Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Автоматизація роботи маркшейдерських служб підприємств з використанням геоінформаційних систем

Реферат Автоматизація роботи маркшейдерських служб підприємств з використанням геоінформаційних систем

Категория: География

Комп'ютернийкомплекс для виконання маркшейдерських завдань в геоінформаційної системи K-MINEтривалий час активно використовується на багатьох гірничодобувних підприємствах, внауково-дослідницьких організаціях, установах державного контролю ігірничого нагляду, навчальних закладах. За цей час він активно розвивався, доповнювавсяі розширювався новими можливостями, перетворившись на передовій, крокуючий в ногуз часом і відповідає самим різним вимогам користувачів продукт.

Модульмаркшейдерського забезпечення містить набір функцій, які дозволяютьавтоматизувати весь цикл виробництва маркшейдерських робіт.

Всіфункції модуля можна розбити на кілька груп завдань:

формуванняі поповнення опорного обгрунтування (зарубки);

камеральнаобробка даних маркшейдерських зйомок (тахеометричних зйомка, теодолітніходу, нівелювання);

рішеннязворотних маркшейдерських задач, при виносі в натуру;

автоматизаціявимірювань (кутові і лінійні), розрахунок обсягів і площ;

рішенняпозиційних геометричних задач (комплекс побудови профілів і розрізів);

спеціальнізавдання маркшейдерської служби;

формуванняі ведення спеціальної регламентованої та додаткової звітної документації(Комплекс АРМ маркшейдера);

взаємодіяз іншими службами гірничодобувного підприємства.

Якіснийрівень виробництва маркшейдерських робіт значно відрізняється на кожномупідприємстві. Так, великі підприємства набувають сучасні вимірювальніприлади (електронні тахеометри, светодальномери, нівеліри, вимірювальніGPS-інструменти та ін), виконують навчання користувачів, купують івстановлюють програмне забезпечення. На невеликих підприємствах зобмеженими фінансовими можливостями досі ще нерідкі випадкивикористання традиційних оптико-механічних інструментів та рулетки. Тому,розробниками системи враховувалися особливості роботи з будь-якими видамивимірювальних приладів.

Роботаз модулем маркшейдерського забезпечення можлива як у локальному, так і вмногопользовательском режимах. Останній характеризується використанням єдиноїбази зйомок для всіх виконавців з можливістю віддаленого доступу до бази.Зйомки (тахеометри, теодолітні ходу, нівелювання), точки, опорні пункти, виконавці,інструменти заносяться в єдину базу даних, і можуть бути використані всімакористувачами системи. Це дозволяє виключити дублювання інформації, забезпечитивзаємозамінність виконавців при роботі на різних ділянках кар'єра, відвалів,прилеглих територій, спрощення процедури пошуку зйомок, адмініструваннясистеми. Крім того, використання єдиної інформації підвищує контрольвиконавської дисципліни при виробництві маркшейдерських робіт напідприємстві.

Повсякденнаробота маркшейдера виглядає наступним чином. Дільничні маркшейдера виконуютьзнімальні роботи в кар'єрі. В якості об'єктів зйомки можуть виступатирізні об'єкти: бровки уступів, яруси відвалів, позначки майданчиків або берм, гирласвердловин, місця розстановки технологічного устаткування, опори ЛЕП, геологічніконтакти порід і т.д. Для зручності користувача можна відразу ж визначитивидимі пункти опорного обгрунтування в заданій зоні кар'єру, які можуть бутивикористані для зйомки і розрахункові похибки не перевищує допустимих.

Здопомогою процедури зарубки (прямий, зворотній, бічний) по мережі опорних пунктіввизначаються координати точки стояння. Якщо пунктів обгрунтування недостатньо, тодо точки стояння від відомого трігопункта прокладається теодолітних хід(Замкнутий, розімкнутий або висячий). Далі з цієї точки виконуєтьсятахеометричних зйомка об'єктів. Щодня маркшейдер виконує безлічподібних вимірів. Всі дані зйомок записуються в пам'ять приладу, а в разіроботи зі оптико-механічними вимірювальними приладами в польовий журнал.Описуваний комп'ютерний модуль підтримує більшість популярних форматіввимірювальних інструментів, список яких постійно доповнюєтьсярозробниками.

Вданий час все більшу популярність одержує використання длямаркшейдерських зйомок вимірювальних приладів з GPS. Установка GSM станцій наборту кар'єра дозволяє практично в режимі реального часу передаватидані зйомок на центральний сервер системи (рис. 1) [1]. Для того щобвиконати зйомку, зробити її камеральну обробку і винести дані вцифрову модель кар'єра, дільничний маркшейдер витрачає 7-12 хвилин. ВикористанняRТK-режиму (без постобробки, з можливістю отримання координатпланово-висотного положення безпосередньо в момент зйомки в реальному часі)ще більш прискорює цей процес. Крім того, використання подібногообладнання дозволяє відмовитися від використання традиційногомаркшейдерської обгрунтування, виконувати всі вимірювання без гірника, звестидо мінімуму ймовірність виникнення помилок, викликаних погодними умовами ісуб'єктивними факторами.

Длявведення даних з вимірювальних приладів в систему можуть використовуватися різніспособи: дистанційні бездротові - радіоканали УКВ, GSM, GPRS, Bluetooth;дротові - через порт комп'ютера RS-232; ручне введення.

Постобробкаданих зйомки традиційним способом починається з визначення координат точкистояння. Для цього в системі використовуються всілякі зарубки (пряма, бокова,зворотна). Система автоматично відбраковує варіанти з неприпустимимипохибками або грубими помилками. Координати точки заносяться в базу опорногообгрунтування. За результатами розрахунку оформляється звіт, який можнаекспортувати у формати популярного ПЗ (MS Word, Excel, PDF, XML) іавтоматично підключити до бази зйомок (рис.2) [1].

Наступнимкроком роботи є обробка даних тахеометричної зйомки. При виконаннізйомок за допомогою електронних тахеометрів, для кожної виміряної точки вводятьсяідентифікатори, які можуть бути класифіковані системою при створенніоб'єктів зйомки. Їх використання значно прискорює процес угрупованняданих і побудови зйомок. В одній зйомці можна розрахувати координати пікетіврізнотипних кар'єрних графічних об'єктів (бровки, лінії обваловок, відмітки поплощі, осі автомобільних доріг і залізниць, опори, геологічні контакти іінші), виконати їх угруповання і, при необхідності, змінити порядокз'єднання точок. Координати точок розраховуються автоматично у міру введенняданих (рис. 3) [1]. В одній зйомці можна виконувати розрахунок координат, як зопорної, так і з перехідною точок.

Розрахованіпікетні точки можуть бути поміщені в таблицю опорних точок і використані приподальшій роботі для будь-якої задачі модуля. Всі знімальні дані можуть бутибезпосередньо передані в графічний редактор ГІС K-MINE, де виконується подальшаобробка графіки (рис. 4) [1]. При цьому немає необхідності використовувати обмінніфайли, дані зйомки відбудовуються в модель згідно налаштуванням.

Приручному введенні даних користувач може самостійно задавати параметри вимірювальногоінструменту (вид вимірювання відстаней, горизонтального і вертикального кутів, похибкавимірювання відстаней і кутів, точність введення значень для будь-якого показника).Всі тахеометричні зйомки при виниклій необхідності можуть бути виведені на друкуючийпристрій або експортовані у формати популярного ПЗ (MS Word, Excel, PDF, XML).

Крімлінійно-кутових мереж, програма дозволяє працювати з нівелірної мережами(Технічне і тригонометричне нівелювання), вирішувати прямі і зворотнігеодезичні задачі, підготовляти дані для виносу в натуру, виконуватирозрахунок і побудова зйомок комбінованим способом.

Немаловажнимфактором, який покращує якість виконання маркшейдерських робіт, єможливість швидкого пошуку по базі даних зйомок будь-якого об'єкта зкоординатами. Тобто, для будь пікетних точки, яка була відбудована вграфічному редакторі і внесена в модель, можна перевірити дату виконаннямаркшейдерської зйомки і довідатися виконавця.

Однієюз основних завдань маркшейдерської служби підприємства є підрахунок обсягіввиїмки і транспортування гірської маси, погашених запасів. Для цього, вмодулі маркшейдерського забезпечення передбачено блок вимірювань і розрахункуобсягів і площ фігур різними методами. В...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок