Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Безпека праці на робочому місці бухгалтера

Реферат Безпека праці на робочому місці бухгалтера

Зміст

Введення

Глава 1. Робоче місце бухгалтера

1.1 Опис робочого місця

1.2 Небезпечні та шкідливі фактори

Глава 2. Захист від негативних факторів

Глава 3. Заходи з організації охорони праці

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Зрозвитком науково-технічного прогресу важливу роль грає можливістьбезпечного виконання людьми своїх трудових обов'язків. Тому данаробота актуальна в наші дні.

Охорона здоров'ятрудящих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійнихзахворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турботлюдського суспільства. Звертається увага на необхідність широкогозастосування прогресивних форм наукової організації праці, зведення до мінімумуручної, малокваліфікованої праці, створення обстановки, що виключаєпрофесійні захворювання і виробничий травматизм.

Мета роботи - вивчення безпеки праці наробочому місці бухгалтера, вплив шкідливих факторів на роботу фахівця та заходизахисту від них.

Взв'язку з цим була створена і розвивається наука про безпеку праці іжиттєдіяльності людини. БЖД - це комплексзаходів, спрямованих на забезпечення безпеки людини в середовищіпроживання, збереження його здоров'я, розробку методів і засобів захисту шляхомзниження впливу шкідливих і небезпечних чинників до допустимих значень, виробленнязаходів по обмеженню збитку в ліквідації наслідків надзвичайних ситуаціймирного і воєнного часу.

Коло практичних завдань БЖД перш за все обумовлене вибором принципів захисту,розробкою і раціональним використанням засобів захисту людини і природногосередовища від впливу техногенних джерел і стихійних явищ, а такожзасобів, що забезпечують комфортний стан середовища життєдіяльності.


Глава 1. Робоче місцебухгалтера

-->>

1.1 Опис робочого місця

робоче місцебухгалтер праця охорона

Велике значення маєхарактер роботи. Зокрема, при організації робочого місця бухгалтера повиннібути дотримані наступні основні умови: оптимальне розміщення устаткування,входить до складу робочого місця і достатній робочий простір,дозволяє здійснювати всі необхідні рухи і переміщення. Головнимиелементами робочого місця бухгалтера є стіл і крісло. Основним робочимположенням є положення сидячи. Робоча поза сидячи викликає мінімальнестомлення бухгалтера. Раціональне планування робочого місця передбачаєчіткий порядок і сталість розміщення предметів, засобів праці ідокументації. Те, що потрібно для виконання робіт частіше, розташовано в зонілегкої досяжності робочого простору.

Для комфортної роботи стіл повинен задовольняти наступним умовам:

- висота столу повинна бути вибрана зурахуванням можливості сидіти вільно, у зручній позі, при необхідності спираючисьна підлокітники;

- нижня частина столу повинна бутисконструйована так, щоб бухгалтер міг зручно сидіти, не був змушенийпідтискати ноги;

- поверхня столу повинна володітивластивостями, що виключають появу відблисків у поле зору;

- конструкція столу повиннапередбачати наявність висувних ящиків (не менше 3 для зберігання документації,лістингів, канцелярського приладдя).

- висота робочої поверхнірекомендується в межах 680-760 мм. Висота поверхні, на якувстановлюється клавіатура, повинна бути близько 650 мм.

Велике значеннянадається характеристикам робочого крісла. Так, рекомендована висота сидіннянад рівнем підлоги перебуває в межах 420-550 мм. Поверхня сидіння м'яка, передній край закруглений, а кут нахилу спинки - регульований.

Створення сприятливихумов праці і правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництвімає велике значення, як для полегшення праці, так і для підвищення йогопривабливості, позитивно впливає на продуктивність праці.

Роботаз комп'ютером характеризується значною розумовою напругою інервово-емоційним навантаженням бухгалтерів, високою напруженістю зоровоїроботи і достатньо великим навантаженням на м'язи рук при роботі з клавіатуроюЕОМ. Велике значення має раціональна конструкція і розташування елементівробочого місця, що важливе для підтримки оптимальної робочої позилюдини-бухгалтера.

Впроцесі роботи з комп'ютером необхідно дотримувати правильний режим праці тавідпочинку. В іншому випадку у бухгалтера наголошуються значна напругазорового апарату з появою скарг на незадоволеність роботою,головні болі, дратівливість, порушення сну, втому і хворобливівідчуття в очах, в поясниці, в області шиї і руках.

Бухгалтер,приходячи на робоче місце повинен слідувати інструкції.

Помітивши порушеннявимог охорони праці та техніки безпеки іншими працівниками абонебезпеки для оточуючих, попередити їх про небезпеку, про необхідність дотриманняправил безпеки. Під час руху по території підприємства необхіднобути уважним, пересуватися по тротуарах, а якщо їх немає, то йти по краюдороги назустріч йде транспорту. Особи, які порушують правила внутрішньоготрудового розпорядку, інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарноїі матеріальної відповідальності, якщо дії не тягнуть за собою кримінальноївідповідальності.


1.2 Небезпечні та шкідливі фактори

Небезпека - цепроцеси, явища, предмети, що роблять негативний вплив на життяза допомогою нанесення збитку здоров'ю безпосередньо або побічно. Розрізняютьпотенційні або приховані і реальні небезпеки.

Небезпекиподіляються на такі групи:

Фізичні - обумовленінаявністю рухомих частин машин і механізмів. Можливістю поразкиелектричним струмом, можливістю зіткнення з елементами, що маютьпідвищену або знижену температуру, наявністю підвищеного рівня шуму абовібрації.

Хімічні - шкідливевплив хімічних речовин, що приводить до отруєнь.

Психофізіологічні - до нихвідносять фізичні перевантаження і нервово-психічні перевантаження.

Також на організмбухгалтера впливають:

Мікроклімат. Обчислювальнатехніка є джерелом істотних тепловиділень, що може привести допідвищення температури і зниження відносної вологості в приміщенні. Вприміщеннях, де встановлені комп'ютери, повинні дотримуватися певніпараметри мікроклімату. Ці норми встановлюються залежно відпори року, характеру трудового процесу і характеру виробничогоприміщення.

Шум погіршуєумови праці, надаючи шкідливу дію на організм людини. Працюючі вумовах тривалої шумової дії випробовують дратівливість,головні болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену стомлюваність, зниженняапетиту, біль у вухах і т.д. Такі порушення в роботі ряду органів і системорганізму людини можуть викликати негативні зміни в емоційному станілюдини аж до стресових. Під впливом шуму знижується концентраціяуваги, порушуються фізіологічні функції, з'являється втома у зв'язку зпідвищеними енергетичними витратами і нервово-психічною напругою,погіршується мовна комутація.

Електромагнітне ііонізуюче випромінювання . Більшість вчених вважають, що як короткочасна, так і триваладія всіх видів випромінювання від екрану монітора не небезпечно для здоров'яперсоналу, обслуговуючого комп'ютери. Проте вичерпних даних щодонебезпеки дії випромінювання від моніторів на працюючих з комп'ютерами неіснує і дослідження в цьому напрямку тривають.

Також на підприємствіпроводять оцінку умов праці на робочих місцях з метою виявлення шкідливих і(Або) небезпечних виробничих факторів і здійснення заходів щодо приведенняумов праці у відповідності з державними нормативними вимогамиохорони праці (ст. 209 ТК) - атестацію робочих місць.

Атестації підлягають усінаявні в організації робочі місця не рідше одного разу на п'ять років.

Обов'язковій повторноїатестації робочих місць за умовами праці (переатестації) підлягають робочімісця:

піс...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок