Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Оптимізація технологічних режимів роботи свердловин механізованого фонду

Реферат Оптимізація технологічних режимів роботи свердловин механізованого фонду

Категория: Геология

Введення

Нафта і газ - це енергоносії,найцінніше універсальне паливо, сировина для багатьох галузей промисловості, втому числі нафтопереробної, нафтохімічної, хімічної. Нафта і газвпливають на розвиток енергетики, металургії, цементної промисловості. Продукти,отримані з нафти і газу, використовуються практично повсюдно впромисловості, на транспорті, в сільському господарстві і побуті.

Розвиток нафтової і газовоїпромисловості, на ряду з відкриттям і прискореним освоєнням нових нафтових ігазових родовищ, пов'язано з підвищенням ефективності виробництва за рахуноквдосконалення техніки і технології видобутку нафти і газу, збільшення ступеняіндустріалізації і скорочення термінів будівництва об'єктів, вдосконаленняметодів і засобів розробки нафтових та газових родовищ, збільшенняступеня вилучення з надр запасів нафти і газу. Процеси, пов'язані зі зборомі підготовкою нафти і газу, займають важливе місце в комплексі технологічнихпроцесів з його видобування.

В даній кваліфікаційній роботі розглядається оптимізаціятехнологічних режимів роботи свердловин механізованого фонду в РегіональномуІнженерно - Технічному Управління (Риту) В«Правдинська РегіонВ» на прикладіПрирозломного родовища.


1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Характеристикарайону робіт

За адміністративнимділенню Прирозломного родовищ відноситься до Нефтеюганск районуХанти-Мансійського автономного округу Тюменської області. Центр округу - м.Ханти-Мансійськ - розташований в 90 км на захід від родовища. Від р.Нафтоюганська родовище видалено на північний захід на 130 км, від селищаміського типу Пойковський - на 75 км, від селища Лемпіно - на 25 км.Родовище розташоване у відносній близькості від великих родовищ -Приобского, Правдинська, в районі з добре розвиненою інфраструктурою.

Місцевість являє собою слаборозчленована рівнина,абсолютні відмітки рельєфу якої змінюються від +20 м (в заплавній частинітериторії р. Об) до +70 м на вододільних ділянках. Відзначається загальний нахилрельєфу в Північному напрямку до річки Обь. По території родовища протікаєзначна кількість річок. У північній частині площа обмежується рікою Об.

Відмінною особливістю грунтового покриву нарозглянутій території є широке поширення болотних іполуболотних грунтів, приурочених до великих плоским заболочених просторів.Лісова рослинність представлена ​​хвойним і змішаним лісом. На сухихпіднесених ділянках місцевості виростають соснові і кедрові бори.

Клімат району різко континентальний з тривалою зимою ікоротким теплим літом. Характерні особливості місцевого клімату:

- негативна середньорічна температура повітря (-1,7 В° С);

- мінімальна температура взимку (-56 В° С);

- максимальна температура влітку (+42 В° С);

- нерівномірне надходження сонячної радіації протягомроку;

- велика тривалість періоду стійких морозів (150сут);

- помірна кількість атмосферних опадів (450 - 500 мм);

- велика тривалість періоду зі сніговим покривом (180- 190 діб);

- велика потужність снігового покриву (на вододілах 0,5 м, взаплавах 1,5 м);

- відносно висока вологість повітря.

Корінне населення району складається в основному з хантов, мансіі росіян. Населені пункти розташовані в основному по берегах річок. Це селищаСалим, Сулини і Лемпіно.

Для потреб населення, що проживає врайоні родовища, використовуються води континентальних відкладень олігоценовихі четвертинного віку, які є єдиним джерелом питноговодопостачання. Джерелом тимчасового і господарського водопостачання дляпрацюючих бурових установок служать річки, струмки і озера, а також підземні водичетвертинного водоносного горизонту.

Через родовище проходить магістральна дорога Нефтеюганск- Ханти-Мансійськ регіонального значення, від якої ведеться будівництво дорігна кущі.

З 1973 року введена в дію залізниця Тюмень-Сургут,яка проходить східніше ділянки. Найближчі залізничні станції - Салим,Куть-Ях, Пить-Ях. Остання пов'язана з родовищем дорогою з асфальтобетоннимпокриттям. На південний схід від родовища проходить траса нафтопроводуУсть-Балик - Омськ.

1.2 Історія освоєння району

Прирозломногородовище відкрито в 1982 р., коли в результаті випробування горизонту БС 4-5 з свердловини 154 був отриманий фонтан нафти дебітом 4,8 м 3 /добу на2 мм штуцері. Відкриття продуктивних пластів ачимовской товщі відбулося в 1986м. У результаті випробування пласта Аг 3 в свердловині 311р був отриманийприплив нафти дебітом 4,9 м 3 /добу. У 1986 р. в результаті буріння івипробування свердловини 214р була підтверджена продуктивність пласта Аг 3 і відкрита нова поклад Аг 2 . У 1996 р. почалася дослідно-промисловавидобуток з пласта Аг 4 . Розбурювання родовища експлуатаційнимисвердловинами розпочато в 1987 р. з центральної частини основного об'єкта - горизонтуБС 4-5 .

Перша Технологічнасхема розробки Прирозломного родовища була складена СібНІІНП в 1984 р.У 1985 р. був складений проект пробної експлуатації, в якому були виділеніпершочерговим ділянку розбурювання горизонту БС 4-5 і північнийділянка пласта АС 11 .

Підрахунок запасів нафти ігазу Прирозломного родовища виконаний за станом на 01.01.2024 р. тазатверджений ДКЗ СРСР протоколом від 25.10.1985г. № 9830. На дату затвердженнязапасів родовище знаходилося в стадії розвідки. Запаси нафти затверджені потрьом продуктивним пластів - БС 4-5 , АС 11 1 , АС 11 2 (Категорії С 1 і С 2 ). За минулий період відкритіневеликі, літологічних екрановані поклади нафти в пластах БС 1 іачимовской товщі, так само прирощувати запаси категорії С 1 . У підсумкуна державному балансі РФ числяться геологічні запаси нафти вкількостях: в цілому по родовищу: категорія В + С 1 - 701139тис.т, С 2 - 521927 тис.т; за основним експлуатаційному об'єкту БС 4-5 :В + С 1 - 575686 тис.т, С 2 - 36391 тис.т; по пластахачимовской товщі: З 1 - 100413 тис.т, С 2 - 407121 тис.т;за покладами пласта АС 11 : З 1 -13016тис.т, С 2 -22381 тис.т; по пласту БС 1 : З 1 - 12024 тис.т, С 2 - 56034 тис.т. Видобувні запаси по категорії В + С 1 по основномупласту 229883 тис.т, КІН - 0,399; по другорядним об'єктам видобувні запасиприйняті з низьким КІН 0,150 - 0,250 д.ед.

План розробки родовища розглядався також СІБНІІНП в1990 р., з 1991 р. розробка родовища здійснюється на основіКомплексної технологічної схеми розробки Прирозломного родовища(Керівник О.М. Янін, СібНІІНП), затвердженої ЦКР Міннефтепрома СРСР(Протоколи від 16.01.91 р. № 1397 та від 22.03.91 р. № 1412) з наступнимиосновними положеннями:

В·проектні рівні видобутку нафти - 3500 тис.т (2001 р.), рідини -8200 тис.т (2005 р.), закачування води - 10900 тис.т (2005 р.);

В·основнийексплуатаційний об'єкт - горизонт БС 4-5 (основна і північнапоклади), другорядні пласти АС 11 1 , АС 11 2 ,ЮС 0

В·створення досліднихділянок на площі горизонту БС 4-5

В·застосування поосновному об'єкту блокової трьохрядної системи з розміщенням свердловин потрикутної сітці з відстанню між рядами і свердловинами в ряду 500 м, прищільності сітки свердловин 20 га/вкв.;

В·проектний фондвсього 3736 свердловин, у тому числі для буріння 3484 свердловини різних категорій.

До даного моменту експлуатаційний об'єкт БС 4-5 знаходиться в промисловій розробці, проектна система розробки здійснена,прое...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок