Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Торф'яні родовища - як об'єкт раціонального природокористування

Реферат Торф'яні родовища - як об'єкт раціонального природокористування

Категория: География

ТолкачоваЄлизавета Сергіївна 9 В«ГВ» клас

МОУВ«СЗШ № 58В»

Омськ,2010

Актуальність теми

Багатозарубіжні країни мають розвинену економіку, завдяки потужній мінеральної базі.Головною особливістю цих країн є той факт, що вони використовують всі видиресурсів, які є на їх території. У той же час вони економно іраціонально використовують паливні ресурси: вугілля, нафта, газ; замінюючи їхнайбільш дешевим видом палива - торфом.

Видобутокторфу і його переробка грають в цих країнах важливу роль. Відомо, щов 90-ті роки Німеччина експортувала 1700 тис. т сільськогосподарського торфу, країниПрибалтики - 1150 тис. т, Росія - лише 40 тис. т, маючи запаси в 200, 7 млрд. тторфу, що складає 66% від світових запасів.

Значнекількість торфу імпортують розвинені країни, де він йде не тільки в якостіпалива і для потреб сільського господарства, але і для отримання воску, медичнихпрепаратів, продуктів парфумерної промисловості, технічного паперу, кислот, спиртуі багатьох інших видів продукції [13].

Величезназначення торфу в сільському господарстві. Найбільші торф'яні запаси Росіїзосереджені на території Західного Сибіру. При ретельному вивченні торфовищна території Західного Сибіру можна легко створити багату мінеральну базу длявиробництва добрив саме в тих районах, де якість торфу вище.

Геологічнідослідження показують, що крім торфу Західний Сибір багата сапропелю, болотниммергелем, торфовівіанітом, які утворюють численні родовища звеликими запасами. Такі родовища можуть бути залучені в експлуатацію вкороткі терміни без великих капіталовкладень силами господарств або агрономічнимиоб'єднаннями.

Завдякироботі геологів, географів, інших дослідників, на сьогоднішній день можналегко відродити торф'яну промисловість, що дозволить експортувати торф якцінне органо-мінеральну сировину в ті райони країни, де цього виду ресурсівнедостатньо.

Сучаснімінеральні добрива, які використовуються в Росії при веденні сільськогогосподарства, мають іноземне походження і коштують дуже дорого. Експорт торфуі торф'яної продукції в деякій мірі дозволив би стабілізувати економіку нетільки Західного Сибіру, ​​але і країни в цілому, а споживачеві забезпечив бигарантію швидкого і доброго врожаю.

Крімтого, розвиток торф'яної промисловості як в нашій області (регіоні), так і вкраїні, дозволить вирішити ряд багатьох гостро стоять проблем:

1. Проблему палива та економічну.

Собівартістькускового торфу нижче вугілля в 2, 5 рази, причому при його спалюванні не відбуваєтьсязабруднення навколишнього середовища. За минуле сторіччя Росія заощадила 400 млн. ткам'яного вугілля за рахунок спалювання торфу. Частка торфу в паливному балансі країнистановила в 1928 р. - 41, 4%. Створення паливної бази на основі торфу сьогоднідозволило б вирішити і питання енергетичного забезпечення країни, адже післяреволюції наша країна довгий час перебувала в розрусі і план ГОЕЛРО, заснованийна будівництві електростанцій, що спалюють торф, саме він дав імпульс для розвиткуекономіки.

2. Проблему безробіття.

Розвитокторфоперерабативающей промисловості в країні (області) дало б роботу нетільки людям, в ній беруть участь, але і залучило б ряд машинобудівнихпідприємств, які забезпечили б даний вид промисловості необхіднимимашинами, устаткуванням; залучило б низку хімічних підприємств, якіпроводили б комплексну переробку торфу, отримуючи з нього цінні хімічніпродукти.

Такимчином, аналізуючи торф як цінне природне сировину, можна зробити висновок про те,що відродження торф'яної промисловості веде до успішного розвитку та загальнимзростанню економіки країни.

Об'єктомдослідження цього даної роботи є:

-торф'яні ресурси Росії;

-торф'яні поклади півдня Західно-Сибірської рівнини.

Предметомє:

-географія торф'яних покладів;

-можливостівикористання торфу як цінного природного сировини для галузей господарськогосектора.

Основнімети роботи:

-оцінка торф'яних запасів Росії, Західного Сибіру, ​​Омської області.

-розробка доповнень до уроків з теми В«Природні ресурси РосіїВ» за курсом 8 і9 класів.

Основнізавдання:

-визначити значення даного виду ресурсів;

-дати характеристику фізичних і хімічних властивостях торфу;

-виявити особливості розміщення торф'яних покладів на території Західного Сибіру;

-оцінити запаси торфу Омської області;

-визначити проблеми та перспективи розвитку торф'яної промисловості в країні, регіоні,області.

Частина 1. Поняття торфу. Рослини-торфообразователі

Торф,кам'яне і буре вугілля, як і інші корисні копалини, були відомілюдині ще в кам'яному столітті

Зазвичайантичні автори позначали тверді горючі копалини (вугілля, асфальт, горючісланці) збірним назвою В«бітумВ».

Впершепід назвою В«антракосВ» (вугілля) копалини вугілля були описані Теофрастом (III -IV в. До н.е.).

Першакнига про торф (В«Трактат про торфВ») Мартіна Шоку вийшла на латинській мові в 1658 р. У Німеччині. У практиці використання торфу книга мала велике значення, але в питанняхпоходження містила ряд неправильних висновків.

Рослиннапоходження торфу було неспростовно доведено в 1729 р. Дегнером, який застосував для його вивчення мікроскоп. В«Торф, - писав він, - являє собою вдійсності скупчення незліченних, квітучих, зеленіючих і зростаючих встоячій воді болотних рослин В»[23, 49].

Торф- Це пальна корисна копалина, що утворилося в умовах перезволоження ібез доступу повітря в результаті неповного розпаду болотних рослин.Хімічний склад його вельми складний: 50-60% вуглецю, 30-40% кисню, 3-5%водню, 1-3% азоту і близько 1% сірки.

Торфутворюється завдяки механічному руйнуванню рослинних залишків іхімічної зміни входять до складу рослин органічних іоргано-мінеральних сполук [15].

Оторфовиваніерослинних залишків відбувається в самих поверхневих шарах покладів, кудивільно проникають кисень і де йде енергійна робота мікроорганізмів. Цейверхній шар і носить назву торфообразующего або торфогенного шару. Він лежитьбезпосередньо під живий дерниною рослин, і товщина його не перевищує 30-50 см від поверхні болота. Чим глибше ми проникаємо в поклад, чим менше там повітря, тим меншемікроорганізмів і тим слабше протікають процеси розкладання рослиннихзалишків.

Такимчином, торф утвориться на поверхні болота і надалі, коли над нимнаростають нові шари рослинності, він опускається, ущільнюється, але залишаєтьсявсе на тій же мірі розкладання.

Основнийпроцес, що відбувається в рослинних рештках, полягає в розкладаннівходять до складу рослин сполук: клітковини і лігніну. Клітковинарозкладається швидко, перетворюючись на кінцеві продукти розпаду: вуглекислий газ іводу. Лігнін більш багатий вуглецем, ніж клітковина. Розкладаючись, ці основнічастини рослин утворюють вуглець і, чим сильніше їх розкладання, тим більше вторфі вуглецю, тобто торф, найбільш розклався, відрізняється і більш високимипаливними якостями.

Крімклітковини і лігніну в склад рослин входять смоли, воски та жири. Ці речовинивідрізняються великою стійкістю і накопичуються в покладах в значномукількості. Накопичення цих речовин підвищує цінність торфу.

Впроцесі оторфовиванія рослинних залишків частина рослинної клітковиниперетворюється на воду і вуглекислий газ і вибувають зі складу торфу. Мінеральнісолі залишаються в торфі повністю [71].

Незважаючина те, що на болотах зустрічається дуже велика кількість різноманітнихрослин, число торфообразователей досить невелика (прил. рис 1, с.15, 16).

Значнеучасть в утворенні торфу приймають: очерет, очерет, хвощ, осока, пухівка, шейхцерія,вільха чорна, береза ​​пухнаста, сосна.

Алеособливо велику участь у побудові торф'яної маси приймають мохи: сфагнум ігіпнуми [14, 68, 69].

Загальнегеографічне поширення торфовищ в Західному Сибі...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок