Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Основні типи мінеральних вод Воронезької області

Реферат Основні типи мінеральних вод Воронезької області

Категория: География

А. Я. Смирнова, В. Л. Бочаров, О. А. Бабкіна,Воронезький державний університет

Мінеральніводи є одним з найважливіших видів природної сировини, можливостівикористання якого далеко не вичерпані. Згідно з визначенням [19, 20, 25, 27,28] мінеральними водами є ті, які володіють підвищеною мінералізацією(Розчиненому у воді мінеральною речовиною, газами, органікою), накопиченням впідвищених кількостях мікрокомпонентів, високою температурою або підвищеноюрадіоактивністю. Найважливішим напрямком використання мінеральних вод єлікувальна справа. Мінеральні води лікувального призначення за способом застосуванняділяться в свою чергу на дві групи: питні та бальнеологічні (зовнішньоговикористання). Серед питних вод можна виділити лікувально-столові і власнелікувальні. Мінеральні промислові води містять корисні компоненти і їхз'єднання в кількостях, що дозволяють виробляти їх видобуток і переробку сметою отримання рідкісних металів галоідов та інших елементів і сполук.Мінеральні термальні води представляють одне з найважливіших джерелальтернативної енергії.

Найбільшийінтерес у зв'язку з цим становлять парогідротерми (пароводяні суміші), дляяких вже розроблена технологія виділення та використання тепла.

Натериторії Воронезької області (в сучасних її кордонах) мінеральні водивідомі з другої половини XVIII століття, з часу заселення територіїПридонья переселенцями з Слобідської України (Харківська та Луганська областіУкраїни). Жителі південних районів Воронезької області використовували мінеральнуводу підвищеної солоності з джерел правого берега р.. Дон для лікування шкірнихзахворювань. Цілеспрямовано вивчення мінеральних вод почалося в 20-30-х рокахминулого сторіччя. У цей час фахівцями Воронезького геологічного трестубули виявлені мінеральні джерела в центральній частині Воронезької області врайоні сільського населеного пункту Середній Ікорец, на базі яких в 1931 роцібув відкритий санаторій ім. Цюрупи з бальнеолікарня.

ВТого ж року при пошукових роботах на вугілля в південних районах Воронезької областімісцеві жителі вказали професору А. А. Дубянський на виходи мінеральних водпідвищеної солоності біля села Біла Гірка Богучарського району. Таким чином, пріоритетв оцінці можливості використання води В«Біла ГораВ» належить професору А.А. Дубянський, який з достатньою повнотою провів її всебічнідослідження, визначивши в її складі такі специфічні компоненти, як бром ійод.

Вданому випадку приводяться узагальнюючі відомості про дослідження підземнихмінеральних вод, виконаних з 60-х років різними організаціями, в тому числіі кафедрою гідрогеології, інженерної геології та геоекології Воронезькогодержавного університету.

Впіслявоєнні роки мінеральні води Воронезької області вивчалися багатьмадослідниками. Було відкрито Углянческое родовище мінеральних вод врайоні залізничної станції Углянец Новоусманского району і побудованийсанаторій однойменної назви. У середині 50-х років на північному заходіВолгоградській (в той час Сталінградської) області трестомВ«СталинграднефтегазразведкаВ» велися інтенсивні пошукові роботи на нафту ігаз. Цими роботами були порушені і прилеглі території Воронезької області,розташовані в басейні середньої течії річки Хопер. Глибокими свердловинами(450-680 м) були розкриті мінеральні йодо-бромні води і розсоли, за складоманалогічні водам джерела В«Біла ГораВ», але відрізняються більш високоюмінералізацією. У 70-х роках досліджуються мінеральні води району містаВоронежа доцентом Воронезького університету І. Я. Фурманом і професоромВоронезького медичного інституту В. А. Сержанин.

Врайоні м. Ліски в цей же час досліджуються радіоактивні радонові води, розкритіпошуковими свердловинами на радіоактивні елементи. Характеристики окремихродовищ мінеральних вод розглядалися в цей час гідрогеологамиВоронезької геолого-розвідувальної експедиції Е. М. Талдикін і В. Н. Шульженко.

З80-х років XX сторіччя мінеральні води Центрально-Чорноземного регіону, іВоронезької області зокрема, пильно вивчаються співробітниками кафедригідрогеології, інженерної геології та геоекології Воронезького університету.Зібраний за цей час фактичний матеріал по геолого-структурним, літологічнихі геохімічним особливостям водовмещающіх середовищ, міграції підземних вод, взаємозв'язкипідземних і поверхневих водних джерел дозволяє встановити закономірностіпоширення, основні фактори та процеси формування мінеральних вод [6, 8,11, 12, 14, 18-20, 23, 25, 27, 28, 31, 32].

Мінеральніводи у Воронезькій області поширені в основному в кам'яновугільних, девонськихі докембрійських відкладеннях, приурочених до області харчування трьох обширнихартезіанських басейнів: Московського, Сурсько-Приволзького і Донецько-Донського [19,25, 28].

ВЗалежно від бальнеологічних властивостей виділяються наступні бальнеологічнітипи мінеральних вод [19, 20]:

1.Води без В«специфічнихВ» компонентів і властивостей. Лікувальна дія зумовленаіонним, газовим складом і величиною мінералізації.

2.Води бромні, йодо-бромні з підвищеним вмістом органічних речовин.Лікувальна дія визначається мінералізацією і присутністю брому і йоду.

3.Радонові води. Лікувальна дія визначається наявністю газу радону.

Востанні роки вченими Воронезького університету і Воронезької медичноїакадемії було клінічно обгрунтовано та доведено позитивний фізіологічнийдія на організм людини при урологічних захворюванняхгідрокарбонатно-хлоридних натрієвих вод з мінералізацією менше 1 г/дм3, зіслабощелочнойреакцією і з невеликим вмістом органічної речовини, поширенихв верхнедевонских відкладеннях. У зв'язку з цим доцільно виділитибальнеологічну групу умовно-мінеральних слабомінералізованихслабколужних вод з невисоким вмістом органічної речовини [11, 18, 21, 23,28, 29, 31]. Подібні води розкриті в Білгородському районі КМА в юрськихвідкладеннях [16].

Закономірностірозподілу і формування мінеральних вод визначаються геологічнимиструктурними умовами, літологічних складом водовмісних порід, гідрогеохімічнійобстановкою, гідродинамічними і гідротермічними умовами крайових частинзазначених артезіанських басейнів.

Південнакрайова зона Московського артезіанського басейну, приблизно від широти селищаДавидівка Ліскінском району, складена опадами середнього і верхнього девону іперекривається породами крейдового, неогенового і четвертинного віку зіспокійним або слабо порушеним заляганням порід із загальним падінням їх в північномунапрямі, характеризується пластовими умовами циркуляції напірних вод, восновному прісних, з мінералізацією 0, 7-1, 0 г/дм3 [27, 29]. Північно-східнакрайова зона Донецько-Донського артезіанського басейну відрізняється зростаннямпотужності осадового чохла за рахунок появи в розрізі палеогенових ініжнекаменноугольних відкладень. Тип циркуляції прісних і солонуватих вод -пластовий і пластово-тріщинні. Західна крайова частина Сурсько-Приволзькогоартезіанського басейну складена теригенно-карбонатної товщею середньо-іверхнедевонских, ніжнекаменоугольних відкладень, що перекриваються переважнотеригенними юрськими, нижньокрейдових і неоген-четвертинними породами зпорушеним заляганням і з падінням їх в східному напрямку, характеризуєтьсямінеральними водами з пластовим і пластово-тріщинних типом циркуляції. Вкристалічних породах Воронезького кристалічного басейну і на йогозануренні в основному розвинені тріщинні води кори вивітрювання і зонтектонічних дроблень. Це слабомінералізованімінеральні води, вбільшості своїй мають гідравлічну зв'язок з пластово-тріщинних і поровоговодами девонських, неогенових і четвертинних відкладів [19, 28].

Особливістьпросторового розміщення бальнеологічних груп мінеральних вод єнаслідком процесів взаємодії вод і мінерального складу порід усформованих природно-історичних умовах, що протікають у формівуглекислотного, сірчано-кислотного вилуговування карбонатних, піщано-глинистихпорід, гідролізу польових шпатів, іонного обміну між водою і дисперсної частиноюпорі...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок