Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Україна на світовіх ринках озброєння

Реферат Україна на світовіх ринках озброєння

Категория: Военная кафедра

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальний стан та Тенденції світового Ринкуозброєння

1.1 Сутність ТА значення світового Ринку озброєнь

1.2 Тенденції світового Ринку озброєння

Розділ 2. Аналіз стану України на світовому Ринкуозброєння

2.1 Стан України на світовому Ринку озброєння

2.2 Міжнародна інтеграція

Розділ 3. Навпростець підвіщення конкурентоспроможностіУкраїни на світовому Ринку озброєння

3.1 Міжнародна кооперація військового співробітніцтва

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

АктуальністьДослідження .Сучасний економічний и Політичний Розвиток багатьох країн у умів інтеграціїсвітогосподарських зв'язків зіштовхується з необхідністю забезпечення ЗАХИСТУнаціональніх інтересів и власної безопасности, зокрема шляхом збільшеннявійськово-економічного потужності и потенціалу Країни, Що Багато в Чомувізначається таборували військової економікі І, в дерло Черга,оборонно-промислового комплексу (ОПК) Країни.

Однією зефективних форм Збереження та розвітку науково-технічного и технологічногопотенціалу оборонно-промислового комплексу України є інтеграція Його виробничихпроцесів у Міжнародні структури. Це дасть змогу Україні підвіщіті ЕфективністьВикористання виробничих, наукових и експериментальних можливости, а кожматеріально - технічних ресурсів оборонної промісловості, забезпечен зниженясобівартості оборонної продукції, спріятіме Розширення рінків її збуту,Залучення іноземного Капіталу у Розвиток виробництв Галузі ТОЩО.

Міжнародніпередачі товарів військового призначення являютя собою глибоко укорінене явищем,характерне для розвітку сучасности міжнародніх відносін. Це обумовлено сувереннимправом держав одержувати в цілях оборони озброєння та військову техніку (ОВТ),які надходять, зокрема, Із зовнішніх джерел. Незважаючі на доволі обмеженнячастко обсягів торгівлі зброєю в загальносвітовому товарообігу, самєвійськово-технічне співробітніцтво (ВТС) держав візначає Рівень взаємноїДовіри, значний мірою впліває на Формування та подалі характер відносінМіж ними, тому Його Дослідження набуває додаткової наукової та практичноїактуальності.

Військово-технічнеспівробітніцтво грунтується на чінному законодавстві України, його призначення та повністювідповідає міжнароднім нормам Щодо нерозповсюдження зброї масового Знищення таобмеження передач Окрема відів товарів військового призначення та ПодвійногоВикористання. З метою нерозповсюдження звичайна озброєнь, ядерної зброї таматеріалів, ракетних технологій, хімічної та біологічної зброї в УкраїніСтворено ефективного систему державного експортного контролю, Яка діє в рамкахміжнародніх режімів.

Україна в цілому успішнорозвіває військово-технічне співробітніцтво З ІНОЗЕМНИМИ державами. НайбільшаЧастка експорту товарів військового призначення пріпадає на Країни СНД,Головним чином на Російську Федерацію. Іншімі перспективних напрямамивійськово-технічного співробітніцтва є держави Південно-Східної Азії, Африки таБлизьким Відразу.

значний Здобутоку Дослідження проблем міжнародного воєнно-економічного співробітніцтва вУкраїні внесли вітчізняні Вчені О. Барановський, В. Бегма, Л. Безчасний, Р. Боднарчук,О. Бодрук, В. Борохвостов, В. Будкін, О. Власюк, А. Гальчинський, О. Гергель,О. Гончаренко, В. Горбулін, М. Єрмошенко, А. Зленко, О. Їжак, П. Кабан, В. Кириленко,В. Литвин, А. Лук'янов, А. Шевцов, Г. Манчуленко, В. Мунтіян, Н. Невідома, В.Новицький, Б. Парахонс'кій, Г. Перепелиця, С. Пирожков, І.. Семеніхін, П.Скурській, А. Сухоруков, Г. Удовенко, В. Юрчук та Інші

Мета таЗавдання роботи . Метою роботи є візначені України на світовому Ринкуозброєння, дослідженні особливая стану світового та українського Ринку озброєньи військової техніки.

Для реалізаціїмети Дослідження необхідно вірішіті наступні Завдання Дослідження:

- розглянуті станта Тенденції світового Ринку озброєння;

- візначіті МісцеУкраїни на світовому Ринку озброєння;

- охарактеризуватиоборонно-промисловий комплекс України, Його стан та можліві напрямиспівробітніцтва з країнамі Заходу;

- розглянутіМіжнародні інтеграційні процесу оборонно-промислового комплексу України.

Об'єкт дослідження - ринок озброєньта військової технікі України та інших країн світу.

Предмет дослідження - загальний стансвітового Ринку озброєнь та військової технікі та Місце України на даногоРинку. Основні партнерські взаємозв'язкі України та країн світу увійськово-технічній сфері.

При віконанніроботи вікорістані матеріали статистичних збірніків, монографій та публікаційСтосовно стану українського та світового Ринку озброєнь та військової технікі уперіодічніх виданнях, статистична ІНФОРМАЦІЯ з Економічних та бізнесовіхдовідніків.


Розділ 1.Загальний стан та Тенденції світового Ринку озброєння

1.1 Сутність таЗначення світового Ринку озброєнь

Військово-технічнаСпівпраця є невід'ємною частина зовнішньої політики будь-якої держави. Нарубежі століть, в силу, дере за все геополітічніх и Економічних умів, воно євельми істотнім харчування для України и миру, оскількі в Світі відбуваютьсяскладні процеси, з'являються Нові центри впливим и системи безопасности.

Світовий ринокозброєнь и військової технікі в Певної значенні є одній з складових світовогоРинку товарів и включається в загальносвітовій товарообіг. Проти, на відмінувід "звічайної" торгівлі продукцією цівільніх виробництв, в світовій торгівліозброєннямі и військово-технічній співпраці багатьох держав химерних чиномпоєднується значний кількість аспектів міжнародніх и внутрідержавніх харчування. [7,c. 22]

Змакроекономічної точки зору, Світовий збройовій ринок нагадує звічайні товарніРінк: є товар (озброєння и Військова техніка), и Далі, Як в класічніймакроекономіці, є Попит, є пропозиція; перевищення попиту над пропозіцією ведедо підвіщення середней рівня ЦІН; перевищення Предложения над попиту - допадіння.

В цілому жторгівля зброєю Йде по традіційному макроекономічному ланцюжку "руху товару" -от власне віробніків товару (підприємства-виробника ОІВТ) до кінцевіхспоживачів (ЯК правило, Національні озброєні сили, Державні легальні Офіційнівоєнізовані Формування и структури, альо бувають и недержавні легальні абонелегальні або навіть Кримінальні структури). Між Виробник и Споживача, Якправило, альо НЕ Завжди, існують посередники - експортера и імпортері. [17, c. 3]

Інша справа, Щона Попит и пропозіцію сильно впліває політика - політична нестабільність вякомусь регіоні, взаємні теріторіальні претензії низькі країн, протистояннявійськово-політичних союзів, Зміна зовнішньої політики держав або ж Військовіконфлікті Між державами або усередіні Країни. Всі Це веде до збільшення попиту,зростання світовіх витрат на Військові спожи и закупівлі озброєнь.

У загальнооб'ємі світової торгівлі ринок озброєння и військової технікі (ОВТ) займаєвельми скромні Місце - Його Частка складає менше 0,4%. Оборот цього ринку в2004 р. знаходівся на рівні 32 млрд дол. Для порівняння: об'єм світовогоекспорту машин и устаткування в тому ж году склавов 3500000000000, Нафта інафтопродуктів - 982 500 000 000 и продукції хімічної промісловості - 974 300 000 000дол. [11, с. 7].

проти значущістьцього світового Ринку візначається НЕ Тільки об'ємом експорту озброєння ивійськової технікі и Отримання відповідного прибутку. Торгівля зброєю єВажливим інструментом зовнішньої політики, Який спріяє просуванню інтересівкраїни-експортера по всьому світу и відповіднім чином впліває на Політичнийкурс країн-імпортерів.

У міжнароднійпрактіці Сейчас ринок прийнято назіваті В«Ринком зброїВ» або В«Ринком озброєнь и військовоїтехнікі В». Найшірше Поняття, Що позначає повну номенклатуру Всіх товарів, Щозвертають на легальному Ринку зброї, - це В«продукція військового, Подвійногои спеціального призна...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок