Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Новий вид мінеральної сировини - «Карбосіл»

Реферат Новий вид мінеральної сировини - «Карбосіл»

Категория: География

А. П. Піддубний, А. Г. Чигарев, Воронезькийдержавний університет

НПФВ«ГеосВ», починаючи з 1994 року, веде розробку Хворостянского родовища, що знаходитьсяв 30 км від м. Губкіна Бєлгородської області. Встановлено, що ця ділянкаявляє собою кору вивітрювання на мергельних-крейдяних породах сантонскогоярусу, що утворилася в неогенових час. За результатами пошуково-оцінювальнихпорід виявлено, що в товщі порід знизу вгору відбувається збільшення кремнеземузагального, в тому числі аморфного, з одночасним зменшенням вмісту CaO. Щообумовлює для відкладень сантонского ярусу характерний поступовий перехідмергелю крейдоподібного в мергель натуральний і далі в прошаруй ізвестковістихопок та мергелю опоковідного. Ця товща порід відноситься до залишкових утвореньпо первинним морським біогенним опадам порід, в подальшому витерпілиЕпігеном метасоматичні перетворення [1, 2].

Даніприродні хімічні процеси сприяли утворенню стільникової структуримасиву, в якій залишковий карбонат кальцію в більшому ступені просоченийаморфним кремнеземом і новоутвореними мінералами - цеолітом тамонтморіллонітом. У кількісному відношенні частка цеоліту в матеріаліскладає 20-25%, бентоніту - 15-20%, опала - 10-15% і карбонату кальцію -45-50%. Особливістю перерахованих мінералів є дефектність їхкристалічної решітки, яка й зумовлює їх високу сорбційну ібіологічну активність.

Цеоліти,використовувані в медичній практиці, відносяться до підкласу тривимірних каркаснихВ© Піддубний А. П., Чигарев А. Г., 2008 алюмосилікатів. Їх кристалічнарешітка побудована з чотирьох, п'яти і більше численних кілець, утворенихкремнекислородних тетраедрів. У частині цих тетраедрів атом кремнію заміщенийалюмінієм. Виниклі при цьому негативні електричні заряди каркасакристалічної решітки компенсуються, в основному, катіонами натрію, кальцію ікалію. В результаті такої будови під внутрікристалічних просторіцеолітів утворюється система з'єднаних між собою мікропорожнин, в якихрозташовуються обмінні катіони і молекули води.

-->> Пориставідкрита Мікротекстура цеолітів визначає їх корисні властивості: адсорбційні,молекулярно-ситові, іонообмінні та каталітичні. У водному середовищі цеолітилегко обмінюють свої катіони на інші, що знаходяться в розчині. При адсорбціїабо іонному обміні цеоліти вибірково витягують певні молекули або іониі віддають інші. При цьому реакційна здатність багатьох адсорбованихцеолітами молекул різко і вибірково збільшується, в результаті чого цеолітипроявляють каталітичну активність в багатьох реакціях при синтезі різнихпродуктів.

Бентонітпов'язує полярні токсичні речовини, знижує запальні процеси, забезпечуєпрепаратам еластичність і структурування суспензії. Розчинна кремнійпокращує роботу кровоносної системи [4].

Дослідженнямінеральної сировини проводилося в Москві в Центрі «³дновлювальної медицини такурортології В». Видано висновок і сертифікат на використання. АналогівВ«КарбосілаВ» не встановлено, він захищений Патентом України № 2129806.

ВивченняВ«КарбосілаВ» показало, що він є екологічно чистим продуктом, в якомутоксичні елементи практично відсутні, зокрема, ртуть не виявлена, миш'як- 1, 6393 мг/кг, мідь - 2, 1930 мг/кг, свинець не виявлений, кадмій не виявлений,цинк - 0, 3393 мг/кг, радіонукліди цезій137 - 3, 06 Бк/кг, стронцій 90-50Бк/кг. Особливістю мінеральної добавки В«КарбосілВ» є те, щоприсутній в ній карбонат кальцію, незважаючи на свою активність, маєзамедлітельное розчинення через обволакивания його частинок монтморіллонітом іаморфним кремнеземом [3].

Відомо,що гастрит і виразкові хвороби шлунково-кишкового тракту, переважно, виникаютьна тлі підвищеної кислотності, нервових розладів і ослаблення місцевогоімунітету. Не останню роль у їх розвитку відіграє мікроорганізм Helikobacterpylori. Загострення цих захворювань зазвичай спостерігається навесні і восени, колипорушується біохімічне рівновагу у внутрішньому середовищі шлунка. Крім того, спровокуватизагострення може будь-яка стресова ситуація [4].

ВВнаслідок відновлення мінерального балансу В«КарбосілВ» надає комплексневплив при лікуванні гастриту, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалоїкишки, ентероколітів, дисбактеріозів. Забезпечує антианемічний, антисклеротичний,антиалергічний і стрессозащітний ефект, прискорює процес загоєння.

В«КарбосілВ»застосовується у вигляді суспензії.

ЧастинкиВ«КарбосілаВ» при попаданні в желудочнокишечного тракт починають взаємодіяти зісередовищем. При цьому активний карбонат кальцію через бентоніту-цеолітове оболонкувзаємодіє з надлишком соляної кислоти, нейтралізує її, поглинаючиодночасно утворилися продукти реакції. Сорбційні мінерали - цеоліти імонтморилоніт - адсорбують шкідливі мікотоксини, в тому числі і мікроорганізмиHelikobacter pylori і виводять їх з організму. Водна форма діоксиду кремнію, розчиняючисьв подщелоченной середовищі, всмоктується і переходить в кровоносну систему, покращуючиїї діяльність [3, 4].

ВисновкиВ«КарбосілВ» володіє сорбційним, іонообмінним, молекулярно-антісітовимкаталітичним дією, завдяки якому в організм поступають всінеобхідні, не дістають для нормальної життєдіяльності людини мінерали.Одночасно з організму виводяться шкідливі токсичні речовини, солі важкихметалів, позитивні і негативні токсини, радіонукліди, підвищуєтьсяферментативна і гормональна активність.

ВНині споживачами даного мінеральної сировини є ОбласнийБілгородський центр «³дновлювальної медициниВ» і білгородський дитячийсанаторій В«ДубравушкаВ».

Список літератури

1.Бушинський Р. І. Літологія крейдяних відкладень Дніпровсько-Донецької западини/Г. І.Бушинський// Тр. ін-ту геол. наук АНСССР. - М., 1954.

2.Семенов В. П. Геологія крем'янистих метасоматітов карбонатних порід верхньої крейдиКМА/В. П. Семенов, Б. В. Аскоченський, В. Н. Селезньов, П. В. Семенов. -Воронеж: Изд-во ворожок. держ. ун-ту, 1980. - 84 с.

3.Праці НПФ В«ГеосВ», звіт В«Оцінка опоковідних мергелів Поддубенского ділянки Хворостянскогородовища для виробництва мінеральної добавки, з підрахунком запасів В». -Бєлгород, 2006.

4.Закусов В. В. Клінічна фармакологія/В. В. Закусов. - М.: Изд-воВ«МедицинаВ», 1978

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .vestnik.vsu.ru/Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок