Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Причини пожеж у машинобудуванні та організаційні заходи пожежної безпеки

Реферат Причини пожеж у машинобудуванні та організаційні заходи пожежної безпеки

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ОСВІТИ РФ

ДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ІНСТИТУТІнноватики та ЛОГІСТИКИ

КАФЕДРАУПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ

РЕФЕРАТ

З ДИСЦИПЛІНИВ«БЖДВ»

НА ТЕМУ

В«ПРИЧИНИПОЖЕЖ У МАШИНОБУДУВАННІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В».

Виконав: Бальман П.Є.

студент 2 курсу

Москва

2005


ЗМІСТ

ВСТУП

ПРИЧИНИВИНИКНЕННЯПОЖЕЖ ІПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ

ЗАХИСТВід електростатичного заряду і грозозахисту

ПОЖЕЖНАБЕЗПЕКА ПРИПристрій і експлуатація електроустановок

ЗАХОДИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ І ПРОВЕДЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХПРОЦЕСІВ

ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ зберігання і використанняГОРЮЧИХ, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин

огнегасительноеКОШТИ ТА ТЕХНІКА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

ХАРАКТЕРИСТИКА Вогнегасний засоби

СИСТЕМИОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖЕЖІ

технічних засобів протипожежного захисту

СИСТЕМИПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

СУЧАСНІ вогнегасних ЗАСОБИ

СИСТЕМИПОЖЕЖОГАСІННЯ

ВИСНОВОК

ВикористаноїЛІТЕРАТУРА


ВСТУП

Пожежеюназивається некерований процес горіння речовини.

Пожежі -це важкі лиха, при пожежі знищуються житла і майно населення,громадські будівлі та споруди, промислові підприємства, а іноді і гинутьлюди, особливо при вибухах. Тому охорона народного господарства від пожежє однією з найважливіших обов'язків громадян.

Навеликих промислових підприємствах з підвищеною пожежною небезпекою організованівоєнізовані пожежні частини (ВПЛ). Ці частини мають у своєму розпорядженнінеобхідні сучасні технічні засоби гасіння пожеж. Крім того, наВПЛ покладається також повсякденне проведення профілактичних заходів щодопопередження пожеж.

Напідприємствах меншою значимості і менш небезпечних у пожежному відношенніорганізовуються відомчі професійні пожежні частини та пожежно-сторожовівідділення.

Організаціяпожежної охорони підприємств проводиться із широким залученням робітників, службовціві інженерно-технічних працівників шляхом організації добровільних пожежнихдружин (ДПД) та бойових розрахунків в цехах, відділах і в інших допоміжнихпідрозділах.

ЧлениДПД та бойових розрахунків сприяють проведенню пожежно-профілактичної роботи таберуть участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення, причому як командир, такі члени бойового розрахунку мають строго певні обов'язки.

Всізнову надходять на роботу робітники повинні проходити первинний інструктаж прозаходи пожежної безпеки, запроваджених на підприємстві, та правила користуваннязасобами пожежогасіння, пожежної сигналізації та зв'язку, а також повторнопроходити його на робочих місцях.


ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ І ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ

Виникненняпожежі на виробництві може бути внаслідок причин неелектричного таелектричного характеру. До причин неелектричного характеру відносятьсянаступні:

1)неправильне влаштування котелень, печей, несправність опалювальних приладів іпорушення режимів топки печей, відсутність іскрогасників, несправність топоккотелень, залишення печей без нагляду і т. д.;

2) несправністьвиробничого обладнання та порушення технологічного процесу (порушеннягерметизації обладнання, що виділяє пил і гази);

3) халатнеі необережне поводження з вогнем (паління, залишення без наглядунагрівальних приладів, визначення витоку газу за допомогою відкритого вогню, розігрівдеталей відкритим вогнем);

4) неправильневлаштування та несправність вентиляційної системи;

5) самозайманняабо самозаймання кам'яного вугілля, торфу, промаслених обтиральних кінців і т.п.

Заходи,усувають ці причини, поділяються на організаційні, експлуатаційні, технічніі режимні.

Організаційнізаходи, що стосуються виробничого процесу: навчання робітників і службовцівпротипожежним правилам, проведення бесід, лекцій, інструкцій і т. п.

Експлуатаційнізаходи передбачають правильну експлуатацію машин і внутрішньозаводського,транспорту, правильне утримання будівель, територій.

К.техніческімзаходів відноситься дотримання протипожежних правил і норм при влаштуванніопалення, виборі електрообладнання, вентиляції, освітлення і т. д.

Дозаходам режимного характеру відноситься заборона куріння в невстановленихмісцях, виробництва електрозварювальних робіт у пожежонебезпечних приміщеннях і т. д.

Допричин електричного характеру відносяться наступні:

1 .. Короткізамикання. Струми коротких замикань досягають дуже великих величин, асупроводжуюче їх теплове і динамічний вплив може викликати руйнуванняелектрообладнання, займання ізоляції і т. д.

Профілактичнимзаходом, який попереджає короткі замикання, є правильний вибірпроводів, машин і апаратів, своєчасні профілактичні огляди, ремонти івипробування. Для швидкого відключення струмів короткого замикання служать плавкізапобіжники і автоматичні вимикачі.

2. Перевантаженняпровідників струмами, що перевищують допустимі за нормами значення (неправильнийрозрахунок мережі, включення додаткових споживачів). Щоб уникнути перевантаженняпри проектуванні електромереж необхідно правильно вибирати перерізипровідників. Неприпустимо включати в мережу нові електроприймачі безпопереднього розрахунку мережі. Для захисту проводів від перевантаження застосовуютьплавкі запобіжники або апарати з максимальним захистом (теплові,електромагнітні реле).

3. Великіперехідні опори в місцях з'єднань, відгалужень і Оконцеваніепроводів, в контактах машин і апаратів, що приводить до місцевого перегріву. Длязменшення перехідних опорів необхідні надійне з'єднання проводів(Скручування з наступною пайкою, зварювання, механічна прессовка), запобіганняконтактів від окислення (нанесення антикорозійних покриттів, герметизація),застосування пружних контактів або спеціальних сталевих пружин.

4. Іскрінняі електрична дуга при роботі і аваріях в електричних пристроях. Іскрінняколекторів і контактних кілець електричних машин усувається правильної їхобробкою і шліфуванням. Іскріння в контактах апаратів локалізується іскрогасними(Дугогасильних) камерами. Щоб уникнути появи електричної дуги приперемиканнях в розподільних пристроях необхідно забезпечити блокуванняроз'єднувачів і вимикачів і дотримувати певний порядок при операціях зкомутаційними апаратами.

5. Електростатичнізаряди і блискавки.

захисту від електростатичних зарядів і грозозахисту

Електростатичнізаряди. Електростатичні заряди виникають в результаті технологічнихпроцесів, пов'язаних з тертям діелектриків один об одного або об метал. До такихпроцесів можна віднести рух приводних ременів по шківах, волокнистихматеріалів по металевих частин машин, протікання горючих рідин утрубопроводах, рух газів і пилу по трубах, просочення, лакування гумовихвиробів.

Виникненняелектростатичних зарядів і подальший розряд можуть викликати вибух і пожежа.

Надійноюзахистом проти скупчення електричних зарядів є:

а)зволоження, повітря і поверхні електризується матеріалів, якщо це допустимоза умовами технології;

б) заземленнятрубопроводів та інших металевих частин, за якими перекачується вогненебезпечнарідина або переміщується запилений повітря, гази і т. п.;

в) штучнаіонізація повітряного середовища.

Крімвищевказаного, необхідно строго стежити за чистотою машин, апаратів, недопускати небезпечної концентрації пилу в повітрі виробничих приміщень.

Грозозахист.Внаслідок накопичення в хмарах значних електричних зарядів відбуваютьсягрози.

Грозовийрозряд в який-небудь об'єкт може викликати руйнування, пожежі і людськіжертви.

Особливонебезпечним є удар блискавки, що представляє собою потужний електричний розряд,в промислова будівля з вибухонебезпечним виробництвом.

Характерзаходів щодо грозозащіте визначається також інтен...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок