполітичному, економічному і військовому відношенні; причому знищення його живоїсили розглядалося лише як частина завдання збройного фронту. Передбачалося,що В«стратегія зморомВ» має поєднувати послідовне вирішення обмеженихзавдань з гнучкою тактикою маневрування для створення умов і необхідногопереваги для нанесення вирішального удару. В цілому В«стратегія зморомВ» буларозрахована на ухилення від рішучих сутичок з противником і досягненняобмежених стратегічних цілей.

ПозиціяМ. В. Фрунзе була наступною: потрібно готувати країну і Збройні Сили дотривалої і напруженої війні з мобілізацією всіх сил і можливостей, зрозрахунком застосувати при необхідності і В«методи зморомВ», але вирішуватистратегічні завдання в ході війни, орієнтуючись головним чином на нищівнупоразка противника.

М.В. Фрунзе в багатьох своїх творах підкреслював, що операції Червоної Арміїповинні бути пройняті активних наступальних поривом, носити рішучийхарактер, а не обмежуватися відхиленням ударів противника. Він стверджував, щоуспіху на війні можна досягти тільки шляхом умілого раціонального поєднаннярізних форм і способів дій у залежності від конкретних умовобстановки. Шаблону і догматизму тут не повинно бути.

3.Розробка найважливіших положень теорії оперативного мистецтва і тактики

Рішучіформи оперативного та тактичного маневру знайшли відображення в статутах ЧервоноїАрмії, в розробці яких брав активну участь і М. В. Фрунзе. ВЗокрема в Польовому статуті 1925 велика увага приділялася прориву оборонисупротивника. Наступ з положення безпосереднього зіткнення зсупротивником складалося з придушення противника вогнем всіх видів на ділянці, денаносився головний удар, і знищення його рішучими діями піхоти ікінноти при підтримці артилерії, авіації та інших родів військ. Зверталасяувагу на необхідність своєчасного закріплення зайнятих позицій і рубежіві невідступного переслідування відступаючого противника.

Артилеріяповинна була забезпечувати наступ, послідовно переносячи свій вогонь урозташування противника і прокладаючи тим самим шлях піхоті, ізолюючи ділянкупрориву (удару) від решти ділянок оборонної смуги і тилу супротивника.Передбачалася активна контрбатарейної боротьби, ураження вогнем резервів у глибині.Однак про одночасне вогневому ураженні противника на всю глибину тактичноїзони оборони, безперервної підтримки піхоти вогнем ще не йшлося.

Наавіацію покладалися ведення розвідки, корегування артилерійського вогню,бомбардування і ...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок