Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Физика » Аналіз циклу паротурбінної установки

Реферат Аналіз циклу паротурбінної установки

Категория: Физика

Завдання

Паротурбіннаустановка потужністю N Е працює при початкових параметрах p 1 ,t 1 і кінцевому тиску пари p до .Вихідні дані для розрахунків вибираються за номером варіанта в табл. В«Вихіднідані В».

1.Завихідним даним розрахувати характеристичні точки ідеального ідійсного циклів Ренкіна. Результати розрахунків представити в табл. 2.

Заданими табл. 2 побудувати в Ts-координатахідеальний і дійсний цикли простий ПТУ. Розрахувати основніхарактеристики циклів, перераховані в табл. 2.

2.Розрахуватихарактеристичні точки дійсного циклу ПТУ із зміненим параметром.Побудувати в Ts-координатахпервісний дійсний цикл із зміненим параметром.

Побудуватив hs-діаграмі процеси розширення парив турбіні для початкового циклу і зі зміненим параметром. Розрахуватиосновні характеристики циклу із зміненим параметром.

3.Розрахуватитеплової та ексергетичний баланси дійсного циклу простий ПТУ. Побудуватидіаграми теплових і ексергетичної потоків в установці.

4.Розрахуватиосновні характеристики установки, що працює по дійсному циклу тамає n регенеративнихпідігрівачів при тиску у відборах p 111 ,p 112 ,p 113 .Розрахувати тепловий і ексергетичний баланси регенеративного циклу ПТУ.Побудувати діаграми теплових і ексергетичної потоків.

Всірезультати розрахунків представити у зведеній табл. 2.

N Е = 110МВт

р 1 = 9МПа

t 1 = 500 Лљ С

р К = 0,010МПа

О· oi T = 0,85

О· oi H = 0,80

О· ка = 0,82

Q H P = 38МДж/кг

О”t 1 =+15%

p 111 = 1,0МПа

p 113 = 0,20МПа

Розрахунокпараметрів точок ідеального і дійсного циклів ПТУ

1- Перегріта пара

v 1 = 0,0368м 3 /кг

h 1 = 3387,3кДж/кг

s 1 = 6,6601кДж/(кг * К)

2а- Вологий насичений пар

t 2 = 45,81 Лљ C

v ' 2а = 0,0010103м 3 /кг v '' 2а = 14,671м 3 /кг

h ' 2а = 191,81кДж/кг h '' 2а = 2583,9кДж/кг

s ' 2а = 0,6492кДж/(кг * К) s '' 2а = 8,1489кДж/(кг * К)

x 2a = (s-s ')/(s''-s') x 2a = (6,6601-0,6492)/(8 ,1489-0, 6492) = 0,801

v 2a = v ' 2a * (1-x 2a ) + v'' 2a * x 2a v 2a = 11,759 м 3 /кг

h 2a = h ' 2a * (1-x 2a ) + h'' 2a * x 2a h 2a = 2109,035кДж/кг

2д- Вологий насичений пар

h 2 д = h 1 -О· oi T * (h 1 -h 2a )

h 2 д = 2300,77кДж/кг

x 2 д = 0,882

v 2д = 12,940м 3 /кг

s 2д = 7,264кДж/(кг * К)

3- Кипляча рідина

x 3 = 0

v 3 = v ' 2 = 0,0010103м 3 /кг

h 3 = h ' 2 = 191,81кДж/кг

s 3 = s ' 2 = 0,6492кДж/(кг * К)

4a- Рідина

s i = 0,5689 кДж/(кг * К) t (s i ) = 40 Лљ C

s i +1 = 0,6996кДж/(кг * К) t (s i +1 ) = 50 Лљ C

t 4a (s = 0,6492) = 46,14 Лљ C = 319,14 K

t i = 40 Лљ C v (t i ) = 0,0010039м 3 /кг

t i +1 = 50 Лљ C v (t i +1 ) = 0,0010082м 3 /кг

v 4a (t = 46,14) = 0,00100654 м 3 /кг

t i = 40 Лљ C h (t i ) = 175,5кДж/кг

t i = 40 Лљ C h (t i ) = 217,1кДж/кг

h (t = 46,14) = 201,04кДж/кг

4д- Рідина

h 4 д = h 3 + (h 4a -h 3 ) /О· oi H

h 4 д = 203,35кДж/кг

h i = 175,5 кДж/(кг * К)

t (s i ) = 40 Лљ C

h i +1 = 217,1 кДж/(кг * К) t (s i +1 ) = 40 Лљ C

t 4 д (h = 203,25) = 46,96Лљ C = 319,96 K

t i = 40 Лљ C

v (t i ) = 0,0010039 м 3 /кг

t i +1 = 50 Лљ C

v (t i +1 ) = 0,0010082 м 3 /кг

v 4 д (t = 46,96) = 0,0010066м 3 /кг

t i = 40 Лљ C

s (t i ) = 0,5689 кДж/(кг * К)

t i +1 = 50 Лљ C

s (t i +1 ) = 0,6996 кДж/(кг * К)

s 4д (t = 46,96) = 0,6599кДж/(кг * К)

5- Кипляча рідина

t 5 = 303,35 Лљ C = 576,35K

v 5 = v ' 5 = 0,0014181м 3 /кг

h 5 = h ' 5 = 1363,6кДж/кг

s 5 = s ' 5 = 3,2866кДж/(кг * К)

6- Сухий насичений пар

t 6 = 303,35Лљ C = 576,35 K

v 6 = v'' 6 = 0,02077м 3 /кг

h 6 = h'' 6 = 2742,9кДж/кг

s 6 = s'' 6 = 5,6790кДж/(кг * К)

паротурбінний установка тепловоїексергетичний потік


Зарозрахованим даними складається таблиця

Ідеальнийцикл ПТУ

q 1 = h 1 -h 4 a = 3387,3-201,04 = 3186 , 26кДж/кг

q 2 = h 2a -h 3 = 2109,035-191,81 = 1917,23 кДж/кг

l Т =h 1 -h 2a = 3387,3-2109,035 = 1277,97 кДж/кг

l H = h 4a -h 3 = 201,04-191,81 = 9,23кДж/кг

l ц = l T -l H = 1277,97-9,23 = 1268,74кДж/кг

О· t = (q 1 -q 2 )/q 1 = (3186,26 - 1917,23)/3186,26 = 0,3983

D = N 0 /(h 1 -h 2a ) = N е. /(H 1 -h 2a )/О· М /О· Г = 110/1277, 97/0, 98/0, 99 = 88,718кг/с

d Е = 3600 * D/N Е = 3600 * 88,718/110 = 2,903кг/(кВт * год)

Q 1 = D * q 1 = 88,718 * 3186,26 = 282,679МВт

q T = 3600 * Q 1 /N Е = 3600 * 282,679/110 = 9,251МДж/(кВт * год)

B = Q 1 /(О· ка * Q H P ) = 282,679/(0,82 * 38) = 9,072кг/с

b Е = 3600 * B /N Е = 3600 * 9,072/110 = 0,297кг/(кВт * год)

Q 2 = q 2 * D = 1917,23 * 88,718 = 170,093МВт

О· oi = l ц д /l ц а = 1

О· Е = N Е /Q 1 = 110/282, 679 = 0,3891

О· i = (q 1 -q 2 )/q 1 = (3186,26 - 1917,23)/3186,26 = 0,3983

Дійснийцикл ПТУ

q 1 = h 1 -h 4д = 3387,3-203,35 = 3183,95кДж/кг

q 2 = h 2д -h 3 = 2300,77-191,81 =2108,96 кДж/кг

l Т =(H 1 -h 2а ) *О· oi T = (3387,3-2109,035) * 0,85 = 1086...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок