Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » География » Населення як фактор розміщення виробництва

Реферат Населення як фактор розміщення виробництва

Категория: География

СИБІРСЬКИЙУНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Спеціальність:080502.65 В«Економіка та управління на підприємстві (по галузях)В»

Контрольна робота

Задисципліни: В«Економічна географія і регіоналістикаВ»

Новосибірськ2011


Зміст

1. Порівняльна характеристикаСхідно-Сибірського і Далекосхідного економічних районів.

2. Економіко-географічна характеристикаагропромислового комплексу Росії

3. Населення як фактор розміщеннявиробництва

3.1Современние тенденціїдемографічних процесів в Росії

3.2 Трудові ресурси країни,особливості їх використання та формування на сучасному етапі

3.3 Міграції населення і перерозподілнаселення по території Росії на сучасному етапі

3.4 Вплив розселення на розвиток ірозміщення продуктивних сил

3.5 Проблеми вдосконалення ірегулювання розселення

Список використаної літератури

Додатка


1. Порівняльнахарактеристика Східно-Сибірського і Далекосхідного економічних районів.

Економіко-географічнахарактеристика Східно-Сибірського економічного району.

Площа ~ 7,2 млн. км ВІ.

СкладСхідно-Сибірського економічного району: Бурятія, Тува (Тива) і Хакасія.Красноярський край, в т.ч. Таймирський (або Долгано-Ненецький) та Евенкійський автономніокругу, Іркутська область, в т.ч. Усть-Ординський Бурятський автономний округ,Читинська область, в т.ч. Агінський Бурятський автономний округ.

Природні умови таресурси: тисяча кілометрові багатоводні річки, безкрайня тайга, гори іплоскогір'я, ниці рівнини тундри - така різноманітна природа СхідногоСибіру. Територія району - 4,1 млн. км2. Клімат - різко-континентальний, звеликими амплітудами коливання температури (дуже холодна зима і спекотне літо).Майже чверть території лежить за Полярним колом. Природні зони змінюються вширотному напрямку послідовно: арктичні пустелі, тундра, лісотундра,тайга (більша частина території), на півдні - зустрічаються ділянки лісостепів істепів. За запасами лісу район посідає перше місце в країні (лесоізбиточние).

Особливості геологічноїструктури (поєднання древніх і більш молодих гірських порід) обумовлюютьрізноманітність корисних копалин. Верхній ярус, представлений осадовими гірськимипородами. З ними пов'язано утворення найбільшого в Сибіру кам'яновугільногобасейну - Тунгуського. До осадових порід прогинів на околицях Сибірськоїплатформи приурочені запаси бурого вугілля Кансько-Ачинського і Ленського басейнів.А з докембрійськими породами нижнього ярусу Сибірської платформи пов'язаноосвіту Ангаро-Ілімського і інших великих родовищ залізної руди ізолота. Велике родовище нафти відкрито в середній течії річки ПодкаменнаТунгуський (евенків).

Східна Сибір маєвеличезними запасами різних корисних копалин (вугілля, мідно-нікелеві іполіметалічні руди, золото, слюда, графіт). Умови розробки їхнадзвичайно важкі через суворого клімату і багаторічної мерзлоти, потужністьякої перевищує місцями 1000 м, і яка поширена практично на територіївсього району. У Східному Сибіру знаходиться озеро Байкал - унікальний природнийоб'єкт, який містить близько 1/5 світових запасів прісної води. Це найглибшеозеро в світі. Величезні гідроенергоресурси Східного Сибіру. Найповноводнішарічка - Єнісей. Найбільші ГЕС країни (Красноярська, Саяно-Шушенська, Братська іінші) побудовані на цій річці і на одному з її приток - Ангарі.

Населення живе на Півдні, восновному в смузі, що прилягає до Транссибірської залізниці, біля лінії Байкало-Амурської Магістралі і біля озера Байкал. Заселеність Предбайкалья вище, ніжЗабайкалля. Велика частина населення зосереджена в Красноярському краї таІркутської області. На величезних просторах тундри і тайги населення рідкісне,розміщено "вогнищами" - по долинах річок і в міжгірських улоговинах.

Більшість населення -російські. Крім них живуть буряти, тувинці, хакаси, на півночі - ненці та евенки (восновному проживають у своїх національно-територіальних утворень - у республікахта автономних округах). Переважає міське населення (71%), тому що великачастину територій через природних умов несприятлива для проживання тарозвитку сільського господарства. Найбільш великі міста - Красноярськ, Іркутськ, Читаі Улан-Уде.

Галузями спеціалізації господарстваСхідному Сибіру є електро-енергетика, кольорова металургія, лісова і целюлозно-паперовапромисловість.

Східний Сибірвиділяється і найбільшими в країні ГЕС, побудованими на Єнісеї (Красноярська іСаяно-Шушенська потужністю понад 6 млн. кВт) і на Ангарі (Братська,Усть-Ілімськ, Богучанська, Іркутська).

Великі запаси лісусприяють розвитку лісової і целюлозно-паперової промисловості.Лісозаготівлі ведуться в басейнах Єнісей і Ангари. По Єнісею ліс транспортуютьдо океану і далі - по Північному морському шляху, а також - до Транссибірської залізницідорозі і Байкало-Амурської Магістралі для відправки по ним лісу в інші районикраїни.

Розробка природнихбагатств, розвиток промисловості стримуються малорозвиненою транспортною мережею.Забезпеченість транспортною мережею - одна з найнижчих в країні. Лише на ПівдніСхідного Сибіру проходить Транссибірська магістраль, прокладена ще на рубежіXIX і ХХвв.У 80-ті роки була побудована БАМ (загальна її довжина - понад 3 тис. км).Магістраль бере початок від Усть-Кута (місто у верхній течії Лени), підходить допівнічній частині Байкалу (Северобайкальск), долає гірські хребтиЗабайкалля через пробиті в скелях тунелі і закінчується в Комсомольсько-на-Амурі. Магістраль разом з раніше побудованими західним (Тайшет-Братськ-Усть-Кут)і східним ділянкою (Комсомольськ-на-Амурі-Ваніно) утворює другий, більшкороткий у порівнянні з Транссибом, шлях до Тихого океану. [7]

Далекосхіднийекономічний район

До складу Далекосхідногоекономічного району входять: Приморський і Хабаровський (з Єврейської автономноїобластю) краю, Республіка Саха (Якутія), Амурська, Камчатська (з Коряцькийавтономним округом), Магаданська (з Чукотським автономним округом) і Сахалінськаобласті.

Головна особливістьДалекосхідного економічного району в природному відношенні - сусідство зТихим океаном і нерозривний зв'язок з ним у всіх відносинах. Далекий Східомивають моря Тихоокеанського басейну - Берингове, Охотське, Японське, утворюючивеликий морський басейн Росії. Всі ці моря глибоководні, дно їх дуженерівне. Западини часто змінюються підводними підняттями і хребтами, берегиобривисті, слабо порізані, природних захищених бухт для стоянок суден мало.

Від Тихого океану морявідокремлені ланцюгом островів: Алеутських, Курильських, Японських. На схід від нихлежить одна з найглибших океанських западин - Курило-Камчатська. Величезнапротяжність морів по східній околиці Росії зумовлює величезні відмінностів їх кліматичних умовах. Якщо північна частина Берингової моря знаходиться всубарктичному кліматі, то південна частина Японського лежить в областісубтропічного.

Найважливішою особливістюекономіко-географічного положення Далекосхідного економічного районує велика віддаленість від основного економічного потенціалу Росії.Район розташований на східній околиці країни, його відділяють не тільки від Москви,але навіть від індустріальних центрів Сибіру відстані, обчислювані багатьматисячами кілометрів. І як і раніше єдиним сухопутним шляхом залишаєтьсяТранссибірська магістраль, по якій відстань від Москви до Владивостокабільше 9300 кілометрів, що складає приблизно тиждень їзди на швидкому поїзді.

Широкий вихід до Тихого іЛьодовитого океанів, перетин морських шляхів до країн Тихоокеанського басейнудозволяють інтенсифікувати зовнішню торгівлю і брати участь у міжнародномуподілі праці.

У міжрайонному поділіпраці Далекий Схід виділяється виробництвом кольорових металів, алмазів, слюди,видобутком риби і морепродуктів, лісової і целюлозно-паперової промисловістю,судноремонтом і хутровим промислом. У сільськогосподарському виробництвіДалекосхідний район спеціалізується на вирощува...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок