Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Зеленосланцевие фації метаморфізму

Реферат Зеленосланцевие фації метаморфізму

Категория: Геология

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

"Кубанського державного університету"

Геологічний факультет

Кафедра регіональної та морської геології

Лабораторна робота № 3

по "петрографії"

ЗЕЛЕНОСЛАНЦЕВИЕ фації метаморфізму

Виконала: студентка II курсу

26-й гр.

Н.А. Левченко

Краснодар 2011


Введення

Загальноприйнятим визначенням процесу метаморфізму є наступнаформулювання: "Метаморфізм (грец. metamorphoГіmai - піддаюся перетворенню, перетворююся) - процес твердофазногомінерального та структурної зміни гірських порід під впливом температуриі тиску в присутності флюїду ".

Мета лабораторної роботи: ознайомлення з зеленосланцевимі фациями,утворюються в процесі метаморфізму.

Об'єктом послужили гірські породи, що відносяться до зеленосланцевимфаціям. Предметом лабораторної роботи виступили їх структорно-текстурні властивості.

Для досягнення заданої мети були поставлені та виконані наступнізавдання:

1.Визначення типу метаморфізму і процесу формування зеленосланцевих фацій;

2.Визначення гірських порід, що відносяться до даних фаціям;

3.Опис їх різних властивостей;

Методично робота виконувалася шляхом аналізу різних літературнихджерел: навчальних видань і наукових статей мережі інтернету.

Залежно від природи виділяютьсякілька типів метаморфізму:

контактово метаморфізм - зміни вміщуючих гірських порід,обумовлені тепловим і хімічним впливом на них інтрузивних магматичнихмас.

дислокаційні метаморфізм - структурне і мінеральнеперетворення гірських порід під впливом тектонічних сил при складкоутворенняабо в зонах розривних порушень без участі магми.

метаморфізм зеленосланцевая фація

імпактного метаморфізм - зміни в гірських породах, обумовленіпроходженням потужної ударної (метеоритного) хвилі.

Фації метаморфізму - поняття, введене Ескол (Eskola, 1915), для сукупностігірських порід ізоградного метаморфізму (рис.1).

Рис.1 Схема фацій метаморфізму.

Pr-Pum - преніт-пумпеліітоваяфація. Роговики: АЕ - альбіт-епідотовие, HBl - роговообманковие, PX - піроксенових.

Заштриховані - проміжні групи.

Як видно зі схеми, для освітифацій зелених сланців характерна невисока температура, мала глибина і щодоневеликий тиск. Таким чином, можна стверджувати, що зеленосланцевие фації відносятьсядо дислокаційної метаморфізму.

Даний тип метаморфізму проявляється,головним чином, у верхніх частинах земної кори, в зонах розвитку тектонічних рухівдислокаційного характеру. Часто локалізується вздовж розривних тектонічних порушень.При дінамометаморфізме змінюються структурно - текстурні особливості гірських порід.Відбувається їх дроблення, а в більш глибоких зонах у зв'язку з підвищенням температуримеханічне руйнування змінюється пластичними деформаціями. У породах з'являєтьсяполосчатим, що полягає в чергуванні шарів різних за формою зерен і забарвленняммінералів, виникає кристалізаційна сланцеватості. При цьому глини перетворюютьсяв глиняні сланці, пісковики - в кварцити, вапняки - в мармури.

В умовах одностороннього тиску створюються сприятливі умовидля розвитку мінералів, витягнутих в одному або двох напрямках, а також для їхвпорядкованої переорієнтації в гірських породах. В результаті утворюється сланцеватостівиди текстур - при одноманітній орієнтуванні пластинчастих або подовжених зерен(Рис.2).

Рис.2 сланцеватості вид текстури

Зелені сланці- Породи, названі так за кольором, який їм надає наявність хлориту, тальку, серпентину,епідот, актіноліта. Крім вищеперелічених мінералів, головними породообразующимиє альбіт, кварц, кальцит, мусковіт, серіціт. Вони характеризуються низькою температуроюосвіти, багато з них містять зв'язану воду. Звичайно, що відносяться до цієїфації породи не обов'язково повинні бути зеленими, наприклад, альбіт-серіціт-кварцовісланці світлі.

Породи цієї метаморфічноїфації, що виникли за рахунок глинистих порід, відрізняються дуже дрібнозернистим будовою(Звичайний розмір зерен 0,1-0,01 мм), тонкою сланцеватості завдяки розвитку хлориту,серицита і мусковіту, гранобластовой, фібробластовой, лепідобластовой та іншимибластіческіе структури. У метаморфічних породах, що виникли за рахунок первиннопіщаних порід, слюди і хлорити відіграють підлеглу роль; переважають альбіт, кварц,епідот.

До порід метаморфічноїфації зелених сланців відносяться широко поширені тальку, хлорітовие іінші сланці. Вони утворюються за рахунок пелітові порід, пісковиків, в тому числі ітуфогенно, і вулканічних порід; широко поширені в складчастих областях багатьохрегіонів, зокрема на Уралі, Кавказі та на Алтаї.

Талькова сланці(Рис.3) - світло-зеленувато-сірі породи, що складаються в основному з листочківі пластинок тальку. Чисті тальку сланці називаються Тальковим каменем, останнійшироко застосовується як хороший вогнетривкий і кислототривкий матеріал. Структуракристалічна (лепідобластовая), текстура сланцеватая. Крім тальку можуть бути присутнімикварц, хлорит, актиноліт. Родовища його відомі на Уралі.

Рис.3 Тальковасланець

хлорітовие сланці(Рис.4) являють собою сланцеватості або лускаті породи, що складаються переважноз хлориту, а також актіноліта, тальку, слюди, епідот, кварцу і інших мінералів.Колір їх зелений, на дотик жирні, твердість невелика. Хлорітовие сланці часто містятьмагнетит у вигляді добре освічених кристалів (октаедрів). Структура лепідобластовая; текстура сланцеватая.

Рис.4. Хлорітовиесланець

Талькова та хлорітовиесланці утворюються в результаті метаморфізму основних магматичних порід і метаандезітов,а також при гідротермальної переробки цих порід і серпентинітів. Серед них частоприсутній карбонат кальцію; сланці в цьому випадку називаються вапняно-хлорітовимі,Талькова-карбонатними і т.п. Для точної діагностики порід фації зелених сланців,визначення їх складу і структури потрібні мікроскопічні дослідження.


Висновок

На підставі вищевикладених даних, можна зробити наступні висновки:

1.Тип метаморфізму, а так само формуються в його процесі гірські породи, залежитьвід ступеня участі таких факторів, як температура, тиск і флюїди;

2.Фації зелених сланців утворюються при невисокій температурі, малій глибині і відносно невеликому тиску.

3.Для зеленосланцевих фацій породоутворюючий мінералами є:

В·Хлорит;

В·Тальк;

В·Серпентин;

В·Епідот;

В·Актиноліт;

В·Альбіт;

В·Кварц;

В·Кальцит;

В·Мусковіт;

В·Серіціт

4.Основною відмітною властивістю є сланцеватая структура і зеленуватийколір.


Список літератури

1.Міловський А.В. "Мінералогія і петрографія" М., Недра, 1969 р.

2.wiki. web.ru

3..jewellery.org

4.injzashita.com

5.naturalscience.ru

6.wikipedia.org

7.mygeos.comДрукувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок