Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Военная кафедра » Дослідження стійкості роботи об'єктів економікі в особливий Період

Реферат Дослідження стійкості роботи об'єктів економікі в особливий Період

Категория: Военная кафедра
Вступ

Одним Із основних Завдання Цівільної оборони є проведеннязаходів, Що спрямовані на підвіщення стійкості роботи об'єктів господарчоїдіяльності (ОГД) в умів НС.

Стійкість роботи промислового об'єкту - здатність Йогов умів НС віробляті продукцію у запланованому обсязі та номенклатурі, а приотріманні слабких та середніх Руйнування або порушеннях зв'язків із кооперації тапоставок - відновлюваті виробництво у мінімальні Терміни.

Підвіщення стійкості роботи ОГД у НС досягаєтьсяпередчаснім дослідженням Його стійкості та проведенням комплексу інженерно-технічних,технологічних та організаційніх заходів, Що забезпечуються максимальне зниженявпливим вражаючіх факторів НС, в тому чіслі зброї масового ураження (ЗМУ) таСтворення умов для швидкої ліквідації їх НАСЛІДКІВ. Дослідження стійкостіроботи ОГД Складається з всебічного Вивчення умів, які можут вінікнуті у НС, звизначенням їх впливим на виробничу діяльність та жіттєзабезпеченість робітніківта службовців.

Мета Дослідження полягає у віявленні уразлівіх місць вроботі об'єкту у НС та у розробленні ефективних рекомендацій, які спрямовані напідвіщення Його стійкості.

Дослідження стійкості здійснюється силамиінженерно-технічного персоналу ОГД Із залученням фахівців науково-дослідніцькіхта проектних організацій, Що співпрацюють з данім підпріємством. Організовує таочолює Дослідження Керівник підпріємства - начальник ЦО об'єкту.

Процес планування та проведення Дослідженняподіляється на три етапи: перший етап - підготовчій, другий - містіть оцінкустійкості роботи об'єкту в умів НС, на третьому етапі розробляються заходи,Що підвіщують стійкість об'єкту На Першому етапі розроблюються провіднідокументи, Що зумовлюють склад учасніків Дослідження та організується їхпідготовка. На іншому етапі безпосередню виконують Дослідження стійкостіроботи об'єкту у НС.

Під годину Дослідження визначаються Умови ЗАХИСТУробітніків та службовців від дії ЗМУ, оцінюється уразлівість виробничогокомплексу от вражаючіх факторів НС, зумовлюється характер можливости пошкодженьвід дії повторних вражаючіх факторів, вівчається стійкість системи постачаннята кооперативних зв'язків об'єкту з підпріємствамі - постачальником тазв'язків Із Споживача, віявляються уразліві Місця в сістемі Управліннявиробництвом.

Дослідження стійкості здійснюютьрозрахунково-дослідніцькі групи фахівців. Кожна група фахівців оцінює стійкістьПевної елементів виробничого комплексу, здійснює необхідні Розрахунки тавізначає заходь Щодо підвіщення їх стійкості. На третьому етапі підбіваютьсяПідсумки проведення досліджень. Керівнікі розрахунково-дослідніцькіх группідготовлюють доповіді, де повідомляють про Висновки та Предложения Стосовнопідвіщення стійкості елементів виробництва, які оцінюваліся.

Згідно результатам Дослідження, розробляється планзаходів Щодо підвіщення стійкості роботи об'єкту у НС. Визначаються вартістьВпровадження заходів, джерела фінансування, сили та кошти, необхідні матеріали,Терміни виконан та відповідальні особи.

Заходь Щодо підвіщення стійкості роботи ОГД в умівНС здійснюються Як у мирний час, так и при загрозі нападу агресор. В особливийПеріод планується проведення тихий заходів, виконан якіх недоцільно у мирнийгодину.

На шкірному підпріємстві, Весь спектр з Його призначення,розташування та спеціфікі виробництва, заходь Щодо підвіщення стійкості можутбуті різнімі.


Завдання

на курсову роботу з дісціпліні "Цивільна оборона"

Тема:"Дослідження стійкості роботи об'єктів економікі в особливий період".

Мета роботи: дати навички студентам по оцінці стійкостіОГД в особливий Період.

Навчальні питання

1.Визначення можливости вражаючіхфакторів ядерних вібухів, їхніх максимальних значень та оптимальних режімівЗАХИСТУ виробничого персоналу на теріторії СРЗ.

2.Оцінка інженерного ЗАХИСТУробітніків та службовців СРЗ.

3.Визначення необхідніх обсягів силта засобів для виконан ремонтно-відбудовчіх робіт.

4.Визначення заходів Щодо підвіщеннястійкості ТДЦ СРЗ в особливий Період.

Вихідні дані для виконан курсової роботи

Варіант 28

1.

Потужністьповітряного ядерного вибухо, Що нанесено по Місту, q в ,кт

500 2.

Потужністьназемного ядерного вибухо, Що нанесено по об'єкту "Б", q н ,кт

200 3.

Радіусвідхілення ядерних боєпріпасів від крапки пріцілювання,, км

100 4.

Відстаньдо геометричного Центр міста до СРЗ,, км

7,6 5.

Відстаньвід об'єкта "Б" до СРЗ,, км

60 6.

Швідкістьсередней вітру, V в , км/год., Напрямок Н Вє

50,150 Вє 7. Кліматічназона І 8. Кількістьпрацюючих у ТДЦ І Зміна/ІІ Зміна, чол. 249/240 9. Кількістьпрацюючих у пункті Управління ОГД, чол. 5 10.

Площавідсіку для тихий, Що вкріваються в існуючому сховіщі ТДЦ, S ВКР ,м 2

50 11.

захисніВластивості окремого розташованого Сховище № 2, h гр / h б , см

40/70 12. Радіусевакуації виробничого персоналу ОГД та членів їхніх родин, км 18 13. Величинабалансової вартості основних виробничих фондів, (в умовно Одиниця) 1820 14.

Всьогоробітніків та службовців на заводі, з них Працюють у першій зміні, чол ..

3015/1654 15.

Кількістьчленів сімей робітніків ТДЦ чол.

505

1.Зміст пояснювальноїзаписки: вступ, Оцінка обстановки, Що Може складатіся в наслідок застосуваннясупротивник ядерних ударів по Місту ї об'єкту "Б", Оцінка інженерного ЗАХИСТУробітніків та службовців ОГД, визначення необхідніх обсягів, сил та засобів длявиконан ремонтно-відбудовчіх робіт, графічні ДОДАТКИ, Висновки Щодопідвіщення стійкості ТДЦ в особливий Період.

Текст пояснювальної записки повинності буті Стислого ичіткім. Варто обов'язково обґрунтовуваті прійняті Рішення з посилання нанаявні літературу та матеріали для ухвалення Рішення.

Записка та графічні ДОДАТКИ оформлюються увідповідності з Вимоги ЄСКД та діючіх державних стандартів.

2.Завдання ЗАТВЕРДЖЕНЕ на засіданнікафедри БЖД та Ц3,

протокол№ от 200__р.

Література.

1. Літвак С.М., Михайлюк В.О. "Безпекажіттєдіяльності ". Навчальний посібник. -Миколаїв. 2000р. - 208с.

2. Захист об'єктів народного господарства від зброїмасового ураження: Довідник під ред. Демиденко - К: Вища шк. 1989р. - 287с.

3. Михайлюк В.О., Пінін В.Г, Штейн П.В, Методичнівказівкі до виконан курсової роботи "Досліджен...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок