Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Геологічна будова дна Світового океану за сейсмічними даними

Реферат Геологічна будова дна Світового океану за сейсмічними даними

Категория: Геология
Зміст

Введення

Глава 1. Загальні риси рельєфу морського дна

1.1 батиграфической крива

1.2 Основні риси рельєфу дна Світовогоокеану за морфологічними даними

Глава 2. Основні особливості будови земної кори підокеанами

2.1 Земна кора материкового типу

2.2 Океанічний і ріфтогенальнийтипи земної кори

Глава 3. Коротка історія розвитку сейсморозвідки

Глава 4. Сейсморозвідка

4.1 Метод відбитих хвиль (МОВ)

4.3 Cейсмопрофілірованіе методомвідбитих хвиль (НСП)

4.4 Метод переломлених хвиль (МПВ)

Глава 5. Апаратура, застосовувана при дослідженнях на море

5.1 Джерела пружних коливань

5.2 Приймачі пружних коливань

Глава 6. Деякі результати

Висновок

Список літератури


Введення

сейсморозвідка світовоїокеан геологічний

Головна мета морської геології і геофізики - зрозуміти структуруЗемлі під океанами, історію і характер процесів, які формували морськедно і історію Світового океану в цілому. У зв'язку гострої залежності людствавід природних ресурсів, вивчення дна Світового океану на їх наявність стало вкрайважливо. Друга половина XX століття ознаменувалася початком інтенсивних робіт поосвоєння ресурсів Світового океану, що займає майже 71% всієї поверхніЗемлі. Основним джерелом інформації про геологічну будову дна Світовогоокеану є результати геофізичних, насамперед сейсмічнихдосліджень.

В даний час вже сформувалися три досить чітковиражених напрямки морських геолого-геофізичних досліджень:

- пошуки та розвідка покладів вуглеводнів (нафта, газі газогідрати) на шельфі і континентальному схилі;

- пошуки, розвідка і видобуток різного виду конкрецій- Багатих металевих руд - з поверхні дна Світового океану;

- пошуки та розвідка розсипних родовищ золота,олова, алмазів і ін в прибережній смузі шельфу.

Однак, окрім економічних інтересів, як і раніше, як і учас піку розвитку морської геофізики існують недосягнутій наукові цілі,бо незважаючи на величезний обсяг отриманих даних про океанічної корі багатозалишається невідомим. Тому видобуток копалин не стоїть на чолі завдань,яких потрібно вирішити.

У представленій роботі описуються методи і апаратурасейсморозвідки, застосовувані в дослідженні океанського дна, а також деякірезультати, отримані в ході робіт.


Глава 1. Загальні риси рельєфу морського дна

У рельєфі дна океану домінують оперізують земну кулюхребти і відокремлюють їх від континентів глибокі улоговини.

Рис.1 Узагальнений профіль дна океану. [1]

Середня глибина Світового океану, покриває понад 70%земної поверхні, близько 4 км. Це незначна величина в порівнянні із загальноюдовжиною земного радіуса (всього 0,06%), але цілком достатня для того, щобзробити дно Світового океану недосяжним для безпосереднього дослідженнязвичайними геологічними і геоморфологічними методами, якими користуються припольових роботах на суші. Вивчення рельєфу морського дна геофізичними методами показалопомилковість колишніх уявлень про монотонності і простоті будови рельєфудна океану.

1.1 батиграфическойкрива

Загальне уявлення про розподілземної поверхні сходами висот і глибин дає гипсографическая крива. Заспособом побудови це кумулятивний графік розподілу висот і глибин.

Рис.2 Розподіл площ повисотним рівням. Гипсографическая крива поверхні Землі, побудована загістограмі частоти зустрічальності (ліворуч), показує частку (у%) поверхні,лежить вище або нижче будь-якого рівня. [1]

Порівнюючи батиграфической кривоюокремих океанів і Світового океану в цілому бачимо, що в Тихому, Індійському іАтлантичному океанах розподіл глибин дуже подібно і слід тим жезакономірностям, що і розподіл глибин по всьому Світовому океану. Від 73,2до 78,8% площі дна океанів лежить на глибинах від 3000 до 6000 м, від 14,5 до 17,2% - на глибинах від 200 до 3000 м і лише 4,8 - 8,8% площі океанів маютьглибини менш 200 м. Відповідні цифри для Світового океану 73,8, 16,5 і7,2%.

Різко відрізняється структуроюбатиграфической кривою Північний Льодовитий океан, де простору дна зглибинами менше 200 м займають 44,3%, а глибини, найбільш характерні для всіхокеанів (тобто від 3000 до 6000 м), - всього 27,7%. Ця особливістьбатиграфической кривою наближає Північний Льодовитий океан до великихглибоководним морях типу Середземного або Карибського. Глибина моря або океану - одне знайважливіших умов для розвитку різних природних процесів, і перш за все - розвиткужиття і осадкообразованія, важлива умова формування рельєфу і динамікигеологічних процесів. В залежності від глибини океан зазвичай поділяють набатіметріческіе зони:

літоральної, тобтоприбережну, обмежену глибинами в кілька метрів;

нерітовой - до глибинпорядку 200 м В»

батіальних - до 3 тис. м;

абісальну - від 3 тис. до бтис. м;

гіпабіссальную - глибину > 6 тис. м.

Прикордонні глибини досить умовні, вокремих конкретних випадках вони сильно зсуваються. Так, в Чорному морі абиссальпочинається з глибини 2 тис. м.

Ще з часів Г. Вагнера встановиласятрадиція вважати, що різні ділянки гипсографической кривою прямовідповідають основним елементам рельєфу дна Світового океану. Так, відрізоккривої між відмітками 0 і 2000 м ототожнюється з материкової мілиною - мілководій,більш-менш вирівняною поверхнею дна, облямовує зазвичай материки івеликі острови (в останньому випадку нерідко застосовується термін В«. острівнамілина В»). Нижче за позначку 2000 м йде щодо крутий ділянка кривої, якийвідповідає так званому материкового схилу - зоні океанського дна,характеризується крутими ухилами поверхні і обмежує знизуматерикову мілину. Далі розташовується знову виположенним ділянка кривої,відповідний ложу океану - порівняно вирівняною глибоководної частини днаокеану, що лежить на глибинах більше 3 тис. м. Самий нижній і крутий ділянкубатиграфической кривою зіставляють з так званими глибоководними западинами,тобто ділянками дна океану, мають глибину більше 6 тис. м. Переважначастина площі дна океану з глибинами понад 6 тис. м припадає на Тихий океан,в Північному Льодовитому океані такі глибини взагалі відсутні.

В дійсності гипсографическаякрива за призначенням і способу побудови не може служити джерелом дляотримання уявлення про основні елементи донного рельєфу. На дні Світовогоокеану є і шельфи, і материкові схили, і ложе океану, але названі поняттятаксономічний далеко нерівнозначні, і їхнє існування встановлюється не згипсографической кривої, а з конкретних даних про рельєф дна різних морів іокеанів. Крім того, цими елементами не вичерпується перелік найбільшихелементів рельєфу океанського дна, т. е. є і такі елементи, які невходять ні в шельф, ні в материковий схил, ні в ложі океану. На дні океану, які на поверхні суші, є і гори, і височини, і рівнини.

При складанні гипсографической кривоїв кожному випадку підсумовуються площі ділянок земної поверхні, що лежать впевному інтервалі висот або глибин, незалежно від того, до якого елементурельєфу відносяться ці ділянки. Так, високі рівнини, нерідко доситьвеликі (Мексиканська висока рівнина та ін), по гипсографической положеннювиявляються в інтервалі висот, що відповідає верхній крутий - В«гірськоїВ» частинигипсографической кривої. В океані глибини менше 3 тис. м можуть бути не тільки вмежах материкового схилу, але і на схилах підводних хребтів. Вже одне те,що на гипсографической кривою підводні гірські споруди отримують лишеприховане відображення (в інтервалі глибин, приписуваних материкового схилу),говорить про неприйнятність виведення уявлення про основні елементи рельєфуна основі прямого тлумачення обрисів цієї кривої. [1]


1.2Основні риси рельєфу дна Світового океану за морфологічними даними

Сучасні дані свідчать про досить значному ірізноманітному розчленовуванні р...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок