Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Ранні номади і їх внесок у розвиток військової справи

Реферат Ранні номади і їх внесок у розвиток військової справи

Категория: Военная кафедра

Реферат

На тему:В«Ранні Номади і їх внесок у розвиток військової справиВ»


Введення

Цей реферат ставитьзадачу, спираючись на наявний матеріал, розкрити історію розвитку військової справиу племен і народів, що населяли Казахстан, в конкретні історичні періоди.Показати наступність військових традицій, накопичення досвіду і вдосконаленнявійськового мистецтва у номадів.


РАННІ номадів ТА ЇХВНЕСОК У РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО ДЕЛА

У першому тисячолітті донашої ери велику територію, що охоплювала північну Індію, Афганістан, СереднюАзію та південь Казахстану заселяли численні племена, що носили збірнеім'я В«сакВ». Геродот та інші античні історики називали їх скіфами. Сакськіплемена були сучасниками скіфів, мешкали в Північному Причорномор'ї іПреднепровье, і савроматів, що мешкали в Нижньому Поволжі та Південному Приураллі,сучасниками персів, Кіра і Дарія I, греків епохи Олександра Македонського.

В перських клинописахзалишилися відомості про три групи саків:

- парадарайя

- тіграхауда

- хаомаварга

Спираючись на відомостіантичних авторів, матеріали археологічних розкопок, історики-дослідникивідтворили господарство, побут, культуру і суспільний лад сакських племен.

З Сакським часомпов'язана епоха освоєння степових і гірських просторів, панування скотарства вйого різних формах, в поєднанні з землеробством. В якості підсобного промислуу саків було розвинено мисливства та рибальства. Високого розвитку в сакськихплемен досягли промисли і ремесла, пов'язані з видобутком металу, його обробки,зокрема з литтям бронзи.

Сакський період - цечас прориву з століття бронзи в залізний вік, тобто поряд з бронзоюрозробляються родовища заліза, міді, олова, свинцю, срібла і золота.

Саки знали і інші видиремесел: виготовлення побутового посуду, каменерізне і косторізне справа, вичинкашкір, прядіння і ткацтво. Високого рівня досягло ювелірне справа.

Племінні союзи саківсередини I тис. до н.е. являли собою початкову стадію зародженнядержавності. У виборних вождів концентрується цивільна і військовавлада, утворюються військові дружини. Сакське суспільство складалося з трьох станів:воїни, жерці, общинники.

Вожді і царі входили встан воїнів, їх атрибутами були лук і стріли, які передавалися поспадок.

Військова сила саківдозволила їм завоювати гідне місце на історичній арені давнину Вже вУ111-У11 століттях до н.е. сакські племена були пов'язані з найдавнішими цивілізаціямиСходу-Ассирією, Мідією, з У1 століття до н.е. з державою Ахеменідів.Перський цар Кір уклав союз з сакськими царями і з їх допомогою воював злідійским царем Крезом. Кір у 530 році до н.е. почав похід на саків.Геродот супротивниками персів називає массагетов. Про останньому поході Кіра вантичній літературі склалося декілька легендарних оповідань, пов'язаних зім'ям массагетской цариці Томіріс, яка нібито після загибелі Кіра впрограному їм битві, наказала кинути його голову бурдюк з кров'ю. Втім,сам Геродот називає цю версію одним з В«численних розповідей про смертьКіра В». Достовірно відомо лише, що Кир загинув у боях на берегах Узбою (стародавнєназву Амудар'ї), на початку серпня 530 року до н.е.

Другу військову операцію на сакські землі зробивДарій I. Похід Дарія I на массагетов в 518 році не увінчався успіхом.Давньогрецький автор Полієн розповідає про подвиг рядового общинника Ширака.Царський табунник Ширак, щоб погубити перську армію, обманним шляхом заманивїх у безводну пустелю, пообіцявши Дарію вивести його війська в такому напрямі,де можна буде напасти на массагетов зненацька. Перси, взявши семиденний запаспродовольства, вийшли в похід. Обман вони виявили занадто пізно. Ширак бувстрачений, проте перси зазнали втрат, загинуло більшість перських воїнів,Дарій I врятувався дивом. У 30-і рр.. IV в. до н. е.. Війська Олександра Македонськогопопрямували до Сирдар'ю, де зустріли наполегливий опір місцевого населення.Боротьбу з македонськими завойовниками у саків очолив Спітамен. На півдніКазахстану є перевал, який називається В«Вершина, з якої Ескендер (Олександр)повернув назад В».

Давні автори, описуючи сакських воїнів, говорять про нихяк про прекрасних кавалеристів, майстерно володіли тактикою, як кінного, так іпішого бою. Їх озброєння складалося з лука і меча, панцира, бойової мідноїсокири і легкого щита. Бойові кінські обладунки складалися з нагрудника і панцира.У рукопашному бою використовували короткі кинджали (акінак) і списи, а длядалекого бою - лук і стріли. Кавалерія саків ділилася на легку і важку кінноту.Важка панцирна кіннота була запозичена у персів.

Війни з македонянами дали потужний імпульс вдосконаленнюозброєння і тактики ведення війни. Зокрема, саки вдосконалювали тактикуведення ближнього бою та озброєння, відбувається масовий перехід до довгоговузькому мечу з прямим металевим покриттям.

У своїх наступальних походах саки використовували ударнийкулак кінноти для атаки центру ворожого війська. Мобільна кінна лаваобрушувалася на супротивника, наводячи паніку і страх. Спочатку використовувалисясмертоносні стріли, напоєні отрутою. Потім починалася січа, в справу йшли сокири-сокири,списи, акінак і мечі. Саки володіли мистецтвом взаємодії кінноти і піхоти.Вершники по двоє сиділи на коні, при зближенні з противником діяли яккіннотники і піхотинці: одні залишалися на коні, інші зіскакували і пішимивступали в бій. Греки не знали цього прийому. Саки застосовували й іншітактичні прийоми удавану втечу, наскоки малими групами, стрімкепереслідування ворога при його відступі. Завдяки високій майстерності вонизуміли три роки протистояти самої сильної армії світу того часу.

Говорячи про бойові традиціїсаків, слід зауважити, що носіння зброї було обов'язком кожного чоловіка,навіть на бенкет вони не виїжджали без лука і стріл. Один з військових звичаїв саківописаний у стародавніх авторів. Щорічно, на святах вождь у своєму околодку збираввоїнів і пригощав вином з почесною кругової чаші тих воїнів, які відзначилисяв бою. Ті ж воїни, що не зуміли проявити себе, сиділи осторонь і це булодля них найстрашнішим ганьбою. У саків напередодні походу весь народ стаєвійськом. Сакські жінки нарівні з чоловіками брали участь у боях.

усунено. Слідом за саками на історичнійарені з'являються племена усуне, які успадковували землі саків-тіграхауда вСемиріччі. Основна територія розташовувалася в Ілійський долині, західнамежа проходила по річках Чу і Талас, де усуне межували з Кангюй, насході вони мали спільний кордон з хуннамі, а на півдні їх володіння стикалися зФергані. Столиця усуне - Чігучен (м. Червоної долліни) знаходилася на березіІссик-Куля.

Етнічна приналежністьусуне ще до кінця не з'ясована. Одні вважають що усуне були предками тюрків,інші, що усуне належали до східно-іранських племен.

Китайські джерелахарактеризують усуне як кочівників. За археологічними матеріалами простежено,що господарство усуне було комплексним скотарів-землеробським.

Письмові джерела таархеологічні матеріали дають можливість не тільки відзначити факт соціальногонерівності в усуньскіх суспільстві, але й розчленувати його на головні соціальнігрупи:

• усуньскіх знати

• Вільні общинники

• Зовсім дрібнівиробники і раби.

усуньскіх племена,успадковувати землі саків, перейняли їх військове мистецтво. Усуне вважалися одним ззначних етнополітичних об'єднань в Центральній Азії в давнину.

Маючи під П в. до н. е..населення 630 тис. чоловік, вони могли виставити велике військо з кінноти іпіших лучників. Дружина гуньмо (верховного правителя) і двох його спадкоємцівскладалася з 30-ти тисячної кінноти. Свідченням військової могутності усунеє історичні відомості про укладення дінастійних шлюбів між китайськоюцарською сім'єю і усуньскіх правителями.

Кангюй . У резу...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок