Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Населення Далекого Сходу

Реферат Населення Далекого Сходу

Категория: География

МінобрнаукиРОСІЇ

Федеральнедержавне освітня установа

вищогопрофесійної освіти

В«АмурськійГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В»

(ФГТУ ВПОВ«АмГПГУВ»)

НАСЕЛЕННЯДАЛЕКОГО СХОДУ

Виконав:

студентка гр. ЕКЛ-46

Романенко Я А.

Перевірив:

Лайкін В.І.

Комсомольськ-на-Амурі

2011


Зміст

Введення

1.Характеристика демографічних процесів на Далекому Сході

1.1Динаміка народжуваності в регіоні

1.2Динаміка смертності, вплив її на демографічну ситуацію

1.3Регулювання демографічних процесів на Далекому Сході

2.Статево-вікова структура населення на Далекому Сході

3.Оцінка міграційних потоків на Далекому Сході

3.1Динаміка міграційних процесів в регіоні

3.2Вплив міграції на демографічну ситуацію

3.3Вплив держави на міграцію населення.

4.Національний склад населення Далекого Сходу Росії

4.1Національна структура населення в далекосхідних суб'єктах РосійськоїФедерації

4.2Корінні народності Півночі

Висновок

Бібліографічнийсписок


Введення

Зниження рівня життя населення в період економічнихперетворень, загальна обстановка нестабільності, відчуття соціальноїнезахищеності істотно позначилися на демографічній ситуації, у всійкраїні, але особливо на Далекому Сході. Демографічна криза в Росії, витокиякого йдуть до початку 1990-х років, у міру поглиблення все більше переходитьв розряд найбільш небезпечних загроз для майбутнього країни. Особливо несприятливадемографічна ситуація складається у східних регіонах країни.

За останні 15 років Далекий Схід втратив майже 1,5 млн.людина, або, понад 14% від проживаючого тут населення. І ситуація продовжуєзагострюватися, що має далекосяжні негативні соціально-економічнінаслідки не тільки для Далекого Сходу, але і всієї Росії. Демографічнаситуація - це склалося в даному районі співвідношення народжуваності, смертностіі міграційної рухливості, що створюють в даний час певнуполовозрастной структуру населення і динаміку її чисельності.


1.Характеристика демографічних процесів

Характер і інтенсивністьдемографічних процесів формується за допомогою складного механізмувзаємодії з соціально-економічними та природно-географічними умовами.З досягненням певного рівня розвитку неминуче відбуваються серйозніякісні зміни у смертності, народжуваності, сімейно-шлюбних відносинах,міграції та в цілому у відтворенні населення. Загальна чисельність населення наДалекому Сході з 1992 по 2008 рік представлена ​​в таблиці 1.

Таблиця 1.

Чисельність населення вдалекосхідному федеральному окрузі з 1992 по 2008 роки, (тис. осіб)

1992 1994 1996 2004 2006 2008 ДВ федеральний округ 7937,3 7659,2 7421,1 6593,0 6508,9 6460,1 Республіка Саха (Якутія) 1073,8 1035,8 1015,6 950,7 950,0 949,8 Камчатський край 456,5 423,6 402,5 352,1 347,1 343,5 Приморський край 2301,7 2273,1 2238,8 2035,8 2005,9 1988,0 Хабаровський край 1621 1588,1 1555,5 1420,2 1405,5 1401,9 Амурська область 1062,5 1040,8 1031,7 887,6 874,6 864,5 Магаданська область 326,5 279,3 251,1 174,7 168,5 163,0 Сахалінська область 713,9 673,1 631,8 532,4 521,2 514,5 Єврейська АО 219,4 211,9 206,7 188,8 185,6 185,4 Чукотський АТ 124,3 99,7 87,4 50,7 50,5 49,5

Проаналізувавши дані таблиці 1,можна зробити висновок, що в період з 1992 по 2008 роки чисельність населення наДалекому Сході постійно знижувалася. Це пов'язано, в першу чергу, ззміною типу відтворення населення в країні, перехід від простого типувідтворення до звуженому (в сім'ї лише одна дитина, що призводить до природноїумили населення). Величезний вплив також надає економічну кризу 90-хроків, збільшення В«ціни дитинуВ», висока частка розлучень і все більшапоширення явища В«паразитують одинаківВ», які протягом всієї своєїжиття не створюють сім'ю.

1.1 Динаміканароджуваності в регіоні

Населення дорадянської Росії росло швидко. Перебудовавикликала ще один підйом народжуваності. Після 1987 р. у Росії почався її швидкийспад. Абсолютний мінімум на Далекому Сході - 9,5 народжених на 1000 чоловік населенняприпав на последефолтний 1998

Кількість народжених на території Далекосхідного району в1998 році було менше, ніж в 1990 році в 1,8 рази, показник народжуваності нацей період знизився з 15,5 до 9,5 (на 39%) народжень на 1000 чоловік населеннярегіону. Більш високими темпами знижувалася народжуваність в Єврейській автономнійобласті, Приморському та Хабаровському краях.В 1998 році в порівнянні з 1997 рокомвідзначено зростання народжуваності як в цілому по Далекосхідному району (на 2,2%), такі в більшості територій, що входять до нього (зменшення даного показникавідбувається лише в республіці Саха (Якутія) - на 0,7%). А якщо порівнюватипоказники народжуваності в 1998 і 2005 рр.., то відзначений його зростання - з 9,5 до 12,9народжень на 1000 чоловік (що пояснюється грамотною політикою держави вцій сфері), і зростання народжуваності триває. Показник народжуваності на ДалекомуСході є вище среднероссійского, складаючи в 2006 р. - 12, 9 народженьна 1000 чоловік населення, а в Росії відповідно - 10,4.

Різке зниження в 1990-х роках народжуваності пояснюєтьсядвома основними факторами - погіршенням рівня та якості життя і формуванняму молоді, що вступила в дітородний вік, нових типів життя ірепродуктивного віку. Зниження народжуваності визначається декількомапричинами: урбаніза...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок