Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Геоекологічні проблеми Воронезького водосховища

Реферат Геоекологічні проблеми Воронезького водосховища

Категория: География

А. Я. Смирнова, Є. М. Кислякова, Воронезькийдержавний університет

Яквідомо, створення водосховищ на рівнині пов'язано з просторово-часовимизмінами природних екосистем негативного і позитивного характеру. Негативнізміни пов'язані з перетворенням рельєфу місцевості, відторгненням частини суші тапереходом її в водний простір, супроводжуване повною зміною біоценозу ізаміною сухопутної рослинності на водну і вологолюбні. Виникаєпідтоплення і заболочування прибережної території, створюється додатковавертикальне навантаження на літосферу, і дно водосховища опускається. Особливовеликі зміни пов'язані з гідрогеологічними і гідрогеохімічних умовами[1]. При інфільтрації річкових вод в берега спостерігається підйом рівня грунтовихвод і обводнення прибережних водовмісних порід, якість підземних іповерхневих вод погіршується. Активізація абразійних переробки берегівводосховища визначає формування донних відкладень. Позитивні змінипов'язані з поповненням ресурсів підземних вод в гідравлічно взаємозв'язаних зводосховищем водоносних горизонтах та комплексах, що позитивно впливає наексплуатаційні запаси інфільтраційної них водозаборів, розташованих убереговій зоні.

Воронезькеводосховище розмішається на території Оксько-Донський низовини, в долиніріки Воронеж, в межах м. Воронеж.

Воронезькеводосховище є одним з найбільших в Черноземье. Воно створене в 1972році для використання поверхневих вод в розвиваючої промисловості тасільському господарстві.

Заморфометричних параметрів Воронезьке водосховище, протяжністю 36 км при середній ширині 2, 5 км, з дзеркалом води 70 км2, являє собою мілководна водоймаруслового типу з уповільненим водообміну, повною відсутністю регулюючоїємності й практично постійним рівнем води [2]. За гідрологічним ознакамв акваторії виділено п'ять гідрологічних районів: 1) пріплотінний, 2)Проміжний; 3) Південний; 4) Північний; 5) Мілководний. Межами між нимиє мостові переходи міста (з півночі на південь: Окружній, Залізничний, Північний,Чернавський, Вогрессовскій і Гребля) (рис. 1). На річковому катері були зробленімаршрутні обстеження водосховища, починаючи від р. Воронеж у с. Чертовіцкоедо греблі. Протягом водосховища, в його руслової частини, біля берегів і умайданчиків водозаборів були відібрані проби води на загальний хімічний аналіз, макро-і Мікрокомпонентна склад. Також були відібрані проби донних відкладень і грунтів.На рис. 1 представлені місця відбору у водоймі і за його межами. Для зручностіаналізу отриманих матеріалів система розташування станцій - профільна.

Вперіод з 1995 по 2006 р. нами проводилися дослідження для виявленнягідрогеоекологіческого режиму. Відбиралися гідрогеохімічні і літохіміческіепроби води, донних відкладень і пісків гідронамивів. Відібрані проби води тапорід піддавалися хімічному, атомно-абсорбційному аналізам (рис. 2).Піщані породи досліджувалися на гранулометричний склад. Аналітичніроботи проводилися за традиційними методиками. При написанні статтівикористовувалися геоінформаційні технології.

Зарезультатами аналізу отриманих матеріалів видно, що мінералізація водиколивається від 0, 27 до 0, 6 г/дм3. Максимальна мінералізація характерна вп'ятий гідрологічному районі. У водосховищі поширені наступнігідрогеохімічні типи вод:

-гідрокарбонатно-хлоридні кальцієво-натрієвий або змішаного катіонногоскладу; - гідрокарбонатно-сульфатний кальцієво-натрієвий або змішаногокатіонного складу;

-змішаного аніонно-катіонного складу.

Вметою збільшення міській площі під будівництво в районі Воронезькоговодосховища створені зони штучного літогенезу (намивні грунти). Вода угідронамивів в літній період характеризується слабощелочнойреакцією середовища (рН 7,3-8, 3), невисокими значеннями Еh (+230- +280 mv), мінералізацією 0, 2-0, 45г/дм3.

Екологічнестан характеризувався появою і міграцією у водімикроэлементовзагрязнителей: марганець, залізо, хром, азотні сполуки.Вміст марганцю у воді водосховища у гідронамиву поблизу Окружного мосту вп'ятий гідрологічному районі коливалося від 0, 03 до 2 мг/дм3, загальне залізо - 0,3 мг/дм3, шестивалентного хрому 0, 002-0, 007 мг/дм3. Трансформаціяхімічного складу мікроелементів характеризується шляхом зіставленняконцентрацій елементів забруднювачів у воді, донних відкладеннях і грунтовихводах в північній частині водосховища (5, 4 і 3 гідрологічні райони) та впівденній частині (2 і 1 гідрологічні райони) (табл. 1) [3].

Яквидно з таблиці 1, спостерігаються прогресуючі забруднення водних екосистемпри русі з півночі на південь. Вміст азоту нітратів у воді водосховищаколивається від 0, 34 до 0, 38 мг/дм3, в 2003 р. воно збільшилося в південній частині до 57, 5 мг/дм3, нітритів - збільшилося до 1, 36 мг/дм3, амонію - до 8, 74 мг/дм3 ,заліза - до 0, 47 мг/дм3, а марганцю - до 0, 130 мг/дм3, систематичноспостерігаються високі значення колі-індекс, перевищення ГДК по БПК (змісторганічних речовин).

Водосховищеє водоприймачем зворотних вод, включаючи господарсько-побутові тавиробничо-стічні води, зливові та талі стічні води з житловою іпромисловій частині міста. У період весняного сніготанення у водосховищінадходить в залежності від снежності зими від 30 до 70 млн м3 тонн талих вод, двітретини з яких стікає з території міста.

Великийобсяг виносяться забруднюючих речовин негативно впливає на процеси самоочищенняу водосховищі. У сучасний час 13 промислових підприємств лівобережнійчастини м. Воронеж мають свої випуски у водосховищі зливових та умовно-чистихвод. Найбільший внесок у хімічне забруднення водосховища вносять АТВТВ«ВоронежсинтезкаучукВ» і АТВТ В«ВоронежшінаВ», на частку яких припадає 2/3забруднень. [4] Основними хімічними забруднювачами води єнафтопродукти, які виявляються в концентраціях вище нормативних (від 1, 1до 9, 1 ГДК) в районі пляжу СХИ, Північного, Чернавського, Вогресовского мостів, ігирла р.. Піщанка.

Головнимджерелом надходження є приплив річкових вод, принесених р. Воронеж з м.Липецьк. З ними у водосховище в середньому за рік надходить 72, 96 т -нафтопродуктів при середній концентрації - 0, 038 мг/дм3 (В. І. Ступін).

Щеодним з потужних джерел надходження є скидання стічних вод, що пройшлиочистку на спорудах АТВТ В«ВоронежсинтезкаучукВ» з урахуванням середніх обсягівскидання і концентрацій це становить 42, 83 т/рік. Загальний обсяг нафтопродуктів вводоймі досягає в середньому 152, 94 т/рік.

НаПротягом останніх кількох років водосховище продовжує залишатисянеблагополучним щодо епідеміологічної ситуації.

Заданими лабораторних досліджень органів санепідемнагляду м. Воронеж (С. А.Куролап, Н. П. Мамчік, 2006 р.) з води водосховища виділені антигенивірусного гепатиту А, цисти Ламблі, сальмонели та ін Відзначається майже у всіхконтрольних перевищення нормативів по колііндексу. Вельми високий ступіньбактеріального забруднення водосховища відзначалася на пляжах зон відпочинкунаселення (санаторій ім. Горького, Березовий гай).

Основнимджерелом бактеріального забруднення води водосховища, крім аварійнихвипусків промпідприємств, надходжень на очисні споруди стоківлівобережного промкомплекса, є зливові стічні води, які в літнійперіод становить майже одну третину від надходить у водосховищі чистої води.

Воронезькеводосховище виконує роль поповнення водного дефіциту міста за рахунокінфільтраційного харчування водозаборів. Основна частина водозаборів розташовуєтьсяв п'ятому мілководній (0, 5-1, 5 м) гідрологічному районі, розташованому вверхів'ї водосховища. З водовідбору на ділянках водозаборів пов'язаноосвіту депресійних воронок, що веде до посилення припливу води зводосховища в свердловини подають питні води населенню.

Звідсивипливає, що виникає необхідність в реконструировании лівобережних очиснихспоруд з метою посилення очистки стічних вод перед скиданням у Воронезькеводосховище.

Список літератури

1.Бочаров В. Л. Екологічна геохімія і мікробіологія зон штучноголітогенезу/В. Л. Бочаров, А. Г. Епрінцев, А. Я. Смирнова, В. В. Чурікова [ідр.]. - Воронеж, 1999. - 154 с.

2.Мішон В. М. Водосховища Центрального Чорнозем'я/В. М. Мішон. - Воронеж, 2004.- 137 с.

3.Смирнова А. Я. Екологія підземних вод басейну Верхнього Дону/А. Я. Смирнова, А.І. Бородкін. - Воронеж, 2003. - 179 с.

4.Сейдалієв Г. С. Моніторинг водних ресурсів Воронезької області/Г. С. Сейдалієв,В. І. Ступін. - Воронеж, 2005. - 169 с.

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .vestnik.vsu.ru/Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок