Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Початкова професійна підготовка підрозділів Державної протипожежної служби

Реферат Початкова професійна підготовка підрозділів Державної протипожежної служби

Категория: Военная кафедра

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ УКРАЇНИ

У СПРАВАХ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ, НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ІЛіквідації наслідків стихійного лиха

Уральськийінститут ГПС МНС Росії

КОНТРОЛЬНАРОБОТА № 1

ПО ПОЧАТКОВІЙПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Єкатеринбург2006


1. Організація служби тапідготовки. Склад внутрішнього наряду чергової зміни

Внутрішній нарядпризначається з числа осіб варти для підтримки порядку і охорони службовихприміщень, техніки, обладнання та територій підрозділу.

Особи внутрішнього нарядукараулу підпорядковуються начальнику варти, а в разі його відсутності - помічниковіначальника варти.

До складу внутрішньогонаряду караулу в порядку, встановленому начальником гарнізону на період бойовогочергування, призначаються: - черговий по караулу; - днювальний по гаражу; -днювальний по приміщеннях; - постової біля фасаду будівлі пожежного депо. Всі особивнутрішнього наряду повинні твердо знати, точно і сумлінно виконувати своїобов'язки. Особи внутрішнього наряду по тривозі виїжджають в складі караулу.Кількість змін осіб внутрішнього наряду, порядок охорони службових приміщеньпідрозділи на час виїзду караулу по тривозі встановлюється начальникомпідрозділи. Контроль за зміною осіб внутрішнього наряду здійснюєтьсяначальником варти.

Черговими по караулупризначаються помічник начальника варти або командири відділень, якимпідпорядковується весь внутрішній наряд варти. Черговий по караулу зобов'язаний: - знатиобов'язки осіб внутрішнього наряду; - прийняти службово-побутові приміщення,обладнання та інвентар при зміні караулів; - інструктувати особовий склад,призначений у внутрішній наряд, перевіряти знання ними обов'язків при несенніслужби; - перевіряти несення служби особами внутрішнього наряду і доповідатиначальникові варти про проведену зміну; - стежити за виконанням розпорядку дняособовим складом караулу, справним утриманням обладнання, інвентарю тамайна, чистотою, порядком і дотриманням правил техніки безпеки тапожежної безпеки в приміщеннях і на прилеглій території, а такожтемпературою повітря і освітленням у службових приміщеннях.

днювальний по гаражупризначаються водії (у денний та вечірній час) або пожежні. Днювальнийгаражу зобов'язаний: - допускати водіїв та особовий склад варти до закріпленихавтомобілям тільки для виконання службових обов'язків за розпорядженнямначальника варти; - забезпечувати дотримання в гаражі встановленогопротипожежного режиму, частоти і порядку; - стежити за підтримкоювстановленої температури повітря в гаражі, в нічний час включати черговеосвітлення; - негайно доповідати начальнику варти про виявленінесправності пожежної техніки, систем опалення та інших недоліках.

днювальний по приміщенняхв денний і вечірній час призначаються пожежні. Днювальний по приміщенняхзобов'язаний: - підтримувати чистоту і порядок в службово-побутових приміщеннях; -забезпечувати дотримання норм санітарії в місцях прийому їжі; - стежити запротипожежним режимом в службово-побутових приміщеннях.

постової біля фасаду будівліпризначаються пожежні. Постовий біля фасаду зобов'язаний: - знати порядок допуску в розташуваннякараулу особового складу пожежної охорони, громадян і транспортних засобів натериторію підрозділу; - приймати від громадян заяви про пожежі (аваріях)і повідомляти про них начальникові варти; - вести постійне спостереження заобстановкою в межах видимості, при виявленні пожежі повідомляти про ценачальникові варти; - не допускати зупинки і стоянки будь-яких видів транспортуперед воротами гаража пожежного депо (крім місць стоянок на територіїпідрозділи); ​​- дотримуватися встановленого порядку допуску осіб, що не відносяться доособовому складу підрозділу; - стежити за чистотою і порядком у фасадубудівлі.


2. Основи організаціїгасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт

Фактори, що сприяютьрозвитку пожежі

В процесі пожежі можутьраптово з'явитися фактори, які сприяють його розвитку і ускладнюютьгасіння. Надходження додаткових кількостей горючих речовин та матеріалів увогнище пожежі відбувається при пошкодженні і руйнуванні апаратів і трубопроводів.Устаткування руйнується через надмірне зростання тиску середовища в апаратах,нагревающихся в умовах пожежі, вибуху горючих сумішей або термічного розпадупродуктів, появи температурних напружень і деформацій, погіршеннямеханічних властивостей матеріалу обладнання та втрати стійкості конструкцій.Необхідно пам'ятати, що використання на пожежі компактних струменів води можеприскорити руйнування апаратів при попаданні їх на високонагретие поверхні.

До характерних шляхахпоширення полум'я відносяться: поверхня розливаються пожежонебезпечнихрідин, відкладення горючих матеріалів на підлозі приміщення, поверхняхобладнання, повітроводів та інших поверхнях, відкладення лаків, фарб,полімерних матеріалів, пилу і інших горючих речовин та матеріалів у коробахповітроводів; паро-, газо-або пилоповітряні вибухонебезпечні суміші ввиробничих приміщеннях або на відкритих майданчиках, свіжопофарбованіповерхні виробів; тверді горючі матеріали, напівфабрикати і вироби (в томучислі горючі будівельні конструкції); теплоізоляція апаратів ітрубопроводів, просочена горючими рідинами; трубопроводи, матеріалопроводи,каналізаційні системи та інші транспортні комунікації при наявності в нихгорючого середовища. За відкритим дверних та технологічних прорізів у стінах іперекриттях пожежонебезпечні рідини, горючі суміші, розпечені продукти горінняможуть проникати в сусідні приміщення.

3. Пожежно-технічнапідготовка. Рукавне обладнання: затискачі, затримки, сідла і містки.Призначення, пристрій, види, область застосування

При прокладанні рукавнихліній через паркани, вікна та інші перешкоди, де можливі різкі перегинирукавів, слід використовувати Рукавне коліно (сідло) (рис. 1).

Рис. 1 використаннярукавного коліна 1 рукав; 2 коліно

Для розвантаженнявертикальної рукавної лінії, що прокладається по стіні, усередині будівлі або попожежній драбині, необхідно застосовувати рукавні затримки з розрахунку однієїзатримки на рукав (рис. 2).

Рис.2 рукавні затримки

Забороняється скидати нарукавні лінії частині розбираємо конструкцій, а також скидати рукави з дахіві верхніх поверхів будівель. Рукава повинні переноситися пожежними, спускатися звисоти за допомогою мотузок або інших пристосувань.

Щоб уникнути розривіврукавів від гідравлічних ударів подавати воду в рукавну лінію слід шляхомпоступового відкриття клапанів напірних патрубків насоса і розгалужень.Забороняється різко підвищувати тиск в насосі, а також різко перекривати стовбур.

При виникненні течі врукаві вона повинна бути негайно усунена шляхом установки рукавних затискачів. ВЗалежно від розміру дефекту рукави можуть використовуватися наступні рукавнізатискачі:

а) стрічковий затиск (рис.3) для ліквідації течі з отворів діаметром до 2 см або розривів довжиною до 3см;

б) корсетний затиск (рис.8) для ліквідації течі з поздовжніх розривів довжиною до 10 см.

В якості затиску можебути використаний також відрізок рукава того ж діаметру завдовжки 15-20 см, якийдо навязку головок одягається на рукав. При появі течі під час роботи напожежу, тиск у рукаві скидається, і відрізок (затискач) переміщається на місцедефекту рукава.

Рис. 3 стрічковий затиск

Рис. 4 корсетний затиск


Після закінчення тушкуванняпожежі при зборці рукавів затискачі знімають, а місце течі відзначають хімічнимолівцем.

У зимовий час післязакінчення гасіння пожежі необхідно воду негайно злити з рукавів. Вмерзлів лід рукави слід відігріти пором, гарячим повітрям або застосовувати компрес зкомм, смачиваемой гарячою водою. Перед складанням рукавів місця згинівнеобхідно відтанути. У разі суцільного промерзання рукавів збірку їх проводитибез згинів і переломів, при цьому перевезення рукавів треба виробляти на вантажнихавтомобілях...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок