Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки » Аналіз кредиторської заборгованості та її вплив на фінансовий стан організації

Реферат Аналіз кредиторської заборгованості та її вплив на фінансовий стан організації

Введення

Організаціїмають різноманітні економічні зв'язки з постачальниками товарів, підзвітнимиособами, робітниками та іншими організаціями та особами, безпосередньо вступаючи зними в розрахунки. Система економічних розрахунків має бути побудована такимчином, щоб всі платежі проходили в стислі терміни і здійснювалися назаконних підставах. Незакінчені розрахунки являють собою дебіторську абокредиторську заборгованість.

Актуальністьобраної теми: аналіз кредиторської заборгованості та її вплив на фінансовийстан організації, не викликає сумніву, так як є важливою складовоючастиною всього управлінського аналізу, так як правильне розміщення коштіворганізації має великий вплив на результати його діяльності.

Мета даноїдипломної роботи - вивчення методичних основ кредиторської заборгованостіорганізації, а так само методик аналізу кредиторської заборгованості та її впливна фінансовий стан організації на прикладі ТОВ В«КЦВ» ПРОФІ В»за данимибухгалтерської і податкової звітності.

Длядосягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- вивченнятеоретичних аспектів, які стосуються кредиторської заборгованості;

-визначення мету і завдань аналізу кредиторської заборгованості;

- розгляді вивчення методиканалізу кредиторської заборгованості;

- проведенняаналізу кредиторської заборгованості організації ТОВ В«КЦВ» ПРОФІ В»на підставірозглянутих методик аналізу;

- формулюваннявисновків і пропозицій щодополіпшення стану розрахунків організації ТОВ В«КЦВ» ПРОФІ В».

Аналізкредиторської заборгованості розрахункових операцій проводиться на основі данихбухгалтерського обліку, який дозволяє встановити законність здійсненнярозрахунків, а також утворення заборгованості, її стан в порівнянні з початкомроку, її склад та строки, причини утворення заборгованості та виявити резервидля поліпшення стану розрахункових операцій в організації.

ВЯк об'єкт дослідження було обрано товариство з обмеженоювідповідальністю В«КЦВ» ПРОФІ В».

Теоретичноюі методологічною основою проведення дослідження з'явилися законодавчіакти, нормативні документи з питань бухгалтерського обліку в РосійськійФедерації. При цьому були використані джерела навчальної літератури,методичні матеріали,періодична література.

Пріоритетнимнапрямком діяльності організації є: діяльність в областібухгалтерського обліку.

В«КЦВ» ПРОФІ В»являє собою товариство зобмеженою відповідальністю. Товариство є юридичною особою і дієна підставі Статуту і Установчого договору, має самостійний баланс тарозрахунковий рахунок.

Засновникамиє юридичні особи і несуть відповідальність за зобов'язаннями ТОВ В«КЦВ» ПРОФІ В»у розмірі статутного капіталу,створеного з коштів засновників.

Вищиморганом управління ТОВ В«КЦВ» ПРОФІ В»є рада Засновників. Довиключної компетенції ради Засновників відносяться питання визначенняосновних напрямів соціального і виробничого (економічного) розвитку,затвердження планів та звітів про їх виконання.

Основнийметою діяльності ТОВ В«КЦВ» ПРОФІ В», так само як і метою будькомерційної організації, є отримання прибутку.


1 Методичні аспекти кредиторської заборгованості

1.1 Поняття та класифікація кредиторськоїзаборгованості

кредиторський заборгованість платоспроможність фінансовий

Кредиторська заборгованість являє собоюнездійснені платежі по виниклих зобов'язаннями: постачальникам і підрядчикам- За придбані товари, роботи, послуги (торгові кредитори); податковиморганам - щодо сум нарахованих податків; своїм працівникам - по сумахнарахованої заробітної плати; засновникам - по виплаті нарахованих доходів тат.д. Заборгованість повинна відображатися в обліку до погашення (стягнення) передконтрагентом або списання.

Кредиторська заборгованість показує кількість грошей,які необхідно виплатити в найближчому майбутньому. Отже, підприємствомає забезпечити приплив грошових коштів, щоб провести ці виплати.

Аналізкредиторської заборгованості, є найважливішою складовою частиною діяльності всієїорганізації і дозволяє її керівництву:

-визначити, як змінилася величина боргових зобов'язань у порівнянні зпочатком року або іншого аналізованого періоду;

- оцінити,оптимально Чи співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, і якщо ні,як домогтися його оптимальності, що для цього потрібно зробити;

- визначитиі оцінити ризик кредиторської заборгованості, її вплив на фінансовий станорганізації, встановити допустимі межі цього ризику, заходи щодо його зниження;

- знайтираціональне співвідношення між величиною кредиторської заборгованості та обсягомпродажів, оцінити доцільність збільшення відпуску продукції, товарів і послугв кредит, визначити межі цінових знижок для прискорення оплати виставленихрахунків;

-прогнозувати стан боргових зобов'язань організації в межах поточногороку, що дозволить поліпшити фінансові результати її діяльності.

Кредиторськазаборгованість виникає внаслідок:

-Існуючої системи розрахунків (при не збігу строків нарахування та строківоплати);

- Несвоєчасністьвиконання підприємством своїх зобов'язань.

Найбільш поширений вид кредиторськоїзаборгованості - заборгованість перед постачальниками та підрядниками за поставленіМПЗ, надані послуги та не сплачені в строк роботи.

Зокрема, неприпустима залежність компанії від одного абодвох кредиторів, тому що їх неспроможність або жорсткість умовкредиту можуть призвести до значних труднощів в поточній діяльності. Навітьраптове скорочення періоду кредитування може викликати проблеми. Відстрочки пооплату сировини і матеріалів часто можуть зав'язуватися на обсяги поставок, якіздорожують витрати по зберіганню на складі підприємства. Аналітики компанії повинніоперативно розраховувати оптимальну кількість закупок і власних витрат. Слідтакож постійно цікавитися умовами надання постачальниками знижок,які можуть зростати при передоплаті.

У складі кредиторської заборгованості виділяєтьсязаборгованість організації:

- перед постачальниками та підрядниками (залишки поСтаном на звітну дату по кредиту рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками тапідрядниками "і 76" Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ").Нацьому рахунку також відображається заборгованість постачальникам по невідфактурованихпоставкам і заборгованість постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам, якимпідприємство видало в забезпечення їх поставок, робіт і послуг векселя;

- перед персоналом організації по нарахованій, алеще не виплаченої заробітної плати відображається на рахунку 70 "Розрахунки зперсоналом з оплати праці ";

- заборгованістьпідприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок зпрацівників, відображається на рахунку 68 В«Розрахунки з податків і зборівВ»;

- заборгованістьпідприємства з відрахувань на державне соціальне страхування,пенсійне забезпечення і медичне страхування відбивається на рахунку 69В«Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченнюВ»;

Кредиторів,заборгованість яких виникла за іншими операціями, називають іншими кредиторами.Під заборгованістю В«іншим кредиторам" відображається заборгованість підприємства поплатежах з обов'язкового і добровільного страхування майна та працівниківпідприємства та інших видів страхування, в яких підприємство єстрахувальником, заборгованість по відрахуваннях у позабюджетні фонди та іншіспеціальні фонди (крім фондів, відрахування в які відображаються за рахунком 69) увідповідно до встановленого законодавством РФ порядком, заборгованість покредитами банків, отриманими підприємством для видачі позик працівникам на житловебудівництво та інші цілі, а також для відшкодування торговим організаціям сумза товари, продані в кредит, заборгованість перед підзвітними особами:

- за отриманими позиками і кредитами (залишки покредиту рахунків 66 "Розрахунки по короткостр...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок