Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху

Реферат Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху

Категория: Военная кафедра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра охорони праці и

НАВКОЛИШНЬОГО середовища

Індивідуальне Завдання

з курсу В«Цивільна оборонаВ»

В«Визначення стійкості цеху до вражаючіх факторів ядерногоВибух В»

Варіант № 26

Виконала: студент гр. ФЕУ - 136

Ситникова Д.В.

прийнять:

Денщиков О. Є..

2010р.


ЗАГАЛЬНА ОБСТАНОВКА

За категорованих по ГОнаселеному пункту можливе застосування ядерної зброї. Необхідно провестиоцінку стійкості промислового об'єкта до впливу вражаючих факторівядерного вибуху і намітити ІТМ ГО для підвищення стійкості його роботи вперіод НС військового характеру. Об'єкт розташований біля міста.

ОБОРОННО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯЗАВОДУ

Потужність підприємства - 1000верстатів-автоматів в рік, для обладнання машинобудівних заводів, на суму600 млн. грн. Виробнича програма передбачає, у воєнний час -виконання спеціальних замовлень. Для цього, за особливим планом, використовується 75%потужностей заводу.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА

Технологічний процеспередбачає:

Г?Механічнухолодну обробку чавунних і сталевих деталей;

Г?Термічнуобробку сталевих деталей;

Г?Збірку і наладкуверстатів;

Г?Виробництвопредметів широкого вжитку;

Г?Експлуатацію,зберігання та ремонт автомобільної техніки.

РОЗМІЩЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ

Підприємство віднесено до 1-ї категоріїпо ІТМ ГО і розташоване поблизу міста. Воно працює в 2 зміни. Чисельністьнайбільшої зміни 3000 чоловік. Промислова забудова займає площу 17 гектарів, адміністративно-господарська територія 6 ​​гектарів, щільність забудови більше 30%. Наявність захисних споруд - на 2000 осіб. На заводі 10 цехів (з них 5 основних).

Вихідні дані варіанти 26

Цех ширвжитку - з відходів виробництва виробляєвироби для масового споживання.

Будівля - цегляна, безкаркасне зперекриттям з дерев'яних елементів покрівля - руберойд; підлогу - дерев'яний,забарвлений в темний колір; двері та вікна - дерев'яні, пофарбовані в темнийколір.

Технологічне обладнання:

- Верстати легкі;

- Верстати середні;

- Електродвигуни потужністю до 2 кВт, відкриті;

- Трансформатори 100 кВт;

- Контрольно-вимірювальна апаратура;

- Магнітні пускачі;

- Крани і кранове обладнання.

Електропостачання - кабельні наземні лінії.

Трубопроводи - на металевих естакадах.

-Відстань відцентру міста до цеху R г = 4 км;

-Очікуванапотужність боєприпасу q = 200 кт;

-Ймовірнемаксимальне відхилення ядерних боєприпасів від точки прицілювання (центруміста) r отк = 0.7 км;

-Швидкість середньоговітру V св = 55 км/год

-Азимут на об'єктщодо центру міста, В = 250 0


1 максимальних значень параметрівВражаючі фактори ядерного вибуху, очікуваних на ОБ'ЄКТІ

1.1 Максимальне значення надлишковоготиску у фронті ударної хвилі [вибух - наземний ]

Знаходимо ймовірне мінімальневідстань від центру вибуху:

км

Знаходимо надлишковий тиск DР ф за додатком № 1. Такяк необхідного значення відстані в таблиці немає, робимо інтерполяціютабличних даних:

R x 1 = 3 км? Р ф1 = 30 кПа

R x 2 = 3.8 км? Р ф2 = 20 кПа

кПа.

1.2 Максимальне значення світловогоімпульсу [вибух -повітряний]

Для вірогідного мінімальної відстанівід центру вибуху км за додатком № 4 знаходимомаксимальний світловий імпульс І св.max .

Так як необхідного значення відстаніу таблиці немає, виробляємо інтерполяцію табличних даних:

R x 1 = 3.2км І св.1 = 1200 кДж/м 2

R x 2 = 3.4 км І св.2 = 1000 кДж/м 2

І св. max = 1100.0 кДж/м 2

1.3 Максимальне значення рівнярадіації [вибух -наземний]

Для вірогідного мінімальноговідстані від центру вибуху км і для боєприпасу потужністю 200кт, швидкості вітру - 55 км/год за додатком 12. Так як необхідного значення втаблиці немає, робимо інтерполяцію табличних даних:

R x 1 = 2 км? Р І1 = 17100 Р/год

R x 2 = 4км? Р І2 = 7500 Р/год

Р и max = 10860 Р/год

1.4 Максимальне значення дозипроникаючої радіації [вибух - повітряний]

Ймовірне мінімальна відстань відцентру вибуху: км.

За додатком № 9 при потужності вибуху 200 кт знаходимо значення рівняпроникаючої радіації Д пр.max = 0 Р.


Оцінка стійкості роботи об'єкта до впливу ударноїХВИЛІ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

1)Визначаємомаксимальне значення надмірного тиску, очікуваного на територіїпідприємства. Для цього знаходимо мінімальну відстань до можливого центрувибуху:

км

Потім за додатком 1 знаходимонадлишковий тиск О”P ф на відстані 3.3 км для боєприпасу потужністю кт при при наземному вибуху (меншесприятливому). Так як необхідного значення відстані в таблиці немає,виробляємо розрахунок зміни надлишкового тиску в розрахунку:

R x 1 = 3 км? Р ф1 = 30 кПа

R x 2 = 3.8 км? Р ф2 = 20 кПа

кПа.

Це тиск є максимальним очікуваним на об'єкті.

2)Виділяємо основніелементи цеху ширвжитку і визначаємо їх характеристики. Основними елементамицеху є: будівля, технологічне обладнання, електромережа і трубопровід.Їх характеристики беремо з вихідних даних і записуємо в зведену таблицюрезультатів оцінки (додаток А, табл. 1).

3)За додатком 2знаходимо для кожного елемента цеху надлишкові тиски, що викликають слабкі,середні, сильні і повні руйнування. Так, будівля цеху з вказанимихарактеристиками отримає слабкі руйнування при надлишкових тисках 8-15 кПа,середні - 15-25 кПа, сильні - 25-35 кПа, повні - 35 кПа. Ці дані відображаємоу таблиці.

Аналогічно визначаємо і вносимо втаблицю дані по всім іншим елементам цеху.

4)Знаходимо межастійкості кожного елемента цеху - надлишковий тиск, що викликає середніруйнування. Будівля цеху має межу стійкості до ударної хвилі - 15 кПа,верстати легкі - 12, верстати середні - 25, електродвигуни потужністю до 2 кВт (відкриті) - 40, трансформатори 100 кВт - 30, контрольно-вимірювальна апаратура - 10, магнітні пускачі- 30, крани і кранове обладнання - 30, КЕС:-кабельні наземні лінії - 30, Трубопроводи; - на залізобетонних естакадах - 30.

5)Визначаємо межустійкості цеху в цілому по мінімальній межі стійкості входять до його складуелементів. Зіставляючи межі стійкості всіх елементів цеху, знаходимо, щомежа стійкості механічного цеху? Р ф lim = 10 кПа.

6)Визначаємо ступіньруйнування елементів цеху при очікуваному максимальному надмірному тиску іможливий збиток (відсоток виходу з ладу виробничих площ іобладнання).

Результати оцінки стійкостіелементів цеху, ступеня їх руйнування і відсотка виходу з ладу наведені втаблиці 2.1

Таблиця 2.1 - Результати оцінкистійкості цеху до дії ударної хвилі.

Найме-

нованіецеху

Елементицеху і їх коротка характерист...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок