Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Физика » Електромеханічні перехідні процеси

Реферат Електромеханічні перехідні процеси

Категория: Физика

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищоїпрофесійної освіти

В«Амурський державний університетВ»

(ГОУВПО В«АмГУВ»)

Кафедра енергетики

Курсова робота

на тему: Електромеханічні перехідні процеси

з дисципліни: Перехідні процеси

Виконавець

студент групи А.Б. Пріліпенко

Благовєщенськ 2004


ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з курсуВ«Електромеханічні перехідні процеси в електричних системахВ»

Шифр ​​14.а.04.К2

1.Для заданоїсхеми електропередачі визначити запас статичної стійкості за границеюпереданої потужності при передачі від генератора в систему потужності Р н для таких випадків:

1.1 Генератор не має АРВ без урахуванняявнополюсності (X d = X q ).

1.2 Генератор забезпечений АРВ ПД (E ' q = const)без урахування явнополюсності.

1.3 Генератор забезпечений АРВ СД (U r = const) без урахування явнополюсності.

2.Побудувативекторну діаграму генератора у вихідному режимі.

3.Виконати розрахунокдинамічної стійкості у відповідності зі схемою розвитку аварії при КЗ взаданій точці в наступній послідовності:

3.1.Рассчітать і побудувати кутовіхарактеристики потужності нормального, аварійного та післяаварійного режимів (приЕ '= const).

3.2.Проізвесті чисельний розрахунок іпобудувати залежності зміни кута d 'і прискорення а від часу (наближений розрахунок).

3.3.В разі порушення стійкостівизначити граничний кут і час відключення КЗ, необхідні для збереженнястійкості.

3.4.Прі збереженні стійкостівизначити коефіцієнт запасу динамічної стійкості.

3.5.Виполніть розрахунок динамічногопереходу з урахуванням реакції якоря і дії АРВ і побудувати залежності d, E'q, Eq, Eqe від часу.

4.Перевірити, будеЧи стійка навантаження після відключення вимикача В, і визначити коефіцієнтзапасу стійкості по напрузі у випадках:

4.1.Отсутствія АРВ у генератора.

4.2.Генератор забезпечений АРВ ПД.

4.3.Генератор забезпечений АРВ СД.

5.Визначитидопустимий час перерви електропостачання за умовами стійкостіеквівалентної асинхронної навантаження.

Розрахункова схема електропередачі

Характеристики елементівелектропередачі

Генератор Тіп4

S н , МВА

X d

X q

X ' d

X 2

T j , c

T d0 , c

T e , c

ГГ 180 0.73 0.44 0.29 0.3 6 5 0.2 Трансформатори Т1 Т2

S н , МВА

U до, %

Група соед.

S н , МВА

U до, %

Група соед. 200 11

2'125 10,5

Навантаження Лінія

Р н , МВт

сos j н

Ковзання, S 0

T j , c

L, км

U н , кВ

100 0,87 0,017 6 120 220

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить 24сторінки, 61 формулу, 3 таблиці, 12 рисунків.

відносних одиницях, АРВ, КОРОТКЕЗАМИКАННЯ, ОПІР, НАВАНТАЖЕННЯ, ПОТУЖНІСТЬ, КУТ, ЕРС, статичніСТІЙКІСТЬ, динамічної стійкості, ЗАПАС

Побудова векторних діаграм,кутових характеристик. Розрахунок запасу статичної стійкості, динамічноїстійкості, допустимого часу перерви за умовами стійкості.


ЗМІСТ

Введення

1.Визначенняпараметрів схеми заміщення і розрахунок вихідного усталеного режиму

1.1 Загальні положення

1.2 Визначення параметрівелементів схеми заміщення

1.3 Розрахунок вихідного усталеногорежиму

2. Розрахунок статичноїстійкості

3. Розрахунок динамічної стійкості

3.1 Загальніположення

3.2 РозрахунокДУ за правилом площ

3.3Наближений розрахунок ДУ методом послідовних інтервалів

3.4Уточнений розрахунок динамічної стійкості

4. Розрахунокстійкості вузла навантаження

4.1 Статична стійкість асинхронної навантаження

4.2Динамічна стійкість асинхронної навантаження

Висновок

Списоклітератури


ВСТУП

Перехідні режими поділяють нанормальні (експлуатаційні) і аварійні. У будь-яких перехідних процесахвідбуваються закономірні послідовні зміни параметрів режиму системи відмоменту обурення до початку сталого режиму.

Нормальні перехідні процесисупроводжують поточну експлуатацію системи і пов'язані в основному зі змінаминавантаження і реакцією на них регулюючих пристроїв. Строго незмінного режиму всистемі не існує і, говорячи про усталеному режимі, мають зважаючи режиммалих збурень. Малі обурення не повинно викликати порушення стійкостісистеми, або інакше кажучи не повинні призводити до прогресивно зростаючого змінипараметрів її вихідного режиму. Здатність системи повертатися до стійкогорежиму або до режиму, близького до нього при малих збуреннях називаєтьсястатичної стійкістю.

Аварійні перехідні процесивиникають при різких змінах режиму. До них відносяться короткі замикання всистемі з наступним їх відключенням, а також випадкові (аварійні) відключенняагрегатів або ЛЕП, що несуть значні навантаження, тобто великі обурюютьвпливу на систему. Такі дії призводять до значних відхиленьрежиму від вихідного стану.

Динамічна стійкість - цездатність системи відновлювати після великого обурення вихіднестан або стан, близький до вихідного (допустиме за умовамиексплуатації системи). Якщо після великого збурюючої дії синхроннаробота системи спочатку порушується, а потім після допустимого за умовамиексплуатації асинхронного ходу відновлюється, вважають, що система маєрезультуючої стійкістю.


1. Визначення параметрів схеми заміщення і розрахунок вихідногоусталеного режиму

1.1 Загальніположення

При виконанні розрахунків стійкості необхідно скластирозрахункову схему заміщення електропередачі, яка складається з схемзаміщення окремих елементів. Елементи електропередачі представляються і...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок