Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Вибір та обгрунтування типу бурового, екскаваціонного і транспортного устаткування при розробці умовного родовища відкритим способом

Реферат Вибір та обгрунтування типу бурового, екскаваціонного і транспортного устаткування при розробці умовного родовища відкритим способом

Категория: Геология

Тема проекту: Вибірта обгрунтування типу бурового, екскаваціонного і транспортного устаткування прирозробці умовного родовища відкритим способом


Зміст

Введення

1. Гірничотехнічні дані

2. Підготовка гірських порід до виймання

2.1 Вибір способу підготовки гірничих робіт до виїмки

2.2 Параметри вибухових робіт

2.3 Визначення парку бурових верстатів кар'єра

3. Екскавація

4. Транспортування гірської маси

5. Бульдозерне відвалоутворення

5.1 Обгрунтування параметрів відвалу

5.2 Вибір моделі бульдозера, фронту розвантаження відвалу ічисла бульдозерів

Висновок

Список літератури


Введення

гірський бурової екскаватор автосамосвал

Найбільшдревні відкриті розробки каменя відносяться до 6-го тис. до н.е.Поліметалічні руди для виплавки бронзи витягувалися відкритим способом в 4-мутис. до н.е. в Індії, на Синайському півострові, в районі Кавказу, в ПівнічнійЕфіопії та ін О. р.. м. залізних руд відома з 2-го тис. до н.е. на БлизькомуСході, в Індії та дещо пізніше в Південній Європі. В середні віки взначних масштабах здійснювалася О. р.. м. руд кольорових металів в Іспанії(Ріо-Тінто), мармуру Італії, мідних і желе руд на території Росії (Урал). В18 в. в Росії, спочатку на Уралі, а потім в Сибіру, ​​поширилася відкритарозробка розсипних родовищ. На початку 20 ст. в США і Німеччині у зв'язку зрозвитком машинної техніки стала бурхливо розвиватися О.р.м. У дореволюційнійРосії на Уралі, в Кривому Розі, Сибіру переважали напівмеханізованівідкриті гірничі роботи.

ВНині частка відкритого способу розробки родовищ кориснихвикопного становить 75% від загального відсотка видобутку мінеральної сировини.

Широкерозвиток відкритих гірських робіт пояснюється великими перевагами в порівнянніз підземним способом розробки:

1.можливістьзастосування більш високопродуктивного обладнання значних розмірів;

2.великабезпеку робіт, відсутність обмежених умов, достатня кількість повітряі світла, що забезпечує кращі гігієнічні умови роботи і великупродуктивність праці.

3. При веденні відкритих гірничих робітпитомі капіталовкладення зменшуються в 2 -3 рази, продуктивність працізбільшується в 4-5 разів, менші втрати корисної копалини 3-8% (замість 20-30%).Існує можливість роздільної виїмки корисної копалини і розкривнихпорід, значно менше терміни будівництва кар'єру в порівнянні з шахтою (в2-3 рази).

Доосновних недоліків відкритого способу розробки відносять:

1.залежність відкліматичних умов;

2.необхідністьвеликих площ для розміщення порід, відходів кар'єра;

3. виникнення багатьох екологічнихпроблем в районі кар'єра.

4. До основних процесів гірськоговиробництва відносять:

-підготовку гірської маси до виїмки;

-виїмкових-навантажувальні роботи;

-переміщення гірської маси від пунктів навантаження в пункти прийому корисноговикопного і порожніх порід;

-відвалоутворення.

Вкурсової роботи з вихідними даними необхідно скласти проект розробкиродовища корисних копалин відкритим способом та визначити необхіднекількість гірничотранспортного обладнання в кар'єрі і на відвалі.

Для цього необхіднопровести розрахунки по буровибухових робіт, виїмкових-навантажувальним роботам,транспортуванні корисної копалини, а так само бульдозерноговідвалоутворення. Одночасно приймати рішення про застосування певнихвидів устаткування і машин для раціонального та економічно доцільноговикористання ресурсів.


1.Гірничотехнічні дані

Таблиця 1

Параметри Позначення Од. змін. Значення Коефіцієнт міцності розкривних порід

8 Коефіцієнт фортеці корисної копалини

6 Щільність розкривних порід

т/м 3

2,5 Щільність корисноговикопного

т/м 3

2,2 Річна продуктивність кар'єру по корисного викопні

млн. т 18 Поточний коефіцієнт розкриву

м 3 /т

2,5 Висота розкривних уступа

м 8 Висота добувних уступу

м 11 Середня відстань перевезення корисної копалини від забоюдо збагачувальної фабрики

км 2,0 СР відстань перевезення розкривних порід від вибою до відвалу

км 4,0 Вид кар'єрного транспорту автомоб. Довжина розрізної траншеї м 850 Режим роботи устаткування екскаваторного, транспортногоцеху і відвалу см/добу. 3 Режим роботи обладнання бурового цеху см/добу. 2 Режим роботи кар'єру добу./рік 300 Питома витрата вибухових речовин (ВР) для порід розкриву q

кг/м 3

0,7 Питома витрата вибухових речовин (ВР) для П.І.

кг/м 3

0,65 Щільність заряджання ВВ

т/м 3

0,85 Число рядів свердловин в вибуховому блоці n рядів 1

2. Підготовка гірських порід до виймання

2.1 Вибір способу підготовки гірничих робіт до виїмки

Приймається буропідривноїспосіб. Вертикальні свердловинні заряди.

Діаметр свердловини пометодикою тресту В«СоюзвзривпромВ»:

Для корисноговикопного:

Для розкривних порід:

де h - висота уступу, м;

q - питома витрата ВР; кг/м 3 (Q = 0,4-г-0,8 кг/м 3 ).;

- щільність заряджання, т/м 3 :

Вибір бурового верстата.

Вибір бурового верстатаздійснюється по необхідному діаметру свердловини, коефіцієнта міцності порід інеобхідної глибину буріння.

Для корисної копалини:необхідний діаметр свердловини 269,34 мм, коефіцієнт фортеці - 6, необхіднаглибина свердловини - 11 м. Вибираємо буровий верстат шарошкового бурінняСБШ-270-ІЗ.

Таблиця 2. - Основні раб. параметри буровоговерстата СБШ-270-ІЗ

Тип верстата Діаметр свердловини, мм Глибина вертикальнихсвердловин, м Коефіцієнт фортеціпороди Технічна продуктивність,м/ч Кут нахилу свердловини довертикал...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок