Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Забезпечення сталого функціонування об'єктів народного господарства в екстремальних умовах

Реферат Забезпечення сталого функціонування об'єктів народного господарства в екстремальних умовах

Категория: Военная кафедра

Міністерство сільського господарства

ФГТУ ВПО Іванівська ГСХА імені академіка Д. К. Бєляєва

Кафедра БЖД, радіаційної біології та екології


Курсова робота

Тема: Забезпечення сталого функціонування об'єктів народногогосподарства в екстремальних умовах

Виконав:студент 5 курсу

6 групиф-ту механізації с/г

ГорюновА.Ю.

Перевірила:доц. Лебедєва М.Б.

Іваново 2010


1. Завдання цивільної оборони об'єкта народного господарства (наприкладі сільськогосподарського виробництва)

1)Захистсільськогосподарських тварин і рослин.

2)Захист населенняоб'єкта.

3)Прийом тарозміщення евакуйованого населення.

4)Навчаннянаселення ЦО об'єкта.

5)Проведеннярятувальних робіт на об'єкті, відновлення виробничої діяльності.

6)Підвищення стійкостіоб'єкта в умовах мирного часу.

7)Створення тапідтримання у стані готовності пункту управління ЦО, системи оповіщення тазв'язку, спостереження і контроль за радіаційним, хімічним і бактеріологічним зараженням,а також оповіщення населення про загрозу нападу, небезпеки зараження (забруднення)і катастрофічного затоплення.

8)Накопичення,зберігання, підтримання в стані готовності засобів індивідуального захисту, техніки,спеціального майна.

9)Захист наявногона об'єкті запасів продовольства, харчової сировини, кормів, води, вододжерелвід радіоактивного, хімічного, бактеріологічного забруднення (знезараженняу разі зараження).

10) Створення, підготовка, підтримання впостійної готовності штабу служб та невоєнізованих формувань.

1.1 Організаційнаструктура цивільної оборони сільськогосподарського об'єкта

1)Начальником ЦОоб'єкта народного господарства є його керівник. Він несе відповідальністьза організацію ГО на своєму об'єкті і постійну готовність її сил і засобів допроведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (АСіДНР).

НачальникГО об'єкта підпорядковується відповідним посадовим особам відомства, у віданніякого знаходиться об'єкт, а в оперативному відношенні вищестоящому начальнику ЦОза місцем розташування об'єкта.

2)На великихпідприємствах передбачається штатний заступник начальника ЦО, який вмирний час є основним організатором усіх її підготовчихзаходів.

Крімштатного заступника, наказом начальника ЦО призначаються заступники зрозосереджує і евакуації робітників і службовців, інженерно-технічної частини таматеріально-технічному постачанню. На відміну від штатного заступника, вони незвільняються від виконання своїх основних обов'язків.

3)Заступникомначальника ЦО з матеріально-технічного постачання призначається заступник(Помічник) директор з цих питань. Він керує службоюматеріально-технічного постачання.

4)Заступникомначальника ЦО об'єкта по розосереджує і евакуації призначається зазвичайзаступник керівника по загальним питанням. Він розробляє планрозосередження робітників, службовців та їхніх сімей, організовує підготовку місць взаміській зоні, перевезення туди людей, а також доставку робочих змін до місця роботи,керує службою охорони громадського порядку.

5)Заступникомначальника ЦО з інженерно-технічної частини призначається головний інженерпідприємства. Він безпосередньо керує службами аварійно-технічної,протипожежної, сховищ і укриттів, а також здійснює технічне керівництвоАСіДНР.

На всіхоб'єктах створюються штаби ГО, які комплектуються з посадових осіб.

В складштабу ЦО великого об'єкта входять: начальник штабу і його заступники (помічники)по оперативно-розвідувальній роботі, бойовій підготовці, житловому сектору. Внього можуть входити і різні фахівці і представники громадськихорганізацій. На невеликих об'єктах штаби ГО комплектуються зі штатних працівниківі посадових осіб, не звільнених від їх основних обов'язків.

Посаданачальника штабу ЦО об'єкта зазвичай передбачена в штатному розкладіпідприємства. Будучи першим заступником начальника ЦО, начальник штабу маєправо віддавати накази та розпорядження від його імені. Він організовує стійкеуправління і надійно діючу систему оповіщення, розвідку, поточне іперспективне планування, бойову підготовку особового складу формувань,здійснює контроль за виконанням усіх заходів ЦО.

Длявирішення завдань, покладених на ГО, на об'єктах, які мають відповідноїбазою, створюються наступні служби: оповіщення і зв'язку, охорони громадськогопорядку, протипожежна, медична, аварійно-технічна, притулків і укриттів,енергетики та світломаскування, протирадіаційного і протихімічного захисту,матеріально-технічного постачання, транспорту і д.р. (Рис. 1).

Службаоповіщення і зв'язку створюється на базі вузла зв'язку на чолі з його начальником. Її завданнями є:оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації - передача сигналу ГО іповідомлень, підтримка зв'язку в постійній готовності, усунення аварій намережах і спорудах зв'язку та д.р.

Службаохорони громадського порядку створюється на базі підрозділів відомчої охорони підчолі з її начальником. На неї покладається: забезпечення надійної охорониоб'єкта, підтримання громадського порядку при виникненні надзвичайноїситуації та під час проведення рятувальних робіт і д.р. невідкладних робіт,спостереження за режимом світломаскування.

Службасховищ і укриттів організується на базі відділів капітального будівництва житлово-комунального.Ця служба займається розробкою плану розміщення робітників і службовців взахисних спорудах, організацією будівництва, забезпеченням готовностіпритулків і контролем за правильністю їх експлуатації, бере участь в рятувальнихроботах.

Службапротирадіаційного і протихімічного захисту (ПР і ПХЗ) створюється на базіхімічних і центральних заводських лабораторій. Вона здійснює заходи щодозахисту робітників і службовців; джерел водопостачання, харчоблоків; складівпродовольства від радіоактивних і отруйних речовин; організовує іготує протирадіаційного і протихімічного формування таустанови; здійснює контроль за станом індивідуальних і колективнихзасобів захисту і спеціальної техніки, організовує роботу поста радіаційного іхімічного спостереження (РХН) і здійснює дозиметричний контроль заопроміненням та зараженням особового складу, проводить заходи щодо ліквідаціїрадіоактивного і хімічного зараження.

Протипожежнаслужба організуєтьсяна базі виробничого підрозділу відомчої пожежної охорони. Вонарозробляє протипожежні заходи і здійснює контроль за їхпроведенням, локалізує і гасить пожежі, надає допомогу службі ПР і ПХЗ вдезактивації і дегазації ділянок зараження.

Аварійно-технічнаслужба організуєтьсяна базі виробничого і технічного відділів. Вона розробляє і проводитьпопереджувальні заходи, що підвищують стійкість основних споруд,спеціальних інженерних мереж і комунікацій, невідкладні роботи по локалізації таліквідації аварій на них розбирання і порятунок людей. Медична службаорганізується на базі медичних пунктів, медсанчастин і поліклінік. Воназабезпечує постійну готовність медичних формувань, складає іпроводить санітарно-гігієнічні і профілактичні заходи, робитьмедичну допомогу постраждалим і евакуював їх у лікувальні заклади,забезпечує медобслуговування сімей, що працюють в місцях їх розосередження.

Транспортнаслужба створюється набазі транспортних відділів та гаражів об'єктів. Вона розробляє і здійснюєзаходи щодо забезпечення перевезень, пов'язаних з евакуацією робітників, службовцівта доставкою їх до місця роботи; організовує підвезення сил і засобів до осередкуураження для перевезень робітників, службовців, евакуації уражених, а також дляд.р. цілей ГО.

Службаматеріально-технічного постачання організуєтьсяна базі відділу матеріально-технічного постачання об'єкта. Завданнями цієї службиє: розробка плану матеріально-технічного постачання, сво...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок