Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Організація нагляду за об'єктами, введеними в експлуатацію

Реферат Організація нагляду за об'єктами, введеними в експлуатацію

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС РОСІЇ по Курганської області УПРАВЛІННЯДЕРЖАВНОГО

ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ

відділу державного пожежного нагляду ПО МІСТУ Шадринськ

РЕФЕРАТ

Тема: В«Організація нагляду за об'єктами

введеними в експлуатацію В»


Зміст

пожежний безпекуексплуатація нагляд

Введення

1. Організація нагляду за об'єктами, введеними вексплуатацію

2. Державний будівельний нагляд

3. Видача дозволу на введення об'єкту в експлуатацію

4. Організація та здійснення нагляду за дотриманням вимогпожежної безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт на об'єктахкапітального будівництва, реконструкції, ремонту

5. Приймання під нагляд об'єктівкапітального будівництва, реконструкції, ремонту на які видано дозволина введення в експлуатацію

Заключна частина

Список літератури


Введення

Державний пожежнийнагляд - спеціальний вид державної наглядової діяльності, здійснюванийпосадовими особами органів управління та підрозділів Державноїпротипожежної служби з метою контролю за дотриманням вимог пожежноїбезпеки і припинення їх порушень. Керівник федерального органууправління Державної протипожежної служби, керівники територіальнихорганів управління Державної протипожежної служби суб'єктів РосійськоїФедерації за посадою одночасно є відповідно головнимдержавним інспектором Російської Федерації з пожежного нагляду таголовними державними інспекторами суб'єктів Російської Федерації попожежного нагляду. Перелік посад особового складу Державноїпротипожежної служби і відповідних їм прав і обов'язків поздійснення державного пожежного нагляду визначає головнийдержавний інспектор Російської Федерації з пожежного нагляду.Посадові особи органів управління та підрозділів Державноїпротипожежної служби при здійсненні державного пожежного наглядумають право:

організовуватирозробку, стверджувати самостійно або спільно з федеральними органамивиконавчої влади обов'язкові для виконання нормативні документи зпожежної безпеки, а також нормативні документи, що регламентують порядокрозробки, виробництва та експлуатації пожежно-технічної продукції;

здійснюватидержавний пожежний нагляд за дотриманням вимог пожежної безпекифедеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої владисуб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування,підприємствами, а також посадовими особами та громадянами;

вносити в федеральніоргани виконавчої влади, органи державної влади суб'єктівРосійської Федерації та органів місцевого самоврядування пропозиції про виконаннязаходів пожежної безпеки;

проводити обстеження таперевірки територій, будівель, споруд, приміщень підприємств та іншихоб'єктів, у тому числі в неробочий час, з метою контролю за дотриманнямвимог пожежної безпеки та припинення їх порушень;

входити безперешкоднов порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, в жилі та іншіприміщення, на земельні ділянки громадян за наявності достовірних даних пропорушенні вимог пожежної безпеки, що створює загрозу виникненняпожежі і (або) безпеки людей;


1. Організація наглядуза об'єктами, введеними в експлуатацію

Наглядза дотриманням вимог пожежної безпеки при експлуатації об'єктівзахисту здійснюється в ході перевірок виконання юридичними особами таіндивідуальними підприємцями вимог пожежної безпеки таобстежень протипожежного стану належних їм (в тому числі на правіоренди) територій, будівель, споруд та транспортних засобів. Перевіркампідлягають всі юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм іформ власності та індивідуальні підприємці. Перевірки виконанняюридичними особами та індивідуальними підприємцями вимог пожежноїбезпеки проводяться на підставі розпорядження органів ДПН. Розпорядження пропроведенні перевірки або його завірена печаткою копія пред'являється старшимпосадовою особою, яка здійснює перевірку, керівнику чи іншій посадовійособі юридичної особи або індивідуальному підприємцю одночасно зіслужбовими посвідченнями учасників перевірки. Перевірка може проводитисятільки тими державними інспекторами, які вказані в розпорядженні пропроведенні перевірки.

Тривалістьзаходи щодо контролю за забезпеченням пожежної безпеки у відношенніоднієї юридичної особи або індивідуального підприємця не повиннаперевищувати один місяць. У виняткових випадках, пов'язаних з необхідністюпроведення обстеження великої кількості будівель і споруд або спеціальнихдосліджень (випробувань), експертиз із значним обсягом роботи, напідставі мотивованої пропозиції державного інспектора керівникоморгану ДПН або його заступником строк проведення заходу з контролю можебути продовжений, але не більше ніж на один місяць. Список юридичних осіб таіндивідуальних підприємців на території, що обслуговується складається іщорічно коригується органами ДПН на основі відомостей, одержуваних у Реєстраційнійпалаті, Статистичному управлінні, Бюро технічної інвентаризації та іншихорганізаціях, що володіють необхідною інформацією. На основі зазначеного списку вмісцевих органах ДПН складаються та щорічно корегуються переліки особливо важливихі режимних об'єктів, а також організацій, на яких в обов'язковому порядкустворюється пожежна охорона. Переліки затверджуються начальником територіальногооргану управління ДПС суб'єкта Російської Федерації. Організації, включені вПерелік особливо важливих та режимних об'єктів та Перелік підприємств, на яких уобов'язковому порядку створюється пожежна охорона, в тому числі міститься зарахунок коштів федерального бюджету, підлягають комплексної планової перевірки нечастіше одного разу на два роки і позаплановим перевіркам не рідше одного разу на рікдля контролю за виконанням припису ДПН. Зазначені організації закріплюютьсяза найбільш підготовленими державними інспекторами. Періодичність плановихкомплексних перевірок організацій, що не увійшли до названі переліки, а такожперевірок населених пунктів встановлюється територіальними органамиуправління ДПС з урахуванням результатів аналізу обстановки з пожежами та пожежноїнебезпеки об'єктів захисту, але не частіше одного разу на два роки.

Об'єктиз нічним перебуванням людей (готелі, дитячі, навчальні,лікувально-оздоровчі заклади, об'єкти соціального забезпечення і т.п.),крім того, повинні піддаватися позаплановим цільовим (оперативним) перевіркам унічний час не рідше двох разів на рік за вмотивованим рішенням органу ДПН. Вщодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців - членівсаморегулівної організації, які виконують роботи та послуги в галузі пожежноїбезпеки і солідарно несуть в відповідно до статутних документівсубсидіарну відповідальність за шкоду, заподіяну членами зазначеноїорганізації внаслідок недотримання обов'язкових вимог пожежноїбезпеки, що пред'являються до професійної діяльності, що є предметомсаморегулювання, встановлюється порядок проведення заходів щодо контролюза забезпеченням пожежної безпеки у відношенні 10 відсотків від загального числачленів саморегулюючої організації на обслуговуваній органом ДПН території, алене менш ніж у відношенні двох членів саморегулюючої організації, що визначаютьсяза вибором органу ДПН. Порядок проведення планових заходів з контролю зазабезпеченням пожежної безпеки у відношенні членів саморегулівноїорганізації встановлюється розпорядженням органу ДПН на підставі зверненнясаморегулівної організації. Звернення повинно містити відомості,підтверджують членство в саморегулівної організації та солідарне несенняпередбаченої цим пунктом субсидіарної відповідальності її членів за шкоду.У встановленні зазначеного порядку проведення перевірок саморегулівнихорганізацій може бути відмовлено за наявності в органу ДПН у момент зверненняпідстав проведення відносно її членів позапланових заходів з контролю(При наявності актів перевірки членів цієї організації, які містять порушеннявимог пожежної безпеки). Організація і ведення нормативно-техні...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок