Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Безопасность жизнедеятельности » Пожежно-технічна експертиза електротехнічної частини проекту насосної станції

Реферат Пожежно-технічна експертиза електротехнічної частини проекту насосної станції

МІНІСТЕРСТВО ЗНадзвичайних ситуацій Республіки Білорусь

Командно -інженерний інститут

Кафедра пожежноїпрофілактики та попередження надзвичайних ситуацій

Контрольнаробота № 2

Тема:Пожежно-технічна експертиза електротехнічної частини проекту насосноїстанції.

МІНСЬК 2009


Міністерство знадзвичайних ситуацій Республіки Білорусь

КОМАНДНО-ІНЖЕНЕРНИЙІНСТИТУТ

Кафедра пожежноїпрофілактики та попередження надзвичайних ситуацій

ЗАВДАННЯ

на контрольнуроботу № 2

з навчальноїдисципліни В«Безпека електроустановокВ»

Слухачу _ курсу _взводу ___________ залікова книжка № _____/____

порядковий № в навчальномужурналі ___

1.Темароботи: Пожежно-технічна експертиза електричної частини проекту насосноїстанції.

2.Вихіднідані:

В·Вживанеречовина: какао (горючий пил)

В·Напругамережі (): 380/220 В.

В·Категоріяелектропостачання об'єкту: 2

2.1Характеристикиелектричної мережі:

Ділянка Електропроводка Апаратзахисту

1КРУ-3РП ААБ2 (З Г— 150 +1 Г— 95) 40 м. в землі А3144 Iн.вст.= 400А

3РП-3ЩС ВАШп1 (3 Г— 50 +1 Г— 25) 10 м. в м. т. ПР-2 Iн.вст.= 200А

3ЩС-5ЩО ВВБбГ 1 (3 Г— 185 +1 Г— 95) 20м на скобах А3144.Iн.вст. = 400А

3ЩС-5ЩС АпвВГ 1 (3 Г— 120 +1 Г— 16) 60м на скобах А3144.Iн.вст. = 400А

3РП-2ЩАО ВВГ1 (3 Г— 25 + 1 Г— 16) 28 м в м. т. А3124. Iн.вст. = 100ВВБбГ 1 (3 Г— 185 +1 Г— 95) 20м на скобах А3144. Iн.вст. = 400АА

1.1Електрообладнання:

В·розподільніпристрої:

Номерза схемою/Встановлена ​​потужність/Коефіцієнт попиту:

1КРУ/1050кВА/0,6

3РП/310кВА/0,75

3ЩС/1250кВА/0,8

5ЩО/12кВт/---

5ЩС/1кВт/---

2ЩАО/1кВт/---

В·Двигун:МА - 35-41/2 Рн = 18 кВт, cosП† = 0,91,О· = 89%, Кп = 7 Виконання НМД 1ЕхеdIIВТ4.

В·Магнітнийпускач і теплове реле: Пае-422, ТРН-60, Io = 40А

В·Ключуправління: КУ - 100, виконання МОД

В·Світильникизагального освітлення: І3Г-200, к-ть 24 шт. Виконання е1ЕхiIIBT4;Рн = 200Вт

1.2Розрахунковідані заземлюючого пристрою:

В·Типсхеми заземлення: а (в ряд)

В·Вертикальніелектроди заземлювачі: Ст.Г? 30, довжина 3,5 м, відстань між електродами7м, кількість вертикальних заземлювачів 7.

В·Типі розміри горизонтальної з'єднувальні смуги: Сталь 40 Г— 4, глибиназакладення 0,5 м.

В·Опірприродних заземлювачів: 790 Ом в€™ м

В·Вимірянепитомий опір грунту: 400 Ом в€™ м

В·Опадиперед виміром: випадало невелика кількість опадів.

1.3Данідля проектування блискавкозахисту:

В·Будівля:довжина L = 28м, ширина S= 12 м, висота h = 9м.

В·Середнятривалість гроз: 30 годин.

В·Відноснаплоща вибухонебезпечних зон: 68%

В·Типблискавковідводу: одиночний стрижневий, точки установки: № 19.

В·Типтруби: ГОТ (газовідвідна праці), точка установки труби; № 28, висота 1,5 м.

3.Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

3.1.Определеніекласу пожежонебезпечної або вибухонебезпечної зони, категорії і групи вибухонебезпечноїсуміші;

3.2.Характерістікасхеми електропостачання, силового та освітлювального електрообладнання.

3.3. Експертизавідповідності конструктивного виконання силового та освітлювальногоелектрообладнання.

3.4.Експертізавідповідності електричних характеристик проводів (кабелів) і апаратів захисту.

3.5.Експертізазаземлювального пристрою.

3.6.Проектірованіеблискавкозахисту об'єкта.

3.7.Заключеніеза результатами пожежно-технічної експертизи проекту.

3.8.Література

4. Графічнийматеріал:

4.1.Совмещеннаясхема розміщення блискавковідводів на об'єкті і зони захисту блискавковідводу. (Формат A3).

4.2.Ітоговаяелектрична схема мережі (формат A3).

42 Розрахункова схема заземлюючого пристрою (формат А4).

5. Датавидачізавдання: __________

6. Термінздачі роботи до: ___________

Завданняприйняв до виконання _____________________________

(підписслухача)


1. Визначеннякласу пожежонебезпечної або вибухонебезпечної зони, категорії і групи вибухонебезпечної

У приміщенні насосної станціївикористовується какао - горючий пил. Згідно п. 7.3.17 [1]. Апаратурагерметична, технологічний процес безперервний і побудований таким чином, що вприміщенні насосної станції утворюється вибухонебезпечна суміш при нормальнихрежимах роботи, обсяг вибухонебезпечної суміші перевищує 5% вільного об'ємуприміщення. Згідно п 7.3.40 [1] приміщення насосної станції відноситься довибухонебезпечній зоні класу В-I,яка займає весь об'єм приміщення.

Визначаємо категорію тагрупу вибухонебезпечної суміші какао з повітрям по табл.7.3.3 [1]: категорія поПВВРЕ - IIА

група по ПВВРЕ - Т4


2. Характеристикасилового і освітлювального обладнання

Електропостачанняоб'єкта здійснюється від трансформаторної підстанції ТП 6/0 ,4-0, 23 в якійрозташовані два трансформатора

ТМ2-1000/6 з Sр = 800кВАCOS f= 0,92 і ТМ3-1000/6 з Sр = 790кВАCOS f= 0,93

трансформаторніпідстанції (ТП) і перетворювальні підстанції (ПП) з електрообладнаннямзагального призначення (без засобів вибухозахисту) споруджувати безпосередньо підвибухонебезпечних зонах будь-якого класу забороняється. Їх розташовують або в окремихприміщеннях, у тому числі прилеглих до вибухонебезпечних зон, або зовні, позавибухонебезпечної зони.

ділянку 1КРУ -3РП:

електропроводкавиконана кабелем ААБ2 (З Г— 150 +1 Г— 95) (кабель з алюмінієвими жилами з паперовою ізоляцією іалюмінієвою оболонкою, трижильний з перерізом жили 150мм ВІ) прокладений вземлі, на якому встановлений апарат захисту АЗ144 з номінальним струмом апарату600 А і номінальним струмом вставки 400 А

довжина ділянки 40 метрів, напруга на 3РП 400 кВА

ділянку 3РП-3ЩС:

електропроводкавиконана кабелем ВАШп1 (3 Г— 50 +1 Г— 25) (кабельз алюмінієвими жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою, трижильний з перерізом жили50мм ВІ) прокладений в трубах, на якому встановлений апарат захисту ПР-2 з номінальнимструмом апарату 200 А і номінальним струмом вставки 170 А

довжина ділянки10 метрів, напруга на 3ЩС 1250 кВА

ділянку 3ЩС-5ЩО:

електропроводкавиконана ВВБбГ1 (3 Г— 185 +1 Г— 95) А3144. Iн.вст. = 400А-кабель змідними жилами з ізоляцією ПВХ оболонки з паперу і покривом із ПВХ з перетиномжили 185 мм ВІ довжиною 20м прокладений на скобах на даній ділянці встановленоапарат захисту АЗ 144 з номінальним струмом апарату 400 А напруга на 5ЩО 10кВт

участок3ЩС-5ЩС:

електропроводкавиконана АпвВГ1 (3 Г— 120 +1 Г— 16) 60м-провід з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою зПВХ з перетином жили 120 мм ВІ довжиною 16м прокладений на скобах на даномуділянці встановлений апарат захисту. А3144. з номінальним струмом апарату 400 Аі номінальним струмом вставки 400 А напруга на 2ЩАО 10 кВт

Апарати захистуслід встановлювати на всіх нормально незаземлених полюсах спочатку мережі, призменшенні перерізу провідників і на всіх ответвленіяхПо умовами пожежноїбезпеки апарати захисту встановлюють на панелях зборок, щитів і пультівтак, щоб виникаючі в апаратах іскри, бризки металу, дуги не погрожувалиобслуговуючому персоналу і не були б причиною займання та вибуху горючих івибухонебезпечних речовин.

Установкаапаратів захисту у вибухонебезпечних зонах не допускається.

Апарати захистуслід встановлювати на всіх нормально незаземлених полюсах спочатку мережі, призменшенні перерізу провідників і на всіх ответвленіяхПо умовами пожежноїбезпеки апарати захисту встановлюють на панелях зборок, щитів і пультівтак, щоб виникаючі в апаратах іскри, бризки металу, дуги не погрожувалиобслуговуючому персоналу і не були б причиною займання та вибуху горючих івибухонебезпечних речовин.

Установкаапаратів захисту у вибухонебезпечни...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок