Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Фінансова криза в Україні

Реферат Фінансова криза в Україні

ЗМІСТ

Вступ

1. Причини Виникнення фінансової кризи в Україні

2. Наслідки фінансової кризи

3. Шляхи Подолання фінансової кризи

Висновки

Список використаної літератури

додатка


Вступ

особливая сучасного стану всвітовій економіці є Виникнення двох криз: кризи міжнародніх кредитно-грошовихвідносін та кри на фінансовому ринках. Ці процеси взаємопов `язані Між собою.Випадкове є їх збіг у часі, альо загострення кожної з досліджуваніх проблемЦІЛКОМ закономірно, вважають ЕКСПЕРТІВ фінансовогоРинку.

Світова Фінансова криза, Що зародиласяу США Як кризу Ринку нерухомості и похідніх фінансовіх інструментів, згідно злогікою глобалізації поширше по всьому світу, вдари и по Українськомуфінансовому ринках. Основними її причинами ЕКСПЕРТІВ назівають надмірноекспансівну копійчаних політіку Федеральної резервної системи (ФРС) США, Наявністьвелічезного дисбалансу у світовій економіці, зокрема, великий профіцит уЗовнішній торгівлі Китаю, значний торговельний дефіціт у США, недолікі системиУправління ризиків в інвестіційніх банках, недосконалість регулюванняфінансовіх рінків на національному и міжнародному рівнях. Сучасна Фінансовакризу вімагає від світової спільноті адекватно Дій, альо які з них у цьомувипадка можна візнаті такими? Для відповіді на Це Запитання необхіднопроаналізуваті, по-перше, Справжні причини, Що породили кризу, І, по-друге, ті,наскількі Глибока и трівалою вон буде.

Щодо України, світова Фінансова кризаспріяла виникненню проблем у банківському секторі. З одного боку, Українськібанки, які надавали в Останні роки Великі об'єми кредитних ресурсів НЕ Завждичітко та в необхідному об'ємі здійснювалі контроль за фінансовім становищахпозичальника, Що призвели в результаті до велічезної кількості неякісніхпозічальніків по всій Країні. З іншого боку, в українську систему за Останнірокі НЕ надходіло потрібного об'єму інвестіцій в Розвиток банківської системи.

Для Розгляд факторів, Щоспричинили Виникнення Такої сітуації, слід дослідіті глібінні заподій подій иЗнайте правильні рецепти розв'язання існуючіх проблем, Створити механізмі, Щодопомагатімуть згладіті Майбутні потрясіння в економіці.


1. ЗаподійВиникнення фінансової кризи в Україні

Проблема нестабільностівалютно-фінансової системи України має Досить спеціфічні характеристики. Зодного боку, крізові Явища пов'язані з моделлю економічного роз В¬ витку держави таможливости здійснення відчутніх Економічних реформ, з іншого - нестабільністьу валютній сфері характерізується проблемами внутрішньої та зовнішньої борговоїзалежності Країни. Основні Тенденції розвітку последнего десятіліття, навіть Ізневдачамі у перебігу Економічних реформ, у цілому підтверділі обраностітеоретичність підхід до ринкових перетвореності: східноєвропейські та прібалтійськіКраїни, де Було реалізовано найважлівіші пункти стандартної Програми міжнародніхфінансовіх організацій, змоглі порівняно Швидко подолати трансформаційну кризу.Водночас Менш сумлінні й послідовні у здійсненні запропонованої Програми КраїниСНР, зокрема Росія та Україна, галі ї досі продовжують боротися за оздоровленняекономікі [11].

Сучасний Розвиток валютно-фінансовоїсистеми Нашої Країни характерізується дією так званні позаекономічніх чінніків,які відчутно вплівають на її розвиток. Це, на нашу мнение, чинників В«стадноїповедінкі В», психологічного ризиків, епідемічного Поширення кризового Явища та сутополітічніх зрушень, Що вплівають на поточний або майбутній стан економікі.Проти вітчізняні Вчені НЕ віокремлювалі зазначені Фактори Як Такі, Що здатніспровокуваті складаний механізм розгортання тенденцій нестабільності.

Не було Зроблено Спроба розглянутіструктурні чі Політичні Фактори Як Важливим складник Економічних зрушень, анаслідком їх Може дива кризового Ситуація. Натомість Переваги надавалидослідженню самє базових макроекономічніх показніків, не зважаючі на ті, Щобільшість криз, які відбулісь в Останній декаді минуло тисячоліття,розгорталісь аж ніяк не на фоні економічного спаду чи рецесії світовоїекономікі. Навпаки, їм передував Період економічного пожвавлення, Який БУВнаслідком вдалині імплементованіх стабілізаційніх програм чі високогоекономічного зростання.

Вивчення позіцій вітчізняніх ученихта вчених країн СНД (А. Грязнової, О. Василика та К. Павлюка, С. Мочерного, Л.Дробозіної, А. Єпіфанова, І.. Сало, І.. Д'яконової, К. Рудого, Н. Заєць, В. Поповаи М. Монтеса, А. Анікіна ї інших) про суть фінансової нестабільності ДаєПідстави пріпустіті, Що у сучасности науково-термінологічному обігу найбільшусталенім є розуміння фінансової кризи Як Порушення рівноваги у функціонуваннісистеми фінансовіх відносін, його призначення та проявляється в нестабільності фінансівінстітутів та кредитно-фінансовіх установ и віражається в різкому падінні ВВП,Що дестабілізує процес Формування та розподілу централізованіх фондів держави.Зокрема, на мнение О. Василика, Фінансова криза - ції Явища, а Показники її наявності - дефіціт державного бюджету [2, с.594].

проти, Як справедливо зазначаються В.Попов та М. Монтес, Фінансова криза Може розгорнутісь и без бюджетних дефіцітівЯк наслідок погіршення умов торгівлі та балансу у потоково операціях, які разомпрізводять до підріву валютного курсу, ЩО, в свою Черга, черезвзаємопов'язаність валютного та фінансового рінків, Може негативно вплінуті настан фінансового сектора Країни [6, с. 20]. Фінансова криза Складається збюджетної кризи, кризи грошового обігу, банківської, біржової та валютної криз.

На відміну від вісвітленого підходузазначеним учених, західні економісті Г. Мінскі, Ч. Кіндлебергер, М. Фрідмен,А. Шварц, П. Кругман, М. Обстфельдом, М. Бордо, Р. Дорнбуш, П. Дібвіг, Д.Даймонд, Р. Манделл, Ф. Мішкін, С. Фішер, Р. Камінскі, К. Рейнхарт, А. Веласко,Р. Чанг, Г. Гортон, С. Едвардс, Р. Глік, Е. Роуз, Р. Рігобон, Г. Кальво та ІншіВже впродовж трівалого годині займаються дослідженням фінансової нестабільності,а тому Сучасні вітчізняні Досягнення у Цій Галузі економічної наукипереплітаються Із західнімі або їх інтерпретують. Варто відзначіті відсутністьчіткого розуміння того, Що ж самє вважають фінансовою кризами, Що є Первин - валютний чі Фінансова нестабільність.Зважаючі на зростання взаємозалежності валютного та фінансового секторів,наслідкамі фінансової кризи (суто фінансової за Походження) можут диваПорушення у банківській, а отже, и валютній сферах, и так само валютних кризМоже трансформуватісь у банківську та фінансову кризи. Так, Ч. Кіндлебергер таГ. Мінскі у Моделі фінансової кризи Поняття валютної та фінансової кризивжівають Як сінонімічні, з тією Ліше різніцею, Що терміном валютної кризиназвано Початковий етап більш глибокого за Своїми проявити потрясіння, його призначення таохоплює НЕ Ліше валютний, а й загально Фінансове середовище [10, с. 29].

На мнение вчених, Фінансова кризамістіть Такі елементи, Як різке падіння ЦІН на активи, масово банкрутство Як уфінансовому, так и нефінансовому секторі та Порушення діяльності валютногоРинку.

Кріза, Яки ніні зароджується увалютно-фінансовому, банківському, ВИРОБНИЧЕ та інших секторах економікіУкраїни НЕ є кризів в її канонічному розумінні, Аджея за Своєю спеціфікою вонНЕ є ціклічною. Це відбулося через низькі об'єктивних політічніх и Економічнихчінніків, зокрема, зниженя інвестіційної актівності його призначення та спричинило:

обмеженість інвестіційніх ресурсівтоваровіробніків через збільшення коштів для фінансування витрат на оплатупраці (у зв'язку з підвіщенням мінімальної заробітної плати);

зростання соціальної складової у державнихВидатки, Що однозначно зменшіть порівняно з минулим роком обсягах державнихінвестіцій та, відповідно, позначені на інвестіційній діяльності окремогоГалузо економікі;

пасівність великого бизнеса упрійнятті інвестіційніх рішень до Закінчення процесу репріватізації, а кожчерез скасування податкових...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок