Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Оцінка пожежі

Реферат Оцінка пожежі

Курсоваробота на тему:

В«Оцінкапожежі В»


Зміст

Частина1.Аналітіческая оцінка параметрів пожежовибухобезпеки речовин і матеріалів

1.1Опис фізико-хімічних властивостей речовини

1.2Визначення теоретичного кількості повітря, необхідного для горіннядосліджуваної речовини

1.3Визначення обсягу і складу продуктів, що виділяються при горінні речовини

1.4Визначення теплоти горіння речовин та матеріалів

1.5Визначення теоретичної температури горіння, тиску вибуху

1.6Визначення концентраційних меж займання газів і парів горючої рідини

1.7Визначення температури спалаху і температурних меж займання парівгорючої рідини

1.8Порівняльна таблиця розрахункових і довідкових даних за показникамипожежовибухобезпеки речовини

Частина2.Дінаміка розвитку пожежі.

2.1Розрахунок площі пожежі в задані моменти часу

2.2Розрахунок температури пожежі в задані моменти часу

Частина3.Определеніе характеристик вражаючих факторів і ступеня їх впливу налюдей і навколишнє середовище, а також прогнозування масштабів можливогозараження території СДОР.

3.1Визначення глибини можливого зараження на заданий момент часу від початкуаварії

3.2Визначення тривалості дії джерела зараження

3.3Визначення площі зони можливого зараження

3.4Визначення часу підходу зараженого хмари до селища

Література


Введення

У нинішній час, коливідбувається зростання різних нових виробництв і наступне за цим розповсюдженняпожежонебезпечних технологій, що значно підвищує пожежонебезпечність об'єктів, взв'язку з чим і зростає відповідальність підрозділів пожежноїаварійно-рятувальної служби МНС Білорусі.

Успіх гасіння пожежідосягається комплексом службових та оперативно-тактичних дій. Серед нихособливе значення мають - вміння аналізувати явища, що відбуваються на пожежі,фактори сприяють і перешкоджають поширенню вогню а так само гасінняпожежі.

Для оцінки реальноїобстановки та її прогнозування на пожежі, розробці заходів з гасіння та управліннюбойовими діями підрозділів необхідно знати закономірності розвиткупожежі, його параметри, характеристику вогнегасних засобів, можливостіпідрозділів і багато інших питань пожежогасіння.

Таким чином,працівники пожежної аварійно-рятувальної служби повинні досконало володітиметодикою розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж,проектування стандартних систем пожежогасіння, проведення дослідженняпроцесів горіння а так само гасіння різних речовин і матеріалів, що вивчаєдисципліна В«Фізико-хімічні основи теорії горіння і вибухуВ».

I.Вихіднідані для виконання 1 частини.

Найменування горючоїрідини: гептан

Хімічна формула: С7H16

Суміш газів:

Н2 - 20%

С4Н10-30%

С2Н2 - 17%

H2S- 13%

Параметри навколишньогосередовища:

t= 40С

Р = 740 мм.рт.ст.

Коефіцієнт надлишкуповітря:

AВ = 1,2

Характеристика речовини

гептан - С7H16

ЛЗР

Молекулярна маса:100,203

Температура кипіння:98,43 0С

Температураплавлення: -90,6 0С

Температуразаймання: -4 0С

Температура спалаху: -40С

Температурасамозаймання: 223 0С

Коефіцієнт дифузіїпари в повітрі: 0,0609 см /з

Щільність: 683,76 кг/м3

Теплота освіти:-187,7 КДж/моль.

Теплота згоряння: -4501кДж/моль

Концентраційнімежі поширення полум'я:

нижній: 1,07%

верхній: 6,7%

Температурні межіпоширення полум'я:

нижній: -7 0С

верхній: 26 0С

Водень Н2

Молекулярна маса:2,016

Температура кипіння:252,8 0С

Температурасамозаймання: 510 0С

Щільність по повітрю:0,0695 кг/м3

Концентраційнімежі поширення полум'я

нижній 4,12%

верхній 75,0%

Водень Н2

Молекулярна маса: 2,016

Щільність при 200С: 0,0695кг/м3

Температура кипіння: 252,80С

Температурасамозаймання: 510 0С

Пропан -С3Н8

Бутан С4Н10

Молекулярна маса:58,123

Температура кипіння:-0,5 0С

Температурасамозаймання: 4050С

Теплота згоряння: -2657кДж/моль

Температура спалаху: -690С

Максимальний тисквибуху: 843 кПа

Нормальна швидкістьпоширення полум'я: 0,45 м/с

Концентраційнімежі поширення полум'я в повітрі

нижній 1,8%

верхній 9,1%

Ацетилен С2Н2

Молекулярна маса:26,04

Температура кипіння:83,6 0С

Температурасамозаймання: 335 0С

Щільність по повітрю:0,9107 кг/м3

Концентраційнімежі поширення полум'я

нижній 2,5%

верхній 81%

Молекулярна маса: 44

Сірководень - Н2S

Молекулярна маса: 34,08

Щільність в повітрі: 1,19кг/м3

a = 2,60

Температура кипіння: 319,250С

Температура плавлення: 160,90С


Частина 1.Аналітіческаяоцінка параметрів пожежонебезпеки речовин

1.1 визначеннятеоретичного кількості повітря, необхідного для горіння досліджуваногоречовини

а) Індивідуальнехімічна сполука:

С7Н16 + 11 О2 +11 3,76N2 = 7 CO2+8 H2O+ 11 3,76N2

Визначення обсягу 1-гокіломоля повітря при заданих умовах:

м3/кмоль.

Визначення обсягуповітря, необхідного для горіння 1 кг пального речовини за нормальнихумовах:

м3/кг.

Визначення обсягуповітря, необхідного для горіння 1 кг пального речовини при заданих умовах:

м3/кг.

Визначення обсягуповітря, необхідного для горіння 1 кг пального речовини за нормальнихумовах з урахуванням коефіцієнта надлишку повітря:

м3/кг.


Визначення обсягуповітря, необхідного для горіння 1 кг пального речовини при заданих умовахз урахуванням коефіцієнта надлишку повітря:

м3/кг.

б) Горіння суміші газів

Н2 + 0,5 О2 + 0,5 3,76N2 = H2O+ 0,5 3,76 N2

С4Н10 +6,5 О2 +6,5 3,76N2 = 4CO2 + 5H2O + 6,5 3,76N2

C2H2+ 2,5 O2 + 2,5 3 , 76N2= 2CO2 + H2O +2,5 3 , 76N2

H2S +1,5 О2...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок