Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Магнітне поле земли. Сутність геологічніх процесів

Реферат Магнітне поле земли. Сутність геологічніх процесів

Категория: Геология

Київський національний університет БУДІВНИЦТВА і архітектури

Кафердра "Основ ифундаментів "

Кафедра "Основ и фундаментів"

Контрольна робота

З дісціпліні: "ІНЖЕНЕРНА геологія и основи механікігрунтів ".

Виконала:

студентгрупи ЗПЦБ-33

ЯремчукД.В.

Перевірів:Петренко О.Ю.

Київ 2011 р


Тема 1. Що таке "магнітній ухил" і "магнітне відхілення"та їх практичне Використання?

Магнітне відхілення (відхіленнямагнітної стрілкі), кут Між напрямком магнітного поля земли ї горизонтальні площіною,обмірюваної Вільно плаваючих магнітом. На північному магнітному полюсі Це відхіленнядорівнює нулю; на магнітному екваторі дорівнює 90 В°.

Магнітній ухил Це кут Між навпростецьгорізонтальної Лінії й магнітної стрілкі, Що Вільно обертається на горізонтальнійосі й розташованої в площіні магнітного мерідіана. М. на магнітніх полюсах дорівнює90 В°, - магнітна стрілка пріймає вертикальний напрямок. При цьому на магнітному полюсіпівнічної півкулі вниз Звернення Північний кінець стрілкі, а на магнітному полюсіпівденної півкулі вниз Звернення її південний кінець. У міру відалення от магнітніхполюсів у навпростець до ЕКВАТОР Нахил магнітної стрілкі, тобто М., зменшується. Ізогоназ Нульовий нахіленням, тобто лінія, на якій стрілка нахілення займає горизонтальнеположення, наз. магнітнім ЕКВАТОР. Вона не співпадає з земним ЕКВАТОР, альо перетінаєЙого у двох точках, а в проміжку Між ними відходіть від земного ЕКВАТОР на відстаньдо 15 В°. М. н., Як и магнітнесхілення , піддається віковім змінам.

Магнітне поле сучасної земли характерізується:відмінюванням D, нахіленням I и напруженістю Н, вімірювану в теслах (дів. малий).Основні компоненти магнітного поля земли. М.П. - Напрямок на магнітній полюс; Г.П.- Напрямок на географічній полюс. А - вертикальна площіна; В - поверхня земли наобмеженій ділянці; З - магнітна Силова лінія. Складові ПОВНЕ вектора Т магнітногополя: Н - горизонтальна; Z - вертикальна; I - магнітне нахілення; D - магнітне відмінюванняІснують карти ліній рівніх величин магнітніх відмінювань ізогон и ліній рівніх магнітніхнахілень ізоклін. На північному магнітному полюсі нахілення дорівнює +90 про ПРО (напівденному відповідно - 90о). У межах магнітного ЕКВАТОР, Що не збігає з географічнім,нахілення дорівнює нулю. Сучасне магнітне поле земли кращє Усього опісується полемгеоцентрічного зміщеного диполя з Нахил по відношенню до осі обертання земли в11,5 В°. Напруженість сучасного магнітного поля становіть близьким 0,5 ерстед або 0,1а/м, и вважається, Що в геологічному минуло величина напруженості могла коліватіся,альо максимум на порядок. Геомагнітне поле земли Останні 2,0-3,5 млрд. РОКІВ принциповаНЕ змінювалося, Як це встановлено палеомагнітнімі дослідженнямі, а Це Більше половиниїї геологічної Історії. Ще в XV столітті Була виявлено Зміна магнітного відмінюванняЗгідно. Так звані вікові варіації Всіх інших елементів магнітного поля одночасно Установленівірогідно ї регулярно складаються спеціальні карти ізопор, тобто ліній рівніх річніхзмін Якого-небудь елемента магнітного поля. Такі карти можна вікорістаті Тількив Певний, не Більше 10 років, інтервал годині, у зв'язку з періодічністю віковіх,особливо "швидких" варіацій. Всі магнітні матерікові аномалії, Наприклад, ізогоні,Повільно, Зі швідкістю 22 (0,2% у рік) км, зміщаються в західному напрямком. Західнийдрейф обумовлених процесами, пов'язаними з генерацією магнітного поля земли.

Тема 2. Які Хімічні Елементи переважають у складі Земної кору и земли?Назвіть 9-10 найбільш Поширення хімічніх елементів.

У твердій земній корі переважаютьТакі Хімічні Елементи :

Кисень (47,0%), - кремній (29,0%),

алюміній (8,05%), - залізо (4,65%),

Кальцій (2,96%), - натрій (2,5%),

магній (1,87%), - калій (2,5%),

титан (0,45%), які в сумі складають 98,98% складу земної кору.

У складі земли переважає залізо (34.6%), Кисень (29.5%), кремній (15.2%), магній (12.7%). Земна кора, мантія и внутрішня частина ядра тверді (зовнішня частина ядравважається рідкою). Від поверхні земли до центру зростають лещата, густин ї температура.

Внутрішнє ядро, за припущені,має Діаметр 2600 км и Складається з чистого заліза чи нікелю, зовнішнє ядро ​​Товщина2250 км Із розплавленого заліза або нікелю, мантія близьким 2900 км Товщина Складається переважно з твердих гірськіх порід, відділена від земної кору поверхні Мохоровіча .

Вважають, Що Верхня мантія за складомблизьким до ультраосновних порід, в якіх переважає О (42,5%), Mg (25,9%), Si (19,0%) I Fe (9,85%). Нижній мантію вважають аналогом кам'яних метеорітів (хондрітів). Ядро 3емлі за складом аналогічне залізнім метеоритам имістіть бл.80% Fe, 9% Ni, 0,6% Co. На Основі метеорітної Моделі розрахованійсередній склад З., в якому переважає Fe (35%), О (30%), Si (15%) i Mg (13%).

Тема 3. Які процеси ведуть до утворення метаморфічніх гірськіх порід?Наведіть приклад.

Метаморфічні гірські породи вініклівнаслідок перетворення магматічніх або осадовіх порід Під дією високої лещата, температурата гарячих газоводніх розчінів. Ці гірські породи утворили внаслідок метаморфізму осадовіх и магматічніх порід и характеризують зернистість Будови, здебільшогосланцюватою текстури. До них відносять гліністі сланці , філіті , гнейси , кварцитів ТОЩО.

Метаморфізм:

процес твердофазної мінеральної и структурної Зміни гірськіх порід Під вплива температури, тиски, підземніх розсолів, часто в прісутності флюїду . Віділяють ізохімічній метаморфізм - при якому хімічний склад породи змінюєтьсянеістотно, и неізохімічній метаморфізм ( метасоматоз ) дляЯкого характерна помітна Зміна хімічного складу породи, в результаті перенесенихкомпонентів флюїдом .

Це суттєва Зміна текстури, структурии мінерального складу осадовіх и магматічніх р. п. в результаті дії т-ри, лещата,глибинності розчінів чі інших факторів. Метаморфізм звичайна відбувається при змініт-ри в діапазоні 1100-300 В° С і тіскові в діапазоні 1-6000 атм. Метаморфізм включаєперекрісталізацію, мінералогічні и Хімічні перетворення гірськіх порід, в результатіякіх смороду перетворюються в метаморфізовані гірські породи .

При регіональному метаморфізмі речовінніи структурно-текстурні Зміни в породах відбуваються у діапазоні температур від 300-400 В° Сдо 900-1000 В° С і зміні лещата в межах від 3-5.108 до 10-15.108 Па. При цьому породирізного первинного складу по різному реагують на Зміни фізико-хімічних умов. Метаморфізмпростих за хімічнім складом порід, таких Як Наприклад кварцові пісковікі або вапняка,полягає Тільки у змінах структури и текстури, а сам мінеральній склад Майже НЕ змінюється.Кварцові пісковікі та Інші багаті кремнеземом породи при метаморфізмі перетворюютьсяу кварцити, в якіх кварц є основним породоутворюючім мінералом. Смороду характеризуютьповнокрісталічною, здебільшого, дрібнозерністою структури и масивною текстурою.Колір кварцітів Буває найрізноманітнішім, альо в природі переважають світлобарвнівідміні ціх порід.

Метаморфічні гірські породи характеризуютьповнокрісталічнімі структурами та орієнтованімі текстурами. До останніх відносяться:сланцювата, обумовлена ​​взаємно паралельних розташуванням мінеральних зерен прізматічної,пластінчастої або лускуватої форми; гнейсово и гнейсоподібна, характерною властівістюякіх є чергування смуг різного мінерального складу; смугастості для якої властіве чергуваннясмуг, складень з зерен світло - и темнобарвніх мінералів.

Карбонатні породи (вапняка, доломітіта Інші) в процесі метаморфічніх змін перетворюються у Мармур, я...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок