Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Тактика рятувальних робіт і ліквідації надзвичайних ситуацій

Реферат Тактика рятувальних робіт і ліквідації надзвичайних ситуацій

Категория: Военная кафедра

МІНІСТЕРСТВО ЗНАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

КОМАНДНО-іженерноІНСТИТУТ

КАФЕДРА ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯАВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ І ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

Контрольнаробота за темою:

ТАКТИКА РЯТУВАЛЬНИХРОБІТ І ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Мінськ - 2010


1. Основні принципикерівництва та управління бойовими діями при гасінні пожеж

Бойові діїпожежних підрозділів не можуть бути стихійними, мимовільними; прибуваютьна пожежу підрозділи потребують єдиному керівництві, узгодженні ікоординуванні зусиль для виконання загального завдання.

Безпосереднєкерівництво гасінням пожежі здійснюється керівником гасіння пожежі (КГП) -прибулим на пожежу старшою посадовою особою підрозділів МНС.

РТП єєдиноначальником, йому підпорядковуються всі підрозділи МНС і додані сили,прибулі на пожежу. Він несе відповідальність за організацію робіт з гасінняпожежі, безпеку особового складу та збереження технічних засобів.

Ніхто не вправівтручатися в діяльність РТП інакше, як відсторонив його від виконанняобов'язків у порядку, встановленому законодавством, та прийнявши керівництвона себе або призначивши замість нього інша посадова особа.

Управлінню бойовимидіями пожежних підрозділів притаманні такі загальні принципи: науковості,єдиноначальності, централізації управління.

Науковість управління тапередбачення можливої вЂ‹вЂ‹зміни обстановки - невід'ємний елемент сучасноїпрактики гасіння пожеж. В умовах щорічного збільшення обсягу виробництватоварів народного споживання, що складаються головним чином з синтетичнихматеріалів, відбувається збільшення питомої пожежного навантаження в будівлях.Високотоксичні продукти горіння, збільшення питомої пожежного навантаження ішвидкості розвитку пожеж в будівлях, зростаюча поверховість забудови - викликаютьнеобхідність глибокого наукового опрацювання питань управління підрозділами.

Уміння передбачати -свідоцтво загального тактичної майстерності і зрілості начальницькогоскладу, здатності його правильно аналізувати обстановку, знаходити в нійголовне. Це немислимо без знання оперативно-тактичних особливостей об'єктів,наукових даних про характер можливого розвитку пожеж на подібних об'єктах.Велику допомогу РТП та штабу в передбаченні можливих змін обстановки можесправити використання планів пожежогасіння, консультації з фахівцямиоб'єктів, добре організована на пожежі розвідка і зв'язок.

Єдиноначальність, якпринцип управління бойовими діями пожежних підрозділів полягає вєдиновладним керівництві РТП підлеглими. Реалізація цього принципу в складнихумовах гасіння пожеж забезпечує централізацію і твердість управління,максимальну його оперативність.

Принцип єдиноначальностізнаходиться в нерозривному зв'язку з принципом централізації управління. Дотриманняпринципу єдиноначальності на пожежі не означає, що РТП не може отримувати вказівкивід вищестоящих організацій і керівників. Так, згідно Бойового статуту,прийняття старшим начальником керівництва гасінням пожежі обов'язково, якщо РТПне забезпечує належного управління викликаними на пожежу силами і засобами.

Відповідно допостановою МНС Республіки Білорусь від 17 березня 2005 року № 30 В«Прозатвердження Бойового статуту органів і підрозділів з надзвичайних ситуаційРеспубліки Білорусь В»управління бойовими діями на пожежі передбачає:

оцінку обстановки істворення відповідної вимогам цього Статуту нештатної структуриуправління бойовими діями на місці пожежі;

встановлення компетенціїоперативних посадових осіб та їхньої персональної відповідальності при виконанніпоставлених завдань;

планування дійпо гасінню пожежі, у тому числі визначення необхідних сил і засобів, прийняттярішень по організації бойових дій по гасінню пожежі;

постановку завдань передучасниками гасіння пожежі, забезпечення контролю і необхідного реагування назміна обстановки на пожежі;

здійснення в установленомупорядок обліку зміни обстановки на пожежі,

застосування сил ізасобів для її гасіння, а також реєстрацію необхідної інформації;

проведення іншихзаходів, спрямованих на забезпечення ефективності бойових дій погасінню пожежі.

2. Визначити часроботи трьох стволів РСК-50 від автоцистерни АЦ-40 (375) Ц1 без встановлення її навододжерело, якщо магістральна рукавна лінія складається з трьох рукавівдіаметром 66 мм, робочі рукавні лінії стовбурів РСК-50 складаються з чотирьохрукавів діаметром 51 мм

Рішення.

1. Складемо схему бойового розгортання:


n = 4, Г? 51,РСК-50


n = 4, Г? 51,РСК-50

n = 4, Г? 51,РСК-50

2. Час роботи трьохстовбурів РСК-50 за даною схемою бойового розгортання складе:


Відповідь: час роботиводяних стволів складе 5 хвилин.

3. Визначити часроботи трьох стволів РСК-50 від автоцистерни АЦ-40 (130) 63Б, встановленої напожежна водойма об'ємом 50 м3, якщо магістральна рукавна лінія складається зчотирьох рукавів діаметром 66 мм

Рішення.

1. Складемо схемубойового розгортання:


РСК-50

n = 3, Г? 66 РСК-50

РСК-50

2. Час роботи трьохстовбурів РСК-50 від АЦ-40 за даною схемою бойового розгортання складе:

Відповідь: час роботиводяних стволів складе 71 хвилину.

4. Визначити обсягповітряно-механічної піни середньої та низької кратності, можливий обсяг гасінняі можливу площу гасіння ГР, отриманої від АЦ-40 (130) 63Б а) без установки навододжерело, б) з установкою на вододжерело об'ємом 50 м 3

Рішення.

а) без установки навододжерело

Визначимо обсягрозчину піноутворювача:


Т.к. Кф = 14,2 <Кв= 15,7 (кількість води на 1 л піноутворювача, необхідну для приготування 6% Розчину піни), вода в ємності автомобіля витрачається повністю, а частинапіноутворювача залишається. У цьому випадку об'єм розчину визначимо за формулою:

Визначимо кількістьВМП середньої кратності (К = 100):

Визначимо кількістьВМП низької кратності (К = 10):

Визначимо можливийобсяг гасіння ВМП середньої кратності:

Визначимо можливуплоща гасіння ГР ВМП стовбурами ГПС:

б) з установкою навододжерело об'ємом 50 м3:

Визначимо обсягрозчину піноутворювача:

Т.к. Кф = 317> Кв =15,7 піна в ємності автомобіля витрачається повністю. У цьому випадку обсягрозчину визначимо за формулою:

Визначимо кількістьВМП середньої кратності (К = 100):

Визначимо кількістьВМП низької кратності (К = 10):


Визначимо можливийобсяг гасіння ВМП середньої кратності:

Визначимо можливуплоща гасіння ГР ВМП стовбурами ГПС:

Відповідь: без установки навододжерело:;;;.

З установкою навододжерело:;;;.

5. Пожежа виникла нагорищі п'ятиповерхового житлового будинку 15х30 м. Визначити шлях, пройдений вогнем,форму, периметр, фронт і площа пожежі. При розрахунку динаміки розвитку пожежі врахувати,що лінійна швидкість поширення полум'я становить 0,8 м/хв; часвільного розвитку пожежі - 13 хв. Вогнестійкістю дверей знехтувати

Рішення.

Схематично зобразимомісце виникнення пожежі:30


Визначимо шляхпройдений полум'ям, враховуючи, що протягом перших 10 хвилин розвитку пожежівогонь поширюється зі швидкістю вдвічі менше табличного значення:

Розрахуємо периметрпожежі, враховуючи що фронт поширення полум'я має форму півкола:

Обчислимо фронт пожежі:

Знайдемо площу пожежі:

Відповідь: м. м;;.

6. Зробити розрахуноксил і засобів на гасіння пожежі при організації подачі во...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок