Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Геология » Місце і роль Світового океану у формуванні екосистеми планети

Реферат Місце і роль Світового океану у формуванні екосистеми планети

Категория: Геология

Зміст

Введення

Частина 1. Світовий океан

Частина 2. Навколишнє середовище

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Все живе речовинана нашій планеті на 2/3 складається з води. Вода бере участь у більшості біохімічнихреакцій. Так, наприклад, бактерії на 81% складаються з води, а їх суперечки на 50%, тканинилюдини містять до 70% води, кров навіть 79%, а лімфа 96%.

Без кисню життяможлива (анаеробні організми), без води немає. Академік В.І. Вернадський вважав,що "вода і жива речовина - генетично пов'язані частині організованості земноїкори ", а німецький фізіолог Е.Д. Раймон писав: "Життя - це одухотворенавода ".

Переважна частинавод неодноразово проходить через живі організми в результаті обміну речовин. Томувсі води біосфери (принаймні 99% їх) є біогенними, утворенимиза рахунок або космогенних вод, що надходять на Землю з навколишнього її простору,або ендогенних, що надходять з глибин Землі. Вод, що утворилися в результаті діяльностілюдини, відносно небагато.

Суша і вода розподіляютьсяпо поверхні Землі нерівномірно: більша частина суші зосереджена в північній півкулі,в південному переважає водна поверхня. Із загальної площі поверхні Землі 510 млн.км 2 на частку суші припадає всього 149 млн. км 2 або 29%. Решта361 млн. км 2 або 71% зайняті поверхнею Світового океану. Сумарна площавсіх внутрішніх водойм суші становить менше 3% її площі, льодовиків - близько 10%.

Простір Землі,покрите водами океанів і морів, являє собою безперервну водну оболонку,звану Світовим океаном. Із загальної площі поверхні Землі 510 млн. км 2 на частку суші припадає всього 149 млн. км 2 , або 29%. Решта 361 млн.км 2 , або 71%, зайняті поверхнею Світового океану. Сумарна площавсіх внутрішніх водойм суші становить менше 3% її площі, льодовиків - близько10%.


Таблиця 1.1 Сумарнізапаси поверхневих вод.

Вид запасів води Обсяг Частка,% Від загального запасу Від запасу прісної води Запаси води в озерах 104 000 2,82 - У тому числі прісні 27500 0,72 1,78 Запаси води в руслах річок 200 0,005 0,01 Запаси води льодовиках 12956 0,35 0,86 У тому числі гірські 1171 0,03 0,70

Така величезна кількість води в різних її станах не випадково.Розглянемо ж, що з себе представляють поверхневі води нашої планети, а головнеяке їх вплив на життя організмів і на всю планету в цілому.


Частина 1. Світовий океан

Простір Землі, покрите водами океанів і морів, являєсобою безперервну водну оболонку, звану Світовим океаном. Світовий океан розчленовуєсушу на окремі материки, острови і архіпелаги. Світовий океан в свою чергу розділенийматериками на окремі, сполучені між собою частини.

Частина Світового океану,розташована між окремими материками і відрізняється своєрідною конфігурацієюберегової лінії і особливостями підводного рельєфу, що відбиває історію формуванняданої ділянки земної кори, називається океаном . Основними ознаками океанівє самостійна система течій і атмосферної циркуляції і структура воднихмас з характерним просторовим і вертикальним розподілом океанологічнихелементів. За цими ознаками Світовий океан умовно поділяють на чотири частини:Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани. Межі океанів виразновиражені лише береговими лініями суші, що омивається ними. Морські ж кордони носять додеякій мірі умовний характер.

Моря.

Частина океану, вдающихсяв сушу і сполучена з прилеглим океаном або морем вільно, через протоки, абовідокремлена островами, їх грядами, підводними підняттями (порогами), називається морем .Географічне положення, умови водообміну з океаном, характер рельєфу дна і обрисівбасейну поряд із загальними кліматичними та гідрометеорологічними умовами районувизначають структуру водних мас даного моря і їх режим. Моря підрозділяють по різнимознаками: умовам водообміну і ступеня ізоляції від океану, походженням, характеромводообміну і гідрологічного режиму і т.д.

Найбільшого поширеннядо теперішнього часу має класифікація Шокальского, по якій моря розділяютьсяна окраїнні, середземні і міжострівне. Окраїнні моря розташовуються по окраїнахматериків і великих островів, середземні - між материками або всередині них. У відповідностіз цим середземні моря підрозділяються на межматеріковие і внутрішньоматерикові. Межматеріковиеморя відрізняються зазвичай великими розмірами і великими глибинами, внутрішньоматерикові,навпаки, відносно невеликі і неглибокі. Міжострівне моря розташовуються міжостровами і архіпелагами. Окраїнні моря вдадуться в материки і від океану відокремлюютьсягрядами островів, іноді півостровами. Вільне повідомлення окраїнних морів з океанамиобумовлює залежність фізичних і динамічних процесів, а також режиму водвід впливу океану. Прикладами окраїнних морів можуть служити моря Північне, Лаптєвих,Східно-Сибірське, Чукотське, Східно-Китайське і ін Середземного моря мають утрудненузв'язок з океанами. У результаті впливу материків солоність їх вод, температура іінші характеристики сильно відрізняються від сусідніх ділянок океану. Одне з самихзначних морів цього типу - Середземне (межматеріковое). До числа межматеріковихморів відносяться також моря австрало-азіатські та американські. Внутрішньоматериковісередземні моря вдадуться цілком в один материк. Такі моря Біле, Балтійське,Гудзонова затока. До числа Міжострівний морів відносяться Коралове море і ін

Водний і сольовий баланс.

Зміни солоностів різних районах Світового океану залежать від фізико-географічних, гідрометеорологічнихі океанологічних чинників. Найбільше значення мають: випаровування з поверхніморя, випадання опадів, приплив материкових вод, процеси льодоутворення і таненняльодів. Крім того, велике значення мають і динамічні чинники - вертикальнеперемішування шарів і горизонтальний перенос водних мас течіями. Надходження пріснихвод з материків, випадання опадів, приплив менш солоних вод із сусіднього районуокеану або моря, а також процес танення льодів опріснюють морські води, знижуючи їхсолоність. Процеси випаровування і льодоутворення, що супроводжуються випаданням солейв розсіл, а також приплив більш солоних вод, що вносяться течіями, підвищують солоність.Зміни всього комплексу цих процесів у часі і в просторі визначаютьпросторове і вертикальний розподіл солоності, сезонні, багаторічні йінші зміни її. Сольовий баланс морів і океанів пов'язаний зі зміною компонентівводного балансу.

Приходную частинаводного балансу складають атмосферні опади, що випадають на поверхню моря, прісніводи, принесені ріками, води від танення морського льоду і, нарешті, приплив води зсусіднього водоймища. Видаткову частину водного балансу цього ж об'єму води складаютьвтрати води на випаровування, на утворення льоду і відтік води в сусідні водойми. Длядеяких морів враховується витрата води на просочування через дно. У морях вел...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок