Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Інженерно-геологічні умови правобережного схилу Воронезького водосховища

Реферат Інженерно-геологічні умови правобережного схилу Воронезького водосховища

Категория: География

А. Е. Курилович, Н. С. Краснова, В. В. Черніков,Воронезький державний університет

Необхідністьвивчення інженерно-геологічних умов схилових ділянок правобережжя р.Воронежа викликана інтенсивною їх забудовою багатоповерховими будинками, здійснюваноїв останні роки. У структурно-геоморфологічному відношенні правобережнийділянка відноситься до Оксько-Донський алювіально-флювіогляціальних рівнині іприурочений до Бітюг-Воронезькому геоморфологічному району [1, 2]. Всяприлегла територія відноситься до південно-східній периферії Воронезькоїантеклізи, де глибина розчленування рельєфу коливається від 40-50 м до 70-85 м.Ділянка інженерно-геологічних досліджень приурочений безпосередньо дочетвертої надзаплавної правобережної терасі. Поверхня ділянки нерівна зухилом в південно-східному напрямку. Абсолютні відмітки в середній частині схилузмінюються від 121, 5 м до 118, 75 м, біля підніжжя складають 95-96 м. Кутповерхні схилу досягає 32-340.

Вгідрогеологічному відношенні ділянка інженерно-геологічних дослідженьхарактеризується поширенням неоген-четвертинного водоносного комплексу, водовмещающіеалювіальні піски якого розкриті на глибині 24, 5-25, 5 м (абсолютні відмітки усталеного рівня підземних вод 94, 25-95, 55 м). Підземні води мають безпосередню гідравлічну зв'язок з Воронезьким водосховищем [3].За ступенем агресивного впливу на бетон всіх марок грунти оцінюються якнеагресивні. У компонентному складі підземних вод серед аніонів провідна рольналежить сульфатів і гідрокарбонатів, серед катіонів - кальцію і натрію.Така ж закономірність в розподілі макро-іонів характерна і для водиводосховища.

ВНині на схилових ділянках правобережжя основними рельєфоутворюючихфакторами є ерозійні і гравітаційні процеси, а також господарськадіяльність людини. Геолого-літологічних розріз з урахуваннямстратиграфічного положення, генезису, фізікомеханіческіх властивостей грунтів та їхноменклатурного найменування має до глибини 30 м наступний вигляд (табл. 1).

<p> Зурахуванням даних за літологічного складу і фізико-механічними властивостямигрунтів здійснено розрахунок стійкості схилових ділянок багатоповерховоїзабудови правобережжя. В основу була покладена схема розрахунку по плоскійповерхні ковзання (метод притуленої укосу). Так як кут поверхніковзання не однаковий у межах зсувній частині схилу, то вона розбиваласяна блоки з рівними кутами нахилу, для кожного з яких визначені показникистійкості [4, 5].

Розрахунковізначення зчеплення (С) і кута внутрішнього тертя (П†) приймалися виходячи зположення, що стійкість товщі грунтів визначається наявністю в нійослаблених зон, співпадаючих з поверхнею ковзання. Тому в розрахунокприймалися мінімальні значення, отримані при проведенніінженерно-геологічних вишукувань.

Коефіцієнтзапасу стійкості для схилу визначається шляхом підсумовування отриманихзначень для кожного з блоків, тобто

деKзап-коефіцієнт запасу стійкості схилу,

представляєсобою відношення утримуючих сил до зрушуючим, що діють впотенціальнооползневом тілі; tg П† - коефіцієнт внутрішнього тертя грунтівповерхні ковзання або зони прилеглої до неї; С - питоме зчепленнягрунтів тієї ж зони; L i - довжина поверхні ковзання i-го блоку; О± i -кут нахилу поверхні ковзання i-го блоку; Р i - вага порід i-го блоку; n -кількість блоків.

Встановлено,що коефіцієнт запасу стійкості схилу в природному стані становитьбільше 2, 0. Схил є стійким і не вимагає проведення додатковогозакріплення. При додаткової пригрузки схилу (від 400 до 1800т) йогостійкість зменшується. При навантаженні 1800 т схил переходить в станнестійкої рівноваги. Цю обставину необхідно враховувати припроектуванні висотних будівель на правобережному схилі Воронезькоговодосховища.

Список літератури

1.Раскатов Г. І. Геоморфологія і неотектоніка Воронезька антеклізи/Г. І. Раскатов.- Воронеж: Изд-во Воронеж. держ. ун-ту, 1969. - 164 с.

2.Трегуб А. І. Неотектоніка території Воронезького кристалічного масиву/А.І. Трегуб. - Воронеж: Изд-во Воронеж. держ. ун-ту, 2002. - 220 с. 3. Курдів А.Г. Проблеми Воронезького водосховища/А. Г. Курдів. - Воронеж: Изд-воВоронеж. держ. ун-ту, 1998. - 166 с.

4.Ломтадзе В. Д. Геологія. Інженерна геодинаміка/В. Д. Ломтадзе. - СПб. :Вид-во С.-Петерб. держ. ун-ту, 1977. - 479 с.

5.Маслов Н. Н. Механіка грунтів в практиці будівництва/Н. Н. Маслов. - М.:Изд-во Моск. держ. ун-ту, 1977. - 386 с.

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .vestnik.vsu.ru/Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок